bpk

Brodnicki Park Krajobrazowy informuję, że nastąpiła zmiana w treści zapytania ofertowego. Zmiana dotyczy miejsca oraz terminu składania ofert.

było:

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać osobiście u Zamawiającego w Brodnickim Parku Krajobrazowym z siedzibą w Grzmięcy 10, 87-312 Pokrzydowo do dnia 12.07.2018 r. do godziny 10:00.

powinno być:

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście u Zamawiającego w Brodnickim Parku Krajobrazowym z siedzibą w Grzmięcy 10, 87-312 Pokrzydowo do dnia 12.07.2018 r. do godziny 10:00.

W załączeniu poprawione zapytanie ofertowe.