bpk
 • Wyspa na Jeziorze Partęczyny Wielkie

 • Dolina Drwęcy

 • Bagienna Dolina Drwęcy

 • Kwiatostan dziewanny

 • Borowik szlachetny

Wydarzenia

 • Konkurs na EKO-OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

  02 grudzień 2019

  KONKURS NA EKO-OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

  Ogłaszamy konkurs organizowany w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”, przeznaczony dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia, z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Konkurs polega na wykonaniu OZDOBY BOŻONARODZENIOWEJ wykonanej dowolną techniką mieszaną, preferowane jest użycie materiałów naturalnych: drewno, sznurek, papier, szyszki, suszone owoce, ziarna, patyki, orzechy. W ocenianiu prac uwzględnione zostaną:
  - zastosowanie elementów ekologicznych,
  - estetyka,
  - oryginalność,
  - pomysłowość

  Aby wziąć udział w konkursie należy:

  - Przesłać pracę na adres:
  Brodnicki Park Krajobrazowy
  Marta Roman
  Grzmięca 10
  87-312 Pokrzydowo
  (prosimy odpowiednio podpisać wykonaną pracę – imię i nazwisko ucznia, dokładny adres) lub dostarczyć osobiście pracę do siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy

  - Załączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie zgodnie ze wzorem:
  "Ja (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej córki/syna (imię i nazwisko) w konkursie organizowanym w ramach projektu pn. ,,Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!’’

  Najciekawsze eko-stroiki zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami!

  Termin nadsyłania prac: 03.12.2019 r. - 17.12.2019 r.

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 20.12.2019 r.

  Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na publikację efektów ich pracy.

   

  Znalezione obrazy dla zapytania: ozdoby bożonarodzeniowe    Znalezione obrazy dla zapytania: ozdoby bożonarodzeniowe
   
 • Wizyta przedszkolaków z Baśniowej Krainy w Brodnickim Parku Krajobrazowym

  09 maj 2019

  Brodnicki Park Krajobrazowy odwiedziło Przedszkole Niepubliczne Baśniowa Kraina.

   
 • Wizyta pracownika Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Brodnicy.

  09 maj 2019

  Pracownik Brodnickiego Parku Krajobrazowego, przedstawił prezentację o formach ochrony przyrody na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

   
 • Gminna Olimpiada Ekologiczna

  09 maj 2019

  Już po raz XXII odbyła się Gminna Olimpiada Ekologiczna. Wszyscy uczestnicy musieli wykazać się dużą wiedzą z zakresu ekologii, ochrony środowiska a także ze znajomości naszej gminy. W tym roku gościliśmy w Gaju- Grzmięcy w Brodnickim Parku Krajobrazowym. Wszystkim uczestnikom gratulujemy dużej wiedzy a pozostałych i zachęcamy do udziału w konkursach.

   

   
 • PPKP 2018/2019

  26 marzec 2019

  Dnia 22.03.2019 r. na sali dydaktycznej przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego odbyła się XVIII Edycja Ogólnopolskiego konkursu „POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI” – etap wojewódzki.
  Celem konkursu było między innymi: poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt, integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń miedzy szkołami i służbami parków krajobrazowych oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej młodzieży.
  Podczas finału gościliśmy ponad 40 osób, młodzież gimnazjalna i szkół podstawowych, nauczyciele, koordynatorzy oraz zaproszeni goście.
  Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami. Koordynatorem wojewódzkim konkursu jest Brodnicki Park Krajobrazowy.
  Klasyfikacja grup:
  I miejsce: Szkoła Podstawowa w Niewieścinie
  drużyna z Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, opiekun: Krystyna Zbielska
  II miejsce: Gimnazjum w Pokrzydowie
  drużyna z Brodnickiego Parku Krajobrazowego, opiekun: Joanna Ostrowska
  III miejsce: Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku
  drużyna z Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, opiekun: Ewa Iwaszkiewicz
  IV miejsce: ZSO Gimnazjum nr 2 im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Kruszwicy

  drużyna z Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, opiekun: Barbara Kostur