bpk

W programie: prezentacja filmu o przyrodzie Brodnickiego Parku Krajobrazowego (20 min.)  oraz zwiedzanie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej „Bobrowiska”. Trasa przebiega wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Skarlanki na północ  od Grzmięcy. Po drodze widoczny jest tartak, nieczynny młyn, elektrownia wodna i wylęgarnia ryb. Długość ścieżki „Bobrowiska” wynosi ok. 4 km. Wszyscy uczestnicy podczas pobytu otrzymają materiały informacyjno-dydaktyczne dotyczące Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

Uwaga!

Osoby chętne, prosimy o zaopatrzenie się w odpowiednią odzież terenową i obuwie dostosowane do spaceru po terenie leśnym.

Minimalna ilość osób, aby wydarzenie się odbyło: 5 osób.