bpk

Trasa  ścieżki przebiega wzdłuż  zachodniego brzegu rzeki Skarlanki na północ od Grzmięcy. Po drodze widoczny tartak, elektrownia wodna, wylęgarnia ryb, ślady bytowania bobrów. Dalej dochodzimy do jeziora Kochanka,  przyległego niewielkiego torfowiska gdzie można zobaczyć chronione gatunki roślin. Trasę kończymy przy polu namiotowym oraz pomnikowych dębach "Adam i Ewa". Całkowita długość trasy wynosi ok. 4 km. Wzdłuż tej trasy rozstawione zostały dwustronne tablice tematyczne. Każda tablica usytuowana jest na stelażu drewnianym. Tablice wykonane są z blachy PCV z warstwą ochroną odporna na warunki atmosferyczne.  Rozstawiono siedem tematycznych tablic. Zadanie to zostało sfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.