bpk

Dnia 22.03.2019 r. na sali dydaktycznej przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego odbyła się XVIII Edycja Ogólnopolskiego konkursu „POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI” – etap wojewódzki.
Celem konkursu było między innymi: poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt, integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń miedzy szkołami i służbami parków krajobrazowych oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej młodzieży.
Podczas finału gościliśmy ponad 40 osób, młodzież gimnazjalna i szkół podstawowych, nauczyciele, koordynatorzy oraz zaproszeni goście.
Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami. Koordynatorem wojewódzkim konkursu jest Brodnicki Park Krajobrazowy.
Klasyfikacja grup:
I miejsce: Szkoła Podstawowa w Niewieścinie
drużyna z Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, opiekun: Krystyna Zbielska
II miejsce: Gimnazjum w Pokrzydowie
drużyna z Brodnickiego Parku Krajobrazowego, opiekun: Joanna Ostrowska
III miejsce: Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku
drużyna z Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, opiekun: Ewa Iwaszkiewicz
IV miejsce: ZSO Gimnazjum nr 2 im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Kruszwicy

drużyna z Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, opiekun: Barbara Kostur