bpk

Zamawiający – Brodnicki Park Krajobrazowy z siedzibą w Grzmięcy zaprasza do złożenia oferty cenowej na przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia przetargowego na utworzenie Centrum Badawczego  - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych poddasza wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego” sfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.5 Ochrona przyrody. Procedura zamówienia prowadzona jest w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny

Pobierz pliki:
Download this file (SKAN .pdf)SKAN .pdf8151 Kb