bpk

Mamy przyjemność zaprosić placówki edukacyjne regionu, gmin sąsiednich województw, które znalazły się w obszarze parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego oraz Parku Narodowego Bory Tucholskie, do udziału  w darmowych jednodniowych wycieczkach po kujawsko-pomorskich parkach krajobrazowych. Wycieczki finansowane są w ramach realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. 

Zielone szkoły w parkach krajobrazowych – nabór dla szkół od 1 grudnia 2018 r.

Samorząd województwa organizuje 10 pięciodniowych wyjazdów na „zielone szkoły” w 2019 r. w naszych parkach krajobrazowych. To bezpłatna oferta dla 40-osobowych grup uczniów i ich opiekunów. Z aktywności tej mogą skorzystać placówki, które nie korzystały z tej formy zajęć w roku 2018.

- To kolejne, tym razem dłuższe wyjazdy do parków krajobrazowych, które organizujemy z myślą o edukacji ekologicznej młodzieży oraz promocji najatrakcyjniejszych przyrodniczo miejsc w naszym regionie. Zapewniamy ciekawe zajęcia w plenerze i wiele atrakcji. Przekazana w ten sposób wiedza z całą pewnością zostanie w głowach na dłużej – mówi marszałek Piotr Całbecki.  

Czytaj więcej...

Trasa  ścieżki przebiega wzdłuż  zachodniego brzegu rzeki Skarlanki na północ od Grzmięcy. Po drodze widoczny tartak, elektrownia wodna, wylęgarnia ryb, ślady bytowania bobrów. Dalej dochodzimy do jeziora Kochanka,  przyległego niewielkiego torfowiska gdzie można zobaczyć chronione gatunki roślin. Trasę kończymy przy polu namiotowym oraz pomnikowych dębach "Adam i Ewa". Całkowita długość trasy wynosi ok. 4 km. Wzdłuż tej trasy rozstawione zostały dwustronne tablice tematyczne. Każda tablica usytuowana jest na stelażu drewnianym. Tablice wykonane są z blachy PCV z warstwą ochroną odporna na warunki atmosferyczne.  Rozstawiono siedem tematycznych tablic. Zadanie to zostało sfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Brodnicki Park Krajobrazowy realizował projekt „Dwudniowe zajęcia edukacyjne na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego”. Projekt ten został sfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Projekt trwał od początku kwietnia 2018 roku i będzie realizowany do 30.06.2019 roku. W roku 2018 wyedukowaliśmy 1050 uczestników. Zajęcia związane były z nastepującą tematyką:

- Rośliny zielne Brodnickiego Parku Krajobrazowego,

- Drzewa i krzewy Brodnickiego Parku Krajobrazowego,

- Sowy Brodnickiego Parku Krajobrazowego,

- Zajęcia ornitologiczne,

- Nietoperze Brodnickiego Parku Krajobrazowego

Każdy uczestnik podczas pobytu otrzymał pełne wyżywienie.

Brodnicki Park Krajobrazowy realizował projekt sfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu „Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Parków Krajobrazowych  WK-P". W ramach tego projektu z zajęć skorzystało 650 uczestników. Dla najmłodszych dzieci Brodnicki Park Krajobrazowy przeprowadzał zajęcia "Szlakiem Czerwonego Kapturka". gdzie na ścieżce dzieci spotkały Czerwonego Kapturka i Zielarkę oraz modele zwierząt, które można spotkać w lesie. Dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych odbywały się zajęcia "Życie nad wodą". Dodatkowo dla każdego uczestnika zajęć zagwarantowano posiłek.

   

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
W TORUNIU

ZAPRASZA

NA   KONFERENCJĘ 

 „Obszary chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim –

zakres czynnej ochrony ekosystemów.” 

KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ

1-2 PAŹDZIERNIKA 2018 roku

w Hotelu Zajazd Fojutowo, gm. Tuchola

 

Konferencja

„Obszary chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim –

zakres czynnej ochrony ekosystemów.”

