bpk

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wraz z Brodnickim Parkiem Krajobrazowym w dniu 1 lutego 2019 r. organizują obchody Światowego Dnia Mokradeł pod hasłem: „Znaczenie siedlisk bagiennych w zapobieganiu zmian klimatu na obszarze obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Drwęcy oraz Brodnickiego Parku Krajobrazowego”.

W ramach obchodów Światowego Dnia Mokradeł, zostanie zorganizowana prelekcja skierowana do środowisk młodzieży  z prezentacją walorów i znaczenia terenów Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Drwęcy. Celem wydarzenia jest zapoznanie młodzieży i lokalnej społeczności Brodnicy i jej okolic z funkcją oraz celami zachowania mokradeł, bagien oraz małej retencji w obszarach objętych ochroną przyrodniczą. Prezentacja dotyczy terenów silnie zabagnionych i zawodnionych z dominującymi w strukturze podmokłych i zabagnionych trwałych użytków zielonych i siedlisk leśnych od wód zależnych. Prowadzenie zrównoważonych zasad w gospodarowaniu wodami pozwoliło zachować charakter występujących siedlisk mokradłowych, ich rolę w małej retencji, zachowaniu siedlisk flory i fauny wodno-błotnej, co lokalnie służy stabilizowaniu emisji gazów cieplarnianych i ograniczanie skutków zmiany klimatu oraz magazynowanie nadmiaru wód opadowych.

Organizatorem spotkania będzie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektor Brodnickiego Parku Krajobrazowego wraz z pracownikami jednostek, prowadzącymi zadania z zakresu edukacji przyrodniczej i zarządzania obszarami chronionymi.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny - wstęp wolny - liczba osób nieograniczona.

Termin realizacji – 1.02.2019 o godzinie 12.00-14.00

Miejsce spotkania: sala dydaktyczna przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy

Kontakt z organizatorem: adres – ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz,

telefon – 52-506-56-66

 

Pobierz pliki:
Download this file (mokradła.pdf)mokradła.pdf62 Kb