bpk
 • Wyspa na Jeziorze Partęczyny Wielkie

 • Dolina Drwęcy

 • Bagienna Dolina Drwęcy

 • Kwiatostan dziewanny

 • Borowik szlachetny

Wydarzenia

 • Sprostowanie dot. zawiadomienia o wyborze oferty na zapytanie nr 2/2017/rpo

  27 marzec 2017

  Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze oferty na opracowanie studium wykonalności dla projektu "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego"

  Pobierz pliki:
  Download this file (sprostowanie.pdf)sprostowanie.pdf203 Kb
   
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na zapytanie nr 3/2017/rpo

  27 marzec 2017

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  na badania i opracowanie kierunku czynnej ochrony siedlisk dla projektu „Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego” sfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 4.5 Ochrona przyrody.                    

  Pobierz pliki:
  Download this file (badania i opracowanie.pdf)badania i opracowanie.pdf217 Kb
   
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na zapytanie nr 2/2017/rpo

  27 marzec 2017

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego" sfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.5 Ochrona przyrody 

  Pobierz pliki:
  Download this file (Studium wykonalności.pdf)Studium wykonalności.pdf303 Kb
   
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na zapytanie nr 1/2017/rpo

  27 marzec 2017

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych poddasza na cele badawczo-dydaktyczne – Utworzenie Centrum Badawczego na działce nr 57/7 dla projektu „Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego” sfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.5 Ochrona przyrody                          


                      

   
 • WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2017/RPO

  21 marzec 2017

  WYKONAWCY

  Informuję, że w toczącej się procedurze prowadzonej przez Brodnicki Park Krajobrazowy z siedzibą
  w Grzmięcy na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego” sfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.5 Ochrona przyrody wpłynęło do Zamawiającego zapytanie o następującej treści:

   „co rozumiecie Państwo pod pojęciem „miejsce wykonania i zakres nadzoru” w tabeli załącznika nr 3 do zapytania ofertowego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Ochrona czynna
  i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego.”

   Informujemy, że omyłkowo zostało wpisane „miejsce wykonania i zakres nadzoru” a powinno być „miejsce wykonania i zakres prac”. Jednocześnie ulega zmianie załącznik nr 3 do zapytania, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do powyższych wyjaśnień.

   Jednocześnie wyjaśniamy, że przez ”miejsce wykonania” należy rozumieć miejscowość zleceniodawcy, a „zakres prac” opis zawierający wskazanie nazwy projektu programu z którego uzyskano dofinansowanie”.

  Zmiana zapytania nie jest istotna i nie wymaga wydłużenia terminu składania ofert.

   Powyższa zmiana jest integralną częścią zapytania ofertowego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego” sfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.5 Ochrona przyrody.