1-2 października 2018 r.

1 października 2018 r.

 

         1100      Rozpoczęcie konferencji

 1100– 1115       Powitanie gości

 1115– 1145         Założenia projektu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego.”

1145- 1215        Przerwa

1215-1245        Realizacja projektu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego.”

1245-1315        Przerwa

1315-1345        Obszarowe formy ochrony przyrody w województwie kujawsko-pomorskim

1345-1415        Utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych oraz zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach chronionych województwa kujawsko-pomorskiego

1415-1445        Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

1445-1515           Dziedzictwo kulturowe Tucholskiego Parku Krajobrazowego
W poszukiwaniu Genius loci

1515-1615         Przerwa

1615-1630           Zakończenie i podsumowanie pierwszego dnia konferencji

 

2 października 2018 r.

 

800– 1200           Czynna ochrona ekosystemów na obszarach chronionych województwa kujawsko-pomorskiego – Ochrona grzybów

(Tucholski Park Krajobrazowy, Polskie Towarzystwo Mykologiczne)

– zajęcia terenowe z zakresu rozpoznawania gatunków grzybów

- “Ochrona grzybów – stan poznania i perspektywy”

- „Bioróżnorodność grzybów” - wystawa przy siedzibie TPK

1230- 1330       Przerwa

1330- 1400       Podsumowanie, dyskusja, zakończenie konferencji

 

Konferencja poświecona jest projektowi reazlizowanemu przez
Województwo Kujawsko-Pomorskie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego.”

Zapraszamy młodzież szkół średnich do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie pn. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”. Konkurs rozpoczyna się 3 września br., a jego finał w postaci Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego, odbędzie się 24 października br. podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POL-ECO SYSTEM. Jego organizatorem są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, współorganizatorem – Międzynarodowe Targi Poznańskie, a Partnerem – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ideą konkursu i Kongresu (MKK 2018) jest zachęcenie młodzieży szkół średnich do sformułowania swojego punktu widzenia na zmiany klimatyczne oraz oczekiwań względem rządzących w tym zakresie poprzez opracowanie „Młodzieżowego Przesłania Klimatycznego dla przyszłości”. Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz naukowców dokona wstępnej oceny i klasyfikacji zgłoszonych Przesłań, wybierze 10 zespołów szkolnych z całego kraju, które dokonają prezentacji najlepszych Przesłań na szczycie MKK 2018 w Poznaniu w dniu 24 października 2018 r. Prezentacjom towarzyszyć będą wykłady naukowe i debaty na temat wpływu  zmian klimatycznych na środowisko przyrodnicze. Dla najlepszych Przesłań przewidywane są nagrody finansowe przekazane na rzecz szkoły. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości” może przybrać dowolną formę: przemówienia, prezentacji, plakatu, filmu etc. Liczymy na kreatywność i pomysłowość uczestników Konkursu.

Przedsięwzięcie objęte zostało honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Patronem medialnym jest Radio Poznań S.A. oraz TVP3 Poznań.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

 

Brodnicki Park Krajobrazowy zaprasza na sportowo – turystyczno-krajobrazowy rodzinny rajd rowerowy!

Trwają zapisy na rajd rowerowy, który wystartuje w sobotę 25 sierpnia ze Starej Plaży na Niskim Brodnie. Punktualnie o 11.00 ruszamy w drogę urokliwymi drogami i ścieżkami Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

Trasa rajdu wynosi ok. 30 km i będzie przebiegała następująco: 

Ruszamy ze Starej Plaży na Niskim Brodnie, jedziemy Jaśkową Drogą do Żmijewka, gdzie skręcamy w kierunku Osady Lisa Młyn nad Wysokim Brodnem, dalej w kierunku wsi Anielewo aż do grodu Foluszek, następnie dojeżdżamy do końca Jaśkowej Drogi w Zbicznie, dalej dydaktyczną ścieżką rowerową wzdłuż jeziora Zbiczno, aż do bunkrów przy Skarlance, następnie na około jeziora Strzemiuszek, dalej przejeżdżamy obok Miętowego Gaju i Dyrekcji Brodnickiego Parku Krajobrazowego kierując się w stronę Brzezinek, skąd jedziemy w kierunku Żmijewa i wracamy na Jaśkową Drogę kierując się na miejsce maty Starą Plażę na Niskim Brodnie. Mapka trasy znajduje się w regulaminie na platformie zapisów. 

Biuro zawodów, gdzie będzie można odbierać pakiety będzie czynne w sobotę 25 sierpnia  od 9.30 do 11.00.

Na pierwszych 200 zarejestrowanych uczestników dodatkowo czekają pamiątkowe koszulki rajdu, natomiast każdy na starcie otrzyma pamiątkowy numer startowy.

W czasie rajdu jak zawsze czekają na rowerzystów konkursy z nagrodami. A każdy kto przy rejestracji uzupełni formularz o swój adres mailowy otrzyma drogą elektroniczną pamiątkowy dyplom ukończenia rajdu. 

Formularz zapisowy znajduje się na stronie  http://www.kujawsko-pomorskienarowery.pl/

Na rajd zaprasza Brodnicki Park Krajobrazowy oraz Miasto Brodnica.

Rajd dofinansowano z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

 

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy na Utworzenie Centrum Badawczego - część 2 Stworzenie ogrodu bioróżnorodności 

 

PZP/RPO/1/2018                                                                                                   Grzmięca, 02.08.2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu przetargowym na stworzenie ogrodu bioróżnorodności

 Informuję, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego 

 na utworzenie Centrum Badawczego - część 2 Stworzenie ogrodu bioróżnorodności w wyznaczonym terminie została złożona 1 oferta, nie podlegająca wykluczeniu i odrzuceniu.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017r poz. 1579 ze zm.) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę – DOM-PLAST  Karol Dąbrowski Ul. Słuchajska 4; 87 – 400 Golub – Dobrzyń za cenę  – 100 000,00  zł brutto

 

Streszczenie złożonych ofert

LP

Nazwa i adres wykonawcy

Cena – 60%

Okres gwarancji – 10%

Termin realizacji – 30%

Łączna ilość punktów

1

DOM-PLAST
Karol Dąbrowski

Ul. Słuchajska 4

87 – 400 Golub – Dobrzyń

60,00 pkt.

10,00 pkt.

30,00  pkt.

100,00 pkt.

 

W procedurze nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Postęponowania nie unieważniono.

Z  postępowania  nie odrzucono ofert.

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy na Utworzenie Centrum Badawczego - część 1 Adaptacja poddasza na centrum badawcze wraz z wyposażenie                                       

 

 

PZP/RPO/1/2018                                                                                                 Grzmięca,02.08. 2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

w postępowaniu przetargowym na adaptację poddasza
na centrum badawcze wraz z wyposażeniem

 Informuję, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego 

 na utworzenie Centrum Badawczego - część 1 Adaptacja poddasza na centrum badawcze wraz
z wyposażeniem w wyznaczonym terminie została złożona 1 oferta, nie podlegająca wykluczeniu
i odrzuceniu.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017r poz. 1579 ze zm.) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę – DOM-PLAST  Karol Dąbrowski Ul. Słuchajska 4; 87 – 400 Golub – Dobrzyń za cenę  – 377 000,00  zł brutto

 Streszczenie złożonych ofert

LP

Nazwa i adres wykonawcy

Cena – 60%

Okres gwarancji – 10%

Termin realizacji – 30%

Łączna ilość punktów

1

DOM-PLAST
Karol Dąbrowski

Ul. Słuchajska 4

87 – 400 Golub – Dobrzyń

60,00 pkt.

10,00 pkt.

30,00  pkt.

100,00 pkt.

 

W procedurze nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Postęponowania nie unieważniono.

 Z  postępowania  nie odrzucono ofert.