bpk
 • Wyspa na Jeziorze Partęczyny Wielkie

 • Dolina Drwęcy

 • Bagienna Dolina Drwęcy

 • Kwiatostan dziewanny

 • Borowik szlachetny

Wydarzenia

 • Oznakowanie ścieżki dydaktycznej "Bobrowiska"

  04 październik 2018

  Trasa  ścieżki przebiega wzdłuż  zachodniego brzegu rzeki Skarlanki na północ od Grzmięcy. Po drodze widoczny tartak, elektrownia wodna, wylęgarnia ryb, ślady bytowania bobrów. Dalej dochodzimy do jeziora Kochanka,  przyległego niewielkiego torfowiska gdzie można zobaczyć chronione gatunki roślin. Trasę kończymy przy polu namiotowym oraz pomnikowych dębach "Adam i Ewa". Całkowita długość trasy wynosi ok. 4 km. Wzdłuż tej trasy rozstawione zostały dwustronne tablice tematyczne. Każda tablica usytuowana jest na stelażu drewnianym. Tablice wykonane są z blachy PCV z warstwą ochroną odporna na warunki atmosferyczne.  Rozstawiono siedem tematycznych tablic. Zadanie to zostało sfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

   
 • Dwudniowe zajęcia edukacyjne na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego

  04 październik 2018

  Brodnicki Park Krajobrazowy realizował projekt „Dwudniowe zajęcia edukacyjne na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego”. Projekt ten został sfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Projekt trwał od początku kwietnia 2018 roku i będzie realizowany do 30.06.2019 roku. W roku 2018 wyedukowaliśmy 1050 uczestników. Zajęcia związane były z nastepującą tematyką:

  - Rośliny zielne Brodnickiego Parku Krajobrazowego,

  - Drzewa i krzewy Brodnickiego Parku Krajobrazowego,

  - Sowy Brodnickiego Parku Krajobrazowego,

  - Zajęcia ornitologiczne,

  - Nietoperze Brodnickiego Parku Krajobrazowego

  Każdy uczestnik podczas pobytu otrzymał pełne wyżywienie.

   
 • Zajecia 1-dniowe w Brodnickim Parku Krajobrazowym

  04 październik 2018

  Brodnicki Park Krajobrazowy realizował projekt sfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu „Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Parków Krajobrazowych  WK-P". W ramach tego projektu z zajęć skorzystało 650 uczestników. Dla najmłodszych dzieci Brodnicki Park Krajobrazowy przeprowadzał zajęcia "Szlakiem Czerwonego Kapturka". gdzie na ścieżce dzieci spotkały Czerwonego Kapturka i Zielarkę oraz modele zwierząt, które można spotkać w lesie. Dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych odbywały się zajęcia "Życie nad wodą". Dodatkowo dla każdego uczestnika zajęć zagwarantowano posiłek.

     

   

   
 • Konferencja „Obszary chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim – zakres czynnej ochrony ekosystemów.”

  24 wrzesień 2018

  URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
  W TORUNIU

  ZAPRASZA

  NA   KONFERENCJĘ 

   „Obszary chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim –

  zakres czynnej ochrony ekosystemów.” 

  KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ

  1-2 PAŹDZIERNIKA 2018 roku

  w Hotelu Zajazd Fojutowo, gm. Tuchola

   

  Konferencja

  „Obszary chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim –

  zakres czynnej ochrony ekosystemów.”

  1-2 października 2018 r.

  1 października 2018 r.

   

           1100      Rozpoczęcie konferencji

   1100– 1115       Powitanie gości

   1115– 1145         Założenia projektu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych
  w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego.”

  1145- 1215        Przerwa

  1215-1245        Realizacja projektu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych
  w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego.”

  1245-1315        Przerwa

  1315-1345        Obszarowe formy ochrony przyrody w województwie kujawsko-pomorskim

  1345-1415        Utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych oraz zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach chronionych województwa kujawsko-pomorskiego

  1415-1445        Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

  1445-1515           Dziedzictwo kulturowe Tucholskiego Parku Krajobrazowego
  W poszukiwaniu Genius loci

  1515-1615         Przerwa

  1615-1630           Zakończenie i podsumowanie pierwszego dnia konferencji

   

  2 października 2018 r.

   

  800– 1200           Czynna ochrona ekosystemów na obszarach chronionych województwa kujawsko-pomorskiego – Ochrona grzybów

  (Tucholski Park Krajobrazowy, Polskie Towarzystwo Mykologiczne)

  – zajęcia terenowe z zakresu rozpoznawania gatunków grzybów

  - “Ochrona grzybów – stan poznania i perspektywy”

  - „Bioróżnorodność grzybów” - wystawa przy siedzibie TPK

  1230- 1330       Przerwa

  1330- 1400       Podsumowanie, dyskusja, zakończenie konferencji

   

  Konferencja poświecona jest projektowi reazlizowanemu przez
  Województwo Kujawsko-Pomorskie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego.”

   
 • Zapraszamy do udziału w konkursie „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”

  04 wrzesień 2018

  Zapraszamy młodzież szkół średnich do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie pn. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”. Konkurs rozpoczyna się 3 września br., a jego finał w postaci Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego, odbędzie się 24 października br. podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POL-ECO SYSTEM. Jego organizatorem są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, współorganizatorem – Międzynarodowe Targi Poznańskie, a Partnerem – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Ideą konkursu i Kongresu (MKK 2018) jest zachęcenie młodzieży szkół średnich do sformułowania swojego punktu widzenia na zmiany klimatyczne oraz oczekiwań względem rządzących w tym zakresie poprzez opracowanie „Młodzieżowego Przesłania Klimatycznego dla przyszłości”. Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz naukowców dokona wstępnej oceny i klasyfikacji zgłoszonych Przesłań, wybierze 10 zespołów szkolnych z całego kraju, które dokonają prezentacji najlepszych Przesłań na szczycie MKK 2018 w Poznaniu w dniu 24 października 2018 r. Prezentacjom towarzyszyć będą wykłady naukowe i debaty na temat wpływu  zmian klimatycznych na środowisko przyrodnicze. Dla najlepszych Przesłań przewidywane są nagrody finansowe przekazane na rzecz szkoły. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości” może przybrać dowolną formę: przemówienia, prezentacji, plakatu, filmu etc. Liczymy na kreatywność i pomysłowość uczestników Konkursu.

  Przedsięwzięcie objęte zostało honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Patronem medialnym jest Radio Poznań S.A. oraz TVP3 Poznań.

  Regulamin konkursu

  Karta zgłoszenia