bpk

Brodnicki Park Krajobrazowy realizował projekt sfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu „Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Parków Krajobrazowych  WK-P". W ramach tego projektu z zajęć skorzystało 650 uczestników. Dla najmłodszych dzieci Brodnicki Park Krajobrazowy przeprowadzał zajęcia "Szlakiem Czerwonego Kapturka". gdzie na ścieżce dzieci spotkały Czerwonego Kapturka i Zielarkę oraz modele zwierząt, które można spotkać w lesie. Dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych odbywały się zajęcia "Życie nad wodą". Dodatkowo dla każdego uczestnika zajęć zagwarantowano posiłek.