bpk

Pracownik Brodnickiego Parku Krajobrazowego, przedstawił prezentację o formach ochrony przyrody na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego.