bpk

Brodnicki Park Krajobrazowy zrealizował 10 fotocastów pod tytułem "Dzieci pytają o ekologię" o tematyce ekologiczno-przyrodniczej. Poniżej przedstawiony fotocast przedstawiający Bioróżnorodność Brodnickiego Parku Krajobrazowego.
Zadanie to zostało sfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Poniżej linki do poszczególnych fotocastów:

http://fotocasty.pl/4798/zielona-szkola/

http://fotocasty.pl/4755/gospodarstwo-ekologiczne/

http://fotocasty.pl/4775/powrot-jesiotra/

http://fotocasty.pl/4808/jak-zarobic-na-sloncu/

http://fotocasty.pl/4803/kraina-jezior/

http://fotocasty.pl/4811/lesne-obrazy/

http://fotocasty.pl/4824/pszczola-miodna/

http://fotocasty.pl/4830/parki-krajobrazowe/

http://fotocasty.pl/4849/bioroznorodnosc/

http://fotocasty.pl/4843/kierunek-park/