bpk

Dnia 4 maja 2017 roku w godzinach 17:00 - 19:00 w Brodnickim Parku Krajobrazowym w miejscowości Gaj odbyła się "Inauguracja Sezonu Turystycznego 2017". W ramach organizacji Inauguracji odbyła się wyprawa Szlakiem Nordic Walking. Wyprawa Nordic Walking poprzedzona została odpowiednim przygotowaniem sprzętu, krótkim instruktarzem oraz rozgrzewką.

Brodnicki Park Krajobrazowy serdecznie zaprasza na "Inaugurację Sezonu Turystycznego 2017" w Brodnickim Parku Krajobrazowym.

W ramach organizacji Inauguracji w Brodnickim Parku Krajobrazowym, zaplanowano wyprawę Szlakami Nordic Walking Brodnicki Park Krajobrazowy. Wyprawa Nordic Walking poprzedzona zostanie odpowiednim przygotowaniem sprzętu, krótkim instruktarzem oraz rozgrzewką. Brodnicki Park Krajobrazowy dysponuje 15 zestawami kijków. Mile widziane własne kijki.

Organizator: Brodnicki Park Krajobrazowy

Kontakt: Małgorzata Gutowska, tel. 509 065 022, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termin: 4 maja 2017, godz. 17:00 - 19:00

Miejscowość: Gaj-Grzmięca

Kod pocztowy: 87-312 Pokrzydowo

Informujemy, że dnia 02.05.2017 roku siedziba oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj"
Brodnickiego Parku Krajobrazowego będą nieczynne.

Marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy do spraw edukacji przyrodniczej w Departamencie Środowiska

http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/marszalek-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-oglasza-nabor-na-wolne-stanowiska-pracy-do-spraw-edukacji-przyrodniczej-w-departamencie-srodowiska-302017-9-etatow/

Pobierz pliki:
Download this file (Oferta-pracy-30_2017.pdf)Oferta-pracy-30_2017.pdf272 Kb

W tym roku,  Brodnicki Park Krajobrazowy po raz pierwszy włączył się w ogólnopolską akcję edukacyjną NOC SÓW poświęconą tym tajemniczym ptakom. Wydarzenie poprowadził Pracownik Brodnickiego Parku Krajobrazowego – Pani  Marta Roman. Zajęcia zorganizowane były dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pokrzydowie.
Pomysłodawcami i organizatorami wydarzenia, które w całej Polsce odbyło się po raz szósty, a w Brodnickim Parku Krajobrazowym po raz pierwszy są Ptaki Polskie  oraz  Stowarzyszenie Ochrony Sów.
Grupa uczestników spotkała się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj", gdzie na sali edukacyjnej wysłuchali szczegółowego wykładu na temat biologii i ekologi sów. Następnie w celu uzupełnienia informacji, obejrzeliśmy film pt. "SOWY POLSKI". Tak przygotowani uczestnicy wzięli udział w konkursie wiedzy o sowach. Nagrodami, za poprawne odpowiedzi były gadżety oraz materiały promocyjne Brodnickiego Parku Krajobrazowego.
Następnie wszyscy ruszyliśmy w teren, gdzie przez kilkadziesiąt minut wytrwale zwabialiśmy różne gatunki sów. Po powrocie do Ośrodka uczestnicy spędzili czas przy grillu: biegając, bawiąc się i dyskutując.

Z okazji pierwszego dnia wiosny 21.03.2017 r. dwóch pracowników Brodnickiego Parku Krajobrazowego Pani Alicja Tomczyk i Małgorzata Gutowska, wybrało się do Szkoły Podstawowej w Małkach. Jedna z prezentacji przedstawiona została uczniom klas I-III, kolejna natomiast dla klas IV-VI. Prezentacje multimedialne dotyczyły głównie walorów przyrodniczo – turystycznych  parku. Omówiono główne cele parku krajobrazowego, którymi jest ochrona najcenniejszych wartości przyrodniczych a także dóbr materialnych i historycznych. Zaproszono uczniów i nauczycieli do odwiedzenia m.in. Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Miętowy Gaj” i do skorzystania z bogatej tematyki zajęć  prowadzonych na ścieżkach edukacyjnych.

 

Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze oferty na opracowanie studium wykonalności dla projektu "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego"

Pobierz pliki:
Download this file (sprostowanie.pdf)sprostowanie.pdf203 Kb

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na badania i opracowanie kierunku czynnej ochrony siedlisk dla projektu „Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego” sfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 4.5 Ochrona przyrody.                    

Pobierz pliki:
Download this file (badania i opracowanie.pdf)badania i opracowanie.pdf217 Kb

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego" sfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.5 Ochrona przyrody 

Pobierz pliki:
Download this file (Studium wykonalności.pdf)Studium wykonalności.pdf303 Kb

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych poddasza na cele badawczo-dydaktyczne – Utworzenie Centrum Badawczego na działce nr 57/7 dla projektu „Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego” sfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.5 Ochrona przyrody