bpk

Brodnicki Park Krajobrazowy w dniach 21-22 marca 2019 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Miętowy Gaj” po raz czwarty włączył się w ogólnopolską akcję edukacyjną NOC SÓW poświęconą tym tajemniczym ptakom. Uczestnikami byli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brodnicy. Grupa uczestników spotkała się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj", gdzie na sali edukacyjnej wysłuchali krótkiej prelekcji na temat biologii i ekologii sów, która poprowadził Pan Tomasz Królak. Po prezentacji, w celu uzupełnienia informacji, uczestnicy obejrzeli film pt. "SOWY POLSKI". Następnie grupa wyszła w teren, gdzie nasłuchiwała i wabiła sowy. Zajęcia te pozwoliły odkryć świat sów, wzbogacić swoją wiedzę o poszczególnych gatunkach i ich biologii, poznać metody badań i ochrony sów oraz dowiedzieć się, jak znaczącą rolę mają one w polskich legendach i kulturze.