bpk

Brodnicki Park Krajobrazowy

Grzmięca 10
87-312 Pokrzydowo

Tel: (56) 49 394 50
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
 
Marian Tomoń 
Dyrektor Brodnickiego Parku Krajobrazowego
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Małgorzata Gutowska 
Główny Specjalista Brodnickiego Parku Krajobrazowego
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barbara Gołębiewska
Główna księgowa
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
Alicja Tomczyk
Specjalista ds. ochrony zasobów krajobrazowych i kulturowych
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katarzyna Czubachowska
Specjalista ds. ochrony przyrody i środowiska
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marta Roman
Specjalista ds. promocji, turystyki i edukacji ekologicznej
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dariusz Milewski
Starszy strażnik
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.