bpk
 • Wyspa na Jeziorze Partęczyny Wielkie

 • Dolina Drwęcy

 • Bagienna Dolina Drwęcy

 • Kwiatostan dziewanny

 • Borowik szlachetny

Wydarzenia

 • „Waloryzacja przyrodnicza najcenniejszych fragmentów biotopów zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego w celu ich skutecznej ochrony”

  20 styczeń 2017
  W granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego wyróżnia się obszary wyjątkowo cenne 
  przyrodniczo, które nie są objęte ochroną rezerwatową.
  Częściowo pokrywają się one z obszarami Natura 2000: Ostoja Brodnicka i Bagienna Dolina Drwęcy.
  Dzięki wielokierunkowym badaniom, przeprowadzonym w ramach waloryzacji tych terenów,
  uzyskane zostaną niezbędne informacje umożliwiające obranie właściwego kierunku ich
  ochrony m.in. W ramach badań terenowych wykonano m.in. inwentaryzację roślin i zwierząt,
  przekroje glebowe. Wyniki badań terenowych, dokumentacja fotograficzna oraz szczegółowy
  opis przedmiotowych fragmentów biotopów przedstawione zostały w opracowaniu.
  Ochrona tych cennych biotopów przyczyni się do zwiększenia ich bioróżnorodności oraz do
  zachowania ich w niezmienionej postaci dla przyszłych pokoleń.
  Zakres prac wykonywanych w ramach realizacji zadania:
  1. Wykonanie badań terenowych na wybranych pięciu obszarach zlokalizowanych na terenie 
  Brodnickiego Parku Krajobrazowego:
  a) kontrole ornitologiczne b) kontrole chiropterologiczne c) badania fitosocjologiczne d) inwentaryzacja zasobów glebowych i określenie walorów siedliskowych gleb oraz
  wyznaczenie fragmentów pokrywy glebowej wymagających ochrony:
  e) analiza warunków hydrologicznych 2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej wybranych obszarów. 3. Prace kameralne, opracowanie wyników badań terenowych, spis literatury. 4. Wydanie opracowania w formie papierowej i na elektronicznych nośnikach danych.

   
 • Konferencja pt.: „Sposoby użytkowania instalacji grzewczej a zanieczyszczenie powietrza na obszarze BPK”

  20 styczeń 2017
  • W dniu 20.10.2016 w sali edukacyjnej przy siedzibie BPK odbyła się konferencja pt.: „Sposoby użytkowania instalacji grzewczej a zanieczyszczenie powietrza na obszarze BPK”
  	Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele Samorządu Województwa, władzy lokalnej – 
  wójtowie gmin, burmistrzowie, radni, dyrektorzy szkół, członkowie stowarzyszeń działających na
  terenie parku itp. Podczas konferencji przeprowadzono prezentacje multimedialne oraz dyskusję
  na następujące tematy:
  1. „Nowoczesne, ekologiczne systemy grzewcze w oparciu o pompy ciepła” 2. „Instalacja fotowoltaiczna jako ekologiczne źródło wytwórcze energii elektrycznej” 3. „Jakość powietrza atmosferycznego i jej zmiany w zależności od zastosowanych systemów
  grzewczych”
  4. „Wpływ wybranych elementów przyrody na kształtowanie jakości powietrza” Konferencja zakończyła się dyskusją oraz poczęstunkiem dla gości. Brodnicki Park Krajobrazowy dzięki finansowaniu WFOŚiGW i Samorządu Województwa
  Kujawsko - Pomorskiego zakupił panele fotowoltaiczne. Panel zostały umieszczone na dachu sali
  dydaktycznej jako ekologiczne wytwórcze źródło energii.


