bpk

KONKURS NA EKO-OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Ogłaszamy konkurs organizowany w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”, przeznaczony dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia, z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Konkurs polega na wykonaniu OZDOBY BOŻONARODZENIOWEJ wykonanej dowolną techniką mieszaną, preferowane jest użycie materiałów naturalnych: drewno, sznurek, papier, szyszki, suszone owoce, ziarna, patyki, orzechy. W ocenianiu prac uwzględnione zostaną:
- zastosowanie elementów ekologicznych,
- estetyka,
- oryginalność,
- pomysłowość

Aby wziąć udział w konkursie należy:

- Przesłać pracę na adres:
Brodnicki Park Krajobrazowy
Marta Roman
Grzmięca 10
87-312 Pokrzydowo
(prosimy odpowiednio podpisać wykonaną pracę – imię i nazwisko ucznia, dokładny adres) lub dostarczyć osobiście pracę do siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy

- Załączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie zgodnie ze wzorem:
"Ja (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej córki/syna (imię i nazwisko) w konkursie organizowanym w ramach projektu pn. ,,Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!’’

Najciekawsze eko-stroiki zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami!

Termin nadsyłania prac: 03.12.2019 r. - 17.12.2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 20.12.2019 r.

Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na publikację efektów ich pracy.

 

Znalezione obrazy dla zapytania: ozdoby bożonarodzeniowe    Znalezione obrazy dla zapytania: ozdoby bożonarodzeniowe

Brodnicki Park Krajobrazowy odwiedziło Przedszkole Niepubliczne Baśniowa Kraina.

Pracownik Brodnickiego Parku Krajobrazowego, przedstawił prezentację o formach ochrony przyrody na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

Już po raz XXII odbyła się Gminna Olimpiada Ekologiczna. Wszyscy uczestnicy musieli wykazać się dużą wiedzą z zakresu ekologii, ochrony środowiska a także ze znajomości naszej gminy. W tym roku gościliśmy w Gaju- Grzmięcy w Brodnickim Parku Krajobrazowym. Wszystkim uczestnikom gratulujemy dużej wiedzy a pozostałych i zachęcamy do udziału w konkursach.

 

Dnia 22.03.2019 r. na sali dydaktycznej przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego odbyła się XVIII Edycja Ogólnopolskiego konkursu „POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI” – etap wojewódzki.
Celem konkursu było między innymi: poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt, integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń miedzy szkołami i służbami parków krajobrazowych oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej młodzieży.
Podczas finału gościliśmy ponad 40 osób, młodzież gimnazjalna i szkół podstawowych, nauczyciele, koordynatorzy oraz zaproszeni goście.
Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami. Koordynatorem wojewódzkim konkursu jest Brodnicki Park Krajobrazowy.
Klasyfikacja grup:
I miejsce: Szkoła Podstawowa w Niewieścinie
drużyna z Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, opiekun: Krystyna Zbielska
II miejsce: Gimnazjum w Pokrzydowie
drużyna z Brodnickiego Parku Krajobrazowego, opiekun: Joanna Ostrowska
III miejsce: Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku
drużyna z Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, opiekun: Ewa Iwaszkiewicz
IV miejsce: ZSO Gimnazjum nr 2 im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Kruszwicy

drużyna z Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, opiekun: Barbara Kostur


Brodnicki Park Krajobrazowy w dniach 21-22 marca 2019 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Miętowy Gaj” po raz czwarty włączył się w ogólnopolską akcję edukacyjną NOC SÓW poświęconą tym tajemniczym ptakom. Uczestnikami byli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brodnicy. Grupa uczestników spotkała się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj", gdzie na sali edukacyjnej wysłuchali krótkiej prelekcji na temat biologii i ekologii sów, która poprowadził Pan Tomasz Królak. Po prezentacji, w celu uzupełnienia informacji, uczestnicy obejrzeli film pt. "SOWY POLSKI". Następnie grupa wyszła w teren, gdzie nasłuchiwała i wabiła sowy. Zajęcia te pozwoliły odkryć świat sów, wzbogacić swoją wiedzę o poszczególnych gatunkach i ich biologii, poznać metody badań i ochrony sów oraz dowiedzieć się, jak znaczącą rolę mają one w polskich legendach i kulturze.

Konkurs internetowy w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa-kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być…na zielonym!” ogłoszonym na stronie Brodnickiego Parku Krajobrazowego dobiegł końca.
Nagrodę w naszym konkursie wygrywa Igor i Martyna Graduszewscy oraz Wiktoria Kuś, którzy jako pierwsi prawidłowo rozwiązali krzyżówkę.
Z laureatami skontaktujemy się bezpośrednio w celu odbioru nagrody.
Dziękujemy za udział w konkursie.
Gratulujemy i zachęcamy do dalszej zabawy!

Aktualnie na portalu województwa kujawsko-pomorskiego https://kujawsko-pomorskie.pllubie-tu-byc-na-zielonym/wydar… ogłoszony jest konkurs „Ekologiczny Edukator Szkolny”, w którym do wygrania są rowery górskie i „zielona szkoła”. Na zgłoszenia czekamy do 22 lutego.

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Województwo
Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Jego celem jest promowanie wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego postaw proekologicznych, wspierających ochronę środowiska.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych województwa
kujawsko-pomorskiego,
którzy zostaną wyłonieni spośród wszystkich otrzymanych zgłoszeń. Na przygotowanie pracy konkursowej uczeń otrzymuje grant w wysokości 650 zł, z którego środki zostaną wykorzystane pokrycie kosztów związanych z  jej realizacją.

Projekt ucznia może zostać  udokumentowany w jednej z wybranych form: film, reportaż, prezentacja, wydawnictwo (książka, broszura), kronika aktywności lub forma plastyczna itp.

W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody dla uczniów, którzy zrealizują zwycięskie prace przyrodniczo-edukacyjne w postaci rowerów górskich (dla 5 finalistów), a dla  klasy laureata I miejsca, przewidziano dodatkowo wyjazd na „zieloną szkołę”. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie zostaną zaproszeni na galę wręczenia nagród, podczas której zostaną rozdane certyfikaty i upominki dla wszystkich uczestników konkursu, zarówno uczniów jak i  nauczycieli koordynatorów.

 Na każdym etapie realizacji pracy uczniowie uczestnicy konkursu oraz nauczyciele koordynatorzy mogą liczyć na wsparcie zielonych edukatorów zatrudnionych przy parkach krajobrazowych w zakresie konsultacji związanych z zasadami konkursu, kwalifikowaniem
i rozliczaniem wydatków czy innymi merytorycznymi kwestiami, co ograniczy nakład pracy nauczyciela koordynatora.

 Nauczyciele koordynatorzy uczniów biorących udział w konkursie mogą liczyć ze strony organizatora na wystawienie zaświadczenia, które potwierdzą ich udział w przedsięwzięciu, które będą mogli wykorzystać w procesie awansu zawodowego wynikającego z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 Zachęcamy do wzięcia udziału

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wraz z Brodnickim Parkiem Krajobrazowym w dniu 1 lutego 2019 r. organizują obchody Światowego Dnia Mokradeł pod hasłem: „Znaczenie siedlisk bagiennych w zapobieganiu zmian klimatu na obszarze obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Drwęcy oraz Brodnickiego Parku Krajobrazowego”.

W ramach obchodów Światowego Dnia Mokradeł, zostanie zorganizowana prelekcja skierowana do środowisk młodzieży  z prezentacją walorów i znaczenia terenów Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Drwęcy. Celem wydarzenia jest zapoznanie młodzieży i lokalnej społeczności Brodnicy i jej okolic z funkcją oraz celami zachowania mokradeł, bagien oraz małej retencji w obszarach objętych ochroną przyrodniczą. Prezentacja dotyczy terenów silnie zabagnionych i zawodnionych z dominującymi w strukturze podmokłych i zabagnionych trwałych użytków zielonych i siedlisk leśnych od wód zależnych. Prowadzenie zrównoważonych zasad w gospodarowaniu wodami pozwoliło zachować charakter występujących siedlisk mokradłowych, ich rolę w małej retencji, zachowaniu siedlisk flory i fauny wodno-błotnej, co lokalnie służy stabilizowaniu emisji gazów cieplarnianych i ograniczanie skutków zmiany klimatu oraz magazynowanie nadmiaru wód opadowych.

Organizatorem spotkania będzie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektor Brodnickiego Parku Krajobrazowego wraz z pracownikami jednostek, prowadzącymi zadania z zakresu edukacji przyrodniczej i zarządzania obszarami chronionymi.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny - wstęp wolny - liczba osób nieograniczona.

Termin realizacji – 1.02.2019 o godzinie 12.00-14.00

Miejsce spotkania: sala dydaktyczna przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy

Kontakt z organizatorem: adres – ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz,

telefon – 52-506-56-66

 

Pobierz pliki:
Download this file (mokradła.pdf)mokradła.pdf62 Kb

KONKURS!
W RAMACH PROJEKTU „LUBIĘ TU BYĆ NA ZIELONYM. OGŁASZAMY KONKURS PRZEZNACZONY DLA DZIECI DO 16 ROKU ŻYCIA Z TERENU BRODNICKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO.
CO NALEŻY ZROBIĆ? SPRAWA JEST PROSTA.
NALEŻY WYPEŁNIĆ KRZYŻÓWKĘ I PODAĆ HASŁO.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NASTĄPI W POŁOWIE LUTEGO 2019 R.
OSOBA KTÓRA JAKO PIERWSZA PRAWIDŁOWO WYPEŁNI KRZYŻÓWKĘ ORAZ PODA HASŁO ZDOBYWA ATRAKCYJNY ATLAS PRZYRODNICZY DLA DZIECI.
ZGŁOSZENIA MOŻNA WYSYŁAĆ OD DNIA  06.02.2019 R.
PRAWIDŁOWO ROZWIĄZANĄ KRZYŻÓWKĘ NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
POWODZENIA
ZIELONY EDUKATOR

Pobierz pliki:
Download this file (Wypełnij krzyżówkę.pdf)Wypełnij krzyżówkę.pdf183 Kb