bpk
  • W dniu 20.10.2016 w sali edukacyjnej przy siedzibie BPK odbyła się konferencja pt.: „Sposoby użytkowania instalacji grzewczej a zanieczyszczenie powietrza na obszarze BPK”
	Na konferencję  zostali zaproszeni przedstawiciele Samorządu Województwa, władzy lokalnej – 
wójtowie gmin, burmistrzowie, radni, dyrektorzy szkół, członkowie stowarzyszeń działających na
terenie parku itp. Podczas konferencji przeprowadzono prezentacje multimedialne oraz dyskusję
na następujące tematy:
1. „Nowoczesne, ekologiczne systemy grzewcze w oparciu o pompy ciepła” 2. „Instalacja fotowoltaiczna jako ekologiczne źródło wytwórcze energii elektrycznej” 3. „Jakość powietrza atmosferycznego i jej zmiany w zależności od zastosowanych systemów
grzewczych”
4. „Wpływ wybranych elementów przyrody na kształtowanie jakości powietrza” Konferencja zakończyła się dyskusją oraz poczęstunkiem dla gości. Brodnicki Park Krajobrazowy dzięki finansowaniu WFOŚiGW i Samorządu Województwa
Kujawsko - Pomorskiego zakupił panele fotowoltaiczne. Panel zostały umieszczone na dachu sali
dydaktycznej jako ekologiczne wytwórcze źródło energii.