   
 • VIII jesienny bieg na jedną mile

  20 styczeń 2017
  • 24.09.2016 pracownicy BPK uczestniczyli w imprezie: VIII jesienny bieg na jedną mile, organizowanej na terenie szkoły podstawowej w Płowężu. Celem biegu jest popularyzowanie idei czynnego uprawiania sportu przez wszystkich członków społeczności: dzieci, młodzież, dorosłych, pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
  	Przy stoisku BPK były przeprowadzane konkursy dla młodszych i starszych uczestników 
  połączone z atrakcyjnym nagrodami. Można było również uzyskać informacje na tematy związane
  z turystyką, ochroną przyrody ochroną środowiska.
  Odwiedzający stoisko otrzymywali również materiały promocyjne które były z sfinansowane ze
  środków WFOŚiGW w Toruniu oraz Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

   
 • Warsztaty fotograficzne

  20 styczeń 2017
  • W dniu 20.09.2016 odbyły się warsztaty fotograficzne. Przeprowadzone warsztaty fotograficzne, pt „Zwierzęta i Klimat” skierowane były do młodzieży z powiatu brodnickiego. Warsztaty składały się z dwóch części: pierwsza część polegała na pozyskaniu przez uczestników wiedzy ogólnej z fotografii cyfrowej oraz poznaniu wybranych obszarów do fotografowania, zgodnie z tematyką.
  • Druga część warsztatów polegała na zajęciach praktycznych w terenie. 
   Zakupiono również materiały pomocnicze do wykonania w późniejszym terminie wystawy prac 
   fotograficznych. Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Toruniu a także
   Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


   
   
 • XI Jarmark Ekologiczny.

  20 styczeń 2017
  • W niedzielę, 24 lipca 2016 roku w Brodnicy odbył się XI Jarmark Ekologiczny.Na brodnickim przedzamczu, można było na miło spędzić czas. Odwiedzających przyciągały stoiska z produktami ekologicznymi i regionalnymi, wyrobami artystycznymi i roślinami ozdobnymi, stragany ogrodnicze. Na scenie odbyły się koncerty, ekonaukowe pokazy z odpadami w tle, pokazy taneczne.
  •  Dzieci mogły skorzystać z miasteczka zabaw, odwiedzić wioski ginących zawodów, osady rycerskiej z pokazami i zabawami rycerskimi, a dorośli lubiący aktywnie spędzać czas do wzięli udział w kursach nauki Nordic Walking.
  	Przy stoisku BPK były przeprowadzane konkursu dla młodszych i starszych uczestników 
  połączonych z atrakcyjnym nagrodami. Można było również uzyskać informacje na tematy
  związane z turystyką, ochroną przyrody ochroną środowiska.
  Odwiedzający stoisko otrzymywali
  również materiały promocyjne które były z sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Toruniu oraz
  Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego Organizatorem imprezy był Urząd Miejski
  w Brodnicy, współorganizatorami: Muzeum w Brodnicy, PGK Sp. z o. o. i Stowarzyszenie Ekołan.
   

Fundacja RECAL podsumowała projekty łączące codzienną aktywność fizyczną i recykling aluminiowych puszek po napojach. Rozstrzygnięto Konkurs plastyczny „Sport dla Wszystkich, Recykling dla Każdego”. Nagrodę Grand Prix ogólnopolskiego konkursu „Sport dla Wszystkich, Recykling dla Każdego”: rower o wartości 3.000 zł z ramą aluminiową otrzymuje Szymon Jendryczka, lat 7 ze Szkoły Filialnej w Suchej woj. kujawsko-pomorskie.

Praca Szymona Jendryczka nagrodzona została ze względu na przemyślane i staranne połączenie tematyki aktywności fizycznej i recyklingu aluminiowych puszek po napojach oraz zastosowanie różnych technik plastycznych. Ogólny poziom nadesłanych prac oceniono jako wysoki, w skład Komisji oceniającej weszli przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Międzynarodowego Stowarzyszenia Sportu dla Wszystkich TAFISA, Fundacji RECAL oraz artysta plastyk. Na konkurs dostarczono łącznie 445 prac plastycznych, w tym rysunków, obrazów, kolaży, rzeźb i konstrukcji przestrzennych. Najlepsze prace otrzymały w sumie aż 61 nagród! 

Pełna lista 61 nagrodzonych i wyróżnionych: http://www.recal.pl/aktualnosci/79-zwyciezcy-konkursu-plastycznego

termomodernizacja siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego.