bpk

Brodnicki Park Krajobrazowy realizował projekt „Dwudniowe zajęcia edukacyjne na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego”. Projekt ten został sfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Projekt trwał od początku kwietnia 2018 roku i będzie realizowany do 30.06.2019 roku. W roku 2018 wyedukowaliśmy 1050 uczestników. Zajęcia związane były z nastepującą tematyką:

- Rośliny zielne Brodnickiego Parku Krajobrazowego,

- Drzewa i krzewy Brodnickiego Parku Krajobrazowego,

- Sowy Brodnickiego Parku Krajobrazowego,

- Zajęcia ornitologiczne,

- Nietoperze Brodnickiego Parku Krajobrazowego

Każdy uczestnik podczas pobytu otrzymał pełne wyżywienie.