bpk
 • Wyspa na Jeziorze Partęczyny Wielkie

 • Dolina Drwęcy

 • Bagienna Dolina Drwęcy

 • Kwiatostan dziewanny

 • Borowik szlachetny

Wydarzenia

 • ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

  20 luty 2019

  Konkurs internetowy w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa-kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być…na zielonym!” ogłoszonym na stronie Brodnickiego Parku Krajobrazowego dobiegł końca.
  Nagrodę w naszym konkursie wygrywa Igor i Martyna Graduszewscy oraz Wiktoria Kuś, którzy jako pierwsi prawidłowo rozwiązali krzyżówkę.
  Z laureatami skontaktujemy się bezpośrednio w celu odbioru nagrody.
  Dziękujemy za udział w konkursie.
  Gratulujemy i zachęcamy do dalszej zabawy!

  Aktualnie na portalu województwa kujawsko-pomorskiego https://kujawsko-pomorskie.pllubie-tu-byc-na-zielonym/wydar… ogłoszony jest konkurs „Ekologiczny Edukator Szkolny”, w którym do wygrania są rowery górskie i „zielona szkoła”. Na zgłoszenia czekamy do 22 lutego.

   
 • Ekologiczny edukator szkolny 2019

  01 luty 2019

  Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Województwo
  Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Jego celem jest promowanie wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego postaw proekologicznych, wspierających ochronę środowiska.

  Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych województwa
  kujawsko-pomorskiego,
  którzy zostaną wyłonieni spośród wszystkich otrzymanych zgłoszeń. Na przygotowanie pracy konkursowej uczeń otrzymuje grant w wysokości 650 zł, z którego środki zostaną wykorzystane pokrycie kosztów związanych z  jej realizacją.

  Projekt ucznia może zostać  udokumentowany w jednej z wybranych form: film, reportaż, prezentacja, wydawnictwo (książka, broszura), kronika aktywności lub forma plastyczna itp.

  W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody dla uczniów, którzy zrealizują zwycięskie prace przyrodniczo-edukacyjne w postaci rowerów górskich (dla 5 finalistów), a dla  klasy laureata I miejsca, przewidziano dodatkowo wyjazd na „zieloną szkołę”. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie zostaną zaproszeni na galę wręczenia nagród, podczas której zostaną rozdane certyfikaty i upominki dla wszystkich uczestników konkursu, zarówno uczniów jak i  nauczycieli koordynatorów.

   Na każdym etapie realizacji pracy uczniowie uczestnicy konkursu oraz nauczyciele koordynatorzy mogą liczyć na wsparcie zielonych edukatorów zatrudnionych przy parkach krajobrazowych w zakresie konsultacji związanych z zasadami konkursu, kwalifikowaniem
  i rozliczaniem wydatków czy innymi merytorycznymi kwestiami, co ograniczy nakład pracy nauczyciela koordynatora.

   Nauczyciele koordynatorzy uczniów biorących udział w konkursie mogą liczyć ze strony organizatora na wystawienie zaświadczenia, które potwierdzą ich udział w przedsięwzięciu, które będą mogli wykorzystać w procesie awansu zawodowego wynikającego z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

   Zachęcamy do wzięcia udziału

   
 • Światowy Dzień Mokradeł

  24 styczeń 2019

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wraz z Brodnickim Parkiem Krajobrazowym w dniu 1 lutego 2019 r. organizują obchody Światowego Dnia Mokradeł pod hasłem: „Znaczenie siedlisk bagiennych w zapobieganiu zmian klimatu na obszarze obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Drwęcy oraz Brodnickiego Parku Krajobrazowego”.

  W ramach obchodów Światowego Dnia Mokradeł, zostanie zorganizowana prelekcja skierowana do środowisk młodzieży  z prezentacją walorów i znaczenia terenów Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Drwęcy. Celem wydarzenia jest zapoznanie młodzieży i lokalnej społeczności Brodnicy i jej okolic z funkcją oraz celami zachowania mokradeł, bagien oraz małej retencji w obszarach objętych ochroną przyrodniczą. Prezentacja dotyczy terenów silnie zabagnionych i zawodnionych z dominującymi w strukturze podmokłych i zabagnionych trwałych użytków zielonych i siedlisk leśnych od wód zależnych. Prowadzenie zrównoważonych zasad w gospodarowaniu wodami pozwoliło zachować charakter występujących siedlisk mokradłowych, ich rolę w małej retencji, zachowaniu siedlisk flory i fauny wodno-błotnej, co lokalnie służy stabilizowaniu emisji gazów cieplarnianych i ograniczanie skutków zmiany klimatu oraz magazynowanie nadmiaru wód opadowych.

  Organizatorem spotkania będzie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektor Brodnickiego Parku Krajobrazowego wraz z pracownikami jednostek, prowadzącymi zadania z zakresu edukacji przyrodniczej i zarządzania obszarami chronionymi.

  Udział w spotkaniu jest nieodpłatny - wstęp wolny - liczba osób nieograniczona.

  Termin realizacji – 1.02.2019 o godzinie 12.00-14.00

  Miejsce spotkania: sala dydaktyczna przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy

  Kontakt z organizatorem: adres – ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz,

  telefon – 52-506-56-66

   

  Pobierz pliki:
  Download this file (mokradła.pdf)mokradła.pdf62 Kb
   
 • KONKURS

  14 grudzień 2018

  KONKURS!
  W RAMACH PROJEKTU „LUBIĘ TU BYĆ NA ZIELONYM. OGŁASZAMY KONKURS PRZEZNACZONY DLA DZIECI DO 16 ROKU ŻYCIA Z TERENU BRODNICKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO.
  CO NALEŻY ZROBIĆ? SPRAWA JEST PROSTA.
  NALEŻY WYPEŁNIĆ KRZYŻÓWKĘ I PODAĆ HASŁO.
  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NASTĄPI W POŁOWIE LUTEGO 2019 R.
  OSOBA KTÓRA JAKO PIERWSZA PRAWIDŁOWO WYPEŁNI KRZYŻÓWKĘ ORAZ PODA HASŁO ZDOBYWA ATRAKCYJNY ATLAS PRZYRODNICZY DLA DZIECI.
  ZGŁOSZENIA MOŻNA WYSYŁAĆ OD DNIA  06.02.2019 R.
  PRAWIDŁOWO ROZWIĄZANĄ KRZYŻÓWKĘ NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  POWODZENIA
  ZIELONY EDUKATOR

  Pobierz pliki:
  Download this file (Wypełnij krzyżówkę.pdf)Wypełnij krzyżówkę.pdf183 Kb
   
 • Spotkanie w Zespole Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą

  14 grudzień 2018

  Spotkanie w Zespole Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą. Dziękujemy za dobrą organizację oraz miłą atmosferę.