bpk
 • Wyspa na Jeziorze Partęczyny Wielkie

 • Dolina Drwęcy

 • Bagienna Dolina Drwęcy

 • Kwiatostan dziewanny

 • Borowik szlachetny

Wydarzenia

 • Wizyta żołnierzy w Brodnickim Parku Krajobrazowym

  03 luty 2017

  Dnia 28.01.2017 r. Brodnicki Park Krajobrazowy odwiedziła grupa 37 żołnierzy z  4 pułku chemicznego w Brodnicy.Wizyta rozpoczęła się filmem, który został wyświetlony w sali edukacyjnej przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego.Następniegrupa żołnierzywyruszyła na przyrodniczą ścieżkę edukacyjną „Bobrowiska” wraz z przewodnikiem. Trasa ścieżki rozpoczęła się w Grzmięcy przy jazie piętrzącym rzekę Skarlankę, gdzie znajduje się tablica z zaznaczonym przebiegiem ścieżki oraz punktami przystankowymi. Grupa zdobyła wiedzę o walorach przyrodniczych oraz krajobrazowych Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

   

   
 • „Waloryzacja przyrodnicza najcenniejszych fragmentów biotopów zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego w celu ich skutecznej ochrony”

  20 styczeń 2017
  W granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego wyróżnia się obszary wyjątkowo cenne 
  przyrodniczo, które nie są objęte ochroną rezerwatową.
  Częściowo pokrywają się one z obszarami Natura 2000: Ostoja Brodnicka i Bagienna Dolina Drwęcy.
  Dzięki wielokierunkowym badaniom, przeprowadzonym w ramach waloryzacji tych terenów,
  uzyskane zostaną niezbędne informacje umożliwiające obranie właściwego kierunku ich
  ochrony m.in. W ramach badań terenowych wykonano m.in. inwentaryzację roślin i zwierząt,
  przekroje glebowe. Wyniki badań terenowych, dokumentacja fotograficzna oraz szczegółowy
  opis przedmiotowych fragmentów biotopów przedstawione zostały w opracowaniu.
  Ochrona tych cennych biotopów przyczyni się do zwiększenia ich bioróżnorodności oraz do
  zachowania ich w niezmienionej postaci dla przyszłych pokoleń.
  Zakres prac wykonywanych w ramach realizacji zadania:
  1. Wykonanie badań terenowych na wybranych pięciu obszarach zlokalizowanych na terenie 
  Brodnickiego Parku Krajobrazowego:
  a) kontrole ornitologiczne b) kontrole chiropterologiczne c) badania fitosocjologiczne d) inwentaryzacja zasobów glebowych i określenie walorów siedliskowych gleb oraz
  wyznaczenie fragmentów pokrywy glebowej wymagających ochrony:
  e) analiza warunków hydrologicznych 2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej wybranych obszarów. 3. Prace kameralne, opracowanie wyników badań terenowych, spis literatury. 4. Wydanie opracowania w formie papierowej i na elektronicznych nośnikach danych.

   
 • Konferencja pt.: „Sposoby użytkowania instalacji grzewczej a zanieczyszczenie powietrza na obszarze BPK”

  20 styczeń 2017
  • W dniu 20.10.2016 w sali edukacyjnej przy siedzibie BPK odbyła się konferencja pt.: „Sposoby użytkowania instalacji grzewczej a zanieczyszczenie powietrza na obszarze BPK”
  	Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele Samorządu Województwa, władzy lokalnej – 
  wójtowie gmin, burmistrzowie, radni, dyrektorzy szkół, członkowie stowarzyszeń działających na
  terenie parku itp. Podczas konferencji przeprowadzono prezentacje multimedialne oraz dyskusję
  na następujące tematy:
  1. „Nowoczesne, ekologiczne systemy grzewcze w oparciu o pompy ciepła” 2. „Instalacja fotowoltaiczna jako ekologiczne źródło wytwórcze energii elektrycznej” 3. „Jakość powietrza atmosferycznego i jej zmiany w zależności od zastosowanych systemów
  grzewczych”
  4. „Wpływ wybranych elementów przyrody na kształtowanie jakości powietrza” Konferencja zakończyła się dyskusją oraz poczęstunkiem dla gości. Brodnicki Park Krajobrazowy dzięki finansowaniu WFOŚiGW i Samorządu Województwa
  Kujawsko - Pomorskiego zakupił panele fotowoltaiczne. Panel zostały umieszczone na dachu sali
  dydaktycznej jako ekologiczne wytwórcze źródło energii.


   
 • VIII jesienny bieg na jedną mile

  20 styczeń 2017
  • 24.09.2016 pracownicy BPK uczestniczyli w imprezie: VIII jesienny bieg na jedną mile, organizowanej na terenie szkoły podstawowej w Płowężu. Celem biegu jest popularyzowanie idei czynnego uprawiania sportu przez wszystkich członków społeczności: dzieci, młodzież, dorosłych, pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
  	Przy stoisku BPK były przeprowadzane konkursy dla młodszych i starszych uczestników 
  połączone z atrakcyjnym nagrodami. Można było również uzyskać informacje na tematy związane
  z turystyką, ochroną przyrody ochroną środowiska.
  Odwiedzający stoisko otrzymywali również materiały promocyjne które były z sfinansowane ze
  środków WFOŚiGW w Toruniu oraz Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

   
 • Warsztaty fotograficzne

  20 styczeń 2017
  • W dniu 20.09.2016 odbyły się warsztaty fotograficzne. Przeprowadzone warsztaty fotograficzne, pt „Zwierzęta i Klimat” skierowane były do młodzieży z powiatu brodnickiego. Warsztaty składały się z dwóch części: pierwsza część polegała na pozyskaniu przez uczestników wiedzy ogólnej z fotografii cyfrowej oraz poznaniu wybranych obszarów do fotografowania, zgodnie z tematyką.
  • Druga część warsztatów polegała na zajęciach praktycznych w terenie. 
   Zakupiono również materiały pomocnicze do wykonania w późniejszym terminie wystawy prac 
   fotograficznych. Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Toruniu a także
   Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.