bpk

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
W TORUNIU

ZAPRASZA

NA   KONFERENCJĘ 

 „Obszary chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim –

zakres czynnej ochrony ekosystemów.” 

KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ

1-2 PAŹDZIERNIKA 2018 roku

w Hotelu Zajazd Fojutowo, gm. Tuchola

 

Konferencja

„Obszary chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim –

zakres czynnej ochrony ekosystemów.”

1-2 października 2018 r.

1 października 2018 r.

 

         1100      Rozpoczęcie konferencji

 1100– 1115       Powitanie gości

 1115– 1145         Założenia projektu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego.”

1145- 1215        Przerwa

1215-1245        Realizacja projektu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego.”

1245-1315        Przerwa

1315-1345        Obszarowe formy ochrony przyrody w województwie kujawsko-pomorskim

1345-1415        Utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych oraz zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach chronionych województwa kujawsko-pomorskiego

1415-1445        Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

1445-1515           Dziedzictwo kulturowe Tucholskiego Parku Krajobrazowego
W poszukiwaniu Genius loci

1515-1615         Przerwa

1615-1630           Zakończenie i podsumowanie pierwszego dnia konferencji

 

2 października 2018 r.

 

800– 1200           Czynna ochrona ekosystemów na obszarach chronionych województwa kujawsko-pomorskiego – Ochrona grzybów

(Tucholski Park Krajobrazowy, Polskie Towarzystwo Mykologiczne)

– zajęcia terenowe z zakresu rozpoznawania gatunków grzybów

- “Ochrona grzybów – stan poznania i perspektywy”

- „Bioróżnorodność grzybów” - wystawa przy siedzibie TPK

1230- 1330       Przerwa

1330- 1400       Podsumowanie, dyskusja, zakończenie konferencji

 

Konferencja poświecona jest projektowi reazlizowanemu przez
Województwo Kujawsko-Pomorskie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego.”