bpk

W dniu 29 lutego 2020 r. w Brodnickim Parku Krajobrazowym miało miejsce wydarzenie w ramach akcji „POZNAJ REGION Z PRZEWODNIKIEM”, zorganizowane
w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego
w województwie kujawsko-pomorskim. W wydarzeniu wzięło udział 13 osób, które zjechały do nas z najdalszych zakątków województwa. Dzięki informacjom i ciekawostkom przekazywanym przez przewodników z Brodnickiego Parku Krajobrazowego: Katarzynie Czubachowskiej i Małgorzacie Gutowskiej, uczestnikom wydarzenia przybliżony został region Pojezierza Brodnickiego. Wydarzenie rozpoczęliśmy projekcją filmu o Brodnickim Parku Krajobrazowym oraz prezentacją multimedialną o przyrodzie Parku i jego najcenniejszych obszarach. Następnie uczestnicy, wraz z przewodnikami, ruszyli na ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczej „Bobrowiska” o długości 4 km. Trasa przebiegała wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Skarlanki na północ od Grzmięcy. Podczas wycieczki zauważyliśmy pierwsze oznaki wiosny w postaci kwitnącej przylaszczki pospolitej, udało nam się również zaobserwować zimorodka. Wszyscy uczestnicy otrzymali worki turystyczne z materiałami informacyjno-dydaktycznymi dotyczącymi Brodnickiego Parku Krajobrazowego.