bpk
 • Wyspa na Jeziorze Partęczyny Wielkie

 • Dolina Drwęcy

 • Bagienna Dolina Drwęcy

 • Kwiatostan dziewanny

 • Borowik szlachetny

Wydarzenia

 • Zawiadomienie o wyborze - część 2

  02 sierpień 2018

  Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy na Utworzenie Centrum Badawczego - część 2 Stworzenie ogrodu bioróżnorodności 

   

  PZP/RPO/1/2018                                                                                                   Grzmięca, 02.08.2018 r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  w postępowaniu przetargowym na stworzenie ogrodu bioróżnorodności

   Informuję, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego 

   na utworzenie Centrum Badawczego - część 2 Stworzenie ogrodu bioróżnorodności w wyznaczonym terminie została złożona 1 oferta, nie podlegająca wykluczeniu i odrzuceniu.

  Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017r poz. 1579 ze zm.) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę – DOM-PLAST  Karol Dąbrowski Ul. Słuchajska 4; 87 – 400 Golub – Dobrzyń za cenę  – 100 000,00  zł brutto

   

  Streszczenie złożonych ofert

  LP

  Nazwa i adres wykonawcy

  Cena – 60%

  Okres gwarancji – 10%

  Termin realizacji – 30%

  Łączna ilość punktów

  1

  DOM-PLAST
  Karol Dąbrowski

  Ul. Słuchajska 4

  87 – 400 Golub – Dobrzyń

  60,00 pkt.

  10,00 pkt.

  30,00  pkt.

  100,00 pkt.

   

  W procedurze nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

  Postęponowania nie unieważniono.

  Z  postępowania  nie odrzucono ofert.

   
 • Zawiadomienie o wyborze

  02 sierpień 2018

  Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy na Utworzenie Centrum Badawczego - część 1 Adaptacja poddasza na centrum badawcze wraz z wyposażenie                                       

   

   

  PZP/RPO/1/2018                                                                                                 Grzmięca,02.08. 2018 r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

   

  w postępowaniu przetargowym na adaptację poddasza
  na centrum badawcze wraz z wyposażeniem

   Informuję, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego 

   na utworzenie Centrum Badawczego - część 1 Adaptacja poddasza na centrum badawcze wraz
  z wyposażeniem w wyznaczonym terminie została złożona 1 oferta, nie podlegająca wykluczeniu
  i odrzuceniu.

  Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017r poz. 1579 ze zm.) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę – DOM-PLAST  Karol Dąbrowski Ul. Słuchajska 4; 87 – 400 Golub – Dobrzyń za cenę  – 377 000,00  zł brutto

   Streszczenie złożonych ofert

  LP

  Nazwa i adres wykonawcy

  Cena – 60%

  Okres gwarancji – 10%

  Termin realizacji – 30%

  Łączna ilość punktów

  1

  DOM-PLAST
  Karol Dąbrowski

  Ul. Słuchajska 4

  87 – 400 Golub – Dobrzyń

  60,00 pkt.

  10,00 pkt.

  30,00  pkt.

  100,00 pkt.

   

  W procedurze nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

  Postęponowania nie unieważniono.

   Z  postępowania  nie odrzucono ofert.

   

   

   

                                                               

   
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na Utworzenie Centrum Badawczego

  02 sierpień 2018
  Pobierz pliki:
  Download this file (informacja z otwarcia.doc)informacja z otwarcia.doc2031 Kb
   
 • Przetarg nieograniczony

  18 lipiec 2018

  Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie nr RPKP.04.05.00-04-0005/17 dotycząca przedsięwzięcia pn. „Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego.” w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

   
 • Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy

  13 lipiec 2018

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego w oparciu o  ustawę z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), zwana dalej PZP, na utworzenie Centrum Badawczego  - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych poddasza wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego