bpk

 

W dniu 8.10.2015 r. z okazji jubileuszu 30-lecia utworzenia Brodnickiego Parku Krajobrazowego w siedzibie Parku w Grzmięcy odbyła się konferencja „Rola parków krajobrazowych w rozwoju regionalnym”. Podczas konferencji zostały wygłoszone następujące referaty:

  • Rola Brodnickiego Parku Krajobrazowego w rozwoju regionu – dr inż Marian Tomoń, Dyrektor Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

  • Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej Brodnickiego Parku Krajobrazowego – dr hab. Michał Jankowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  • Żądłówki Brodnickiego Parku Krajobrazowego i ich znaczenie - dr Lucyna Twerd, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

  • Zagrożenia wynikające z przekroczeń dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza – Maszewski Rafał, Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego: Członek zarządu Pani Aneta Jędrzejewska przewodniczący sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pan Ryszard Bober, przedstawiciele  lokalnych władz samorządowych szczebla powiatowego i gminnego. Owacje na stojąco zebrał Pan Bogdan Chrapkowski, były Wojewódzki Konserwator Przyrody, jeden z twórców Parku.

 

 

W dniu 28.08.2015 r. w sali edukacyjnej przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy odbyła się konferencja o stanie zaawansowania projektu BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w Województwie Kujawsko – Pomorskim.

Na konferencji zostały przedstawione następujące tematy:

  • Stan zaawansowania realizacji projektu BIO+;
  • Projekty związane z ochroną bioróżnorodności na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego;
  • Obszary Natura 2000 Województwa Kujawsko – Pomorskiego, plany zadań ochronnych i ich rola w ochronie różnorodności biologicznej i ekosystemów;
  • Aktywna ochrona dla zachowania różnorodności biologicznej.

W konferencji uczestniczyło 80 osób w tym: przedstawiciele samorządów, organizacji społecznych, kadry nauczycielskiej i parków krajobrazowych.
Celem projektu jest przekazanie w jak najatrakcyjniejszej formie wiedzy nt. zagrożeń, jakie niesie za sobą utrata bioróżnorodności w środowisku naturalnym. Chodzi także o zachęcenie ludzi do postaw, które mogłyby spowolnić zanikanie różnorodności, wymieranie gatunków roślin i zwierząt.

W niedzielę 26 lipca odbył się w Brodnicy X Międzynarodowy Jarmark Ekologiczny. Na Przedzamczu czekało wiele atrakcji, które zadowoliły dorosłych i dzieci. Jarmark tradycyjnie rozpoczął się o godz. 13.00. Na Przedzamczu stanęło kilkadziesiąt stoisk z żywnością ekologiczną, wyrobami artystycznymi i roślinami ozdobnymi.

Brodnicki Park Krajobrazowy przygotował liczne konkursy przyrodnicze i ekologiczne na przykład koło fortuny za pomocą którego najmłodsi uczestnicy Jarmarku i dorośli mogli odpowiadać na pytania z różnych dziedzin m.in. botaniki, zoologii. Na zwycięzców konkursów czekały atrakcyjne nagrody. Dodatkowo można było otrzymać publikacje, foldery, mapy opisujące walory przyrodnicze Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Na scenie od godziny 13:00 odbywały się koncerty, a w Parku przy fontannie rozstawiło się Miasteczko Zdrowia i Ogólnopolska Wystawa Gołębi, Ptactwa Domowego i Drobnego Inwentarza. Poza tym, na Jarmarku były m.in. pokazy naukowe z ekologii, chemii i fizyki oraz pokazy ratownictwa medycznego, sprzętu policyjnego i strażackiego.

Dla dorosłych lubiących aktywnie spędzać czas, pracownicy Brodnickiego Parku Krajobrazowego a zarazem członkowie Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturowego „Pojezierze Brodnickie”, którzy posiadają licencję Instruktora Nordic Walking  przeprowadzili kurs nauki prawidłowego chodzenia z kijami do Nornic Walkingu. Szacuje się, że Jarmark odwiedziło ok. 4 - 5 tys. turystów i mieszkańców Brodnicy i okolic. Przebieg imprezy został zarejestrowany przez TV Bydgoszcz i będzie wyemitowany w ciągu najbliższych dwóch tygodni.  

 

 

 

 

W ramachprojektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zostały utworzone pokoje tematyczne w Ośrodku Edukacji-Ekologicznej „Miętowy Gaj” w miejscowości Gaj-Grzmięca, na działce o numerze 34, w obrębie ewidencyjnym Strzemiuszczek, w jednostce ewidencyjnej Gaj-Grzmięca, którego trwałym zarządcą jest Brodnicki Park Krajobrazowy.

Ogólna powierzchnia pokoi tematycznych wynosi 127,2 m2. Prace plastyczne wykonano w 7 pokojach, tematycznie związanych z  siedliskami zwierząt.

Pierwszy pokój „Nory Bobrowe”, wystrojem przypomina mieszkanie bobrów, środowisko oraz ich życie. W tym celu każda ze ścian oraz częściowo sufit pomalowano w taki sposób, aby wchodząc do pomieszczenia miało się wrażenie że wchodzi się do żeremia. Na ścianach znajdują się  pomalowane bobry w trakcie pracy. Pokój jest w barwach ciepłych i niezbyt ciemnych brązów. Powierzchnia pokoju: 12,3 m2

Drugi pokój „Nora Lisa” wystrojem przypomina mieszkanie rodziny lisa z korytarzami we wnętrzu ziemi.W pomieszczeniu znajdują się rodziny lisów. Sufit jest częściowo także pomalowany. Kolorystyka nie jest zbyt ciemna, aby nie tworzyć ponurości w pomieszczeniu.  Powierzchnia pokoju: 16,3 m2

Trzeci pokój to  „Gniazdo Perkoza” w którym można zapoznać się z budową gniazda perkoza i miejsce jego występowania w środowisku naturalnym. Gniazdo perkoza znajduje się wśród szuwarów. W pokoju znajduje się kilka gniazd perkoza w trakcie budowy, w trakcie wysiadywania jaj oraz po wykluciu młodych. Pokój jest utrzymany w tonacji błękitów nieba, bieli chmur oraz odcieni zieleni i niebieskości jeziora do około 1/3 wysokości ściany. Powierzchnia pokoju: 15,9 m2

Czwarty pokój to „Owady Nad Wodą”. Wnętrze jest poświęcone jest owadom występującym w strefie brzegowej jeziora i ich środowisku życia.Wśród szuwarów znajdują się w powiększeniu namalowane owady  spotykane nad wodą np. świtezianka błyszcząca, rusałka pawik, trzmiel ziemny, jętka, widelnica, muchówki, nartnik duży. Pokój  jest utrzymany w tonacji błękitów nieba i niebieskości wody.Powierzchnia pokoju: 23,3 m2

Piąty pokój „Mrowisko” wystrojem przypomina wnętrze mrowiska wraz z jego mieszkańcami. Pokój jest w tonacji brązów przedstawiających wnętrze mrowiska z jego licznymi korytarzami oraz mrówkami pełniącymi różne funkcje w mrowisku.Powierzchnia pokoju: 16,3 m2

Szósty pokój „Ul”, wystrojem przypomina wnętrze ula oraz jego mieszkańców. W pokoju można zobaczyć  plastry w ulu oraz poszczególne pszczoły podczas prace (robotnice, królowa, trutnie). Powierzchnia pokoju: 15,5 m2

Siódmy pokój „Pod Wodą” przedstawia środowisko wodne, owady żyjące w toni wodnej, roślinność. Cały pokój utrzymany jest w tonacji błękitu nieba, do wysokości 2/3 ściany  przedstawia różnorodność gatunkową pod wodą łącznie z roślinnością  oraz strefą przydenną. Powierzchnia pokoju: 27,6 m2

 

Dnia 20.05.2015 r. Brodnicki Park Krajobrazowy odwiedziła grupa 48 najmłodszych uczestników edukacji przyrodniczej z Brodnicy. Dzieci wyruszyły na ścieżkę edukacyjną „Szlakiem Czerwonego Kapturka” ubrane w zakupione stroje. Dziewczynki: czerwone kapturki i fartuszki, chłopcy: czapki z piórkiem i kamizelki. Każdy uczestnik wędrował śladami bohaterów bajek, a stroje ułatwiły dzieciom wczucie się w rolę bohaterów bajek. Po powrocie ze ścieżki dzieci rozwiązywały zadania z opracowanych kart pracy do ścieżki edukacyjnej „Szlakiem Czerwonego Kapturka”.

 

       

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież z rodzinami na piknik ekologiczny z okazji "Dnia Dziecka" zorganizowany w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Impreza odbędzie się w niedzielę 31.05.2015 r. na ul. Zamkowej, 87-300 Brodnica o godz. 15:00 - 18:00. W programie przewidziano animacje, warsztaty ekologiczne oraz konkursy przyrodnicze z nagrodami. Do wygrania m.in. rower. Oficjalne wręczenie głównych nagród odbędzie się na ul. Zamkowej w Brodnicy.

Organizatorzy: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Brodnicki Park Krajobrazowy, Urząd Miasta Brodnica Wydział Turystyki.

W dniach 15 oraz 16 kwietnia w Brodnickim Parku Krajobrazowym odbyły się plenerowe zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski projektu edukacyjno-promocyjnego „Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat”. W dwudniowym spotkaniu w naszym parku uczestniczyło aż 500 uczniów wraz z nauczycielami, z dziesięciu placówek szkolnych województwa kujawsko-pomorskiego.

 Zajęcia odbyły się na terenie ośrodka edukacji ekologicznej „Miętowy Gaj” oraz na leśnej ścieżce edukacyjnej pt. „Bobrowiska”.  Organizator zapewnił transport uczestników do parku i z powrotem, a na miejscu kadrę profesjonalnych animatorów zajęć,  ciepły poczęstunek „kuchni polowej” dla wszystkich oraz wiele konkursów z ciekawymi nagrodami. Zajęcia poświęcone były tematyce proekologicznej oraz przybliżyły uczniom dziedzictwo przyrodnicze i krajobrazowe naszego województwa.

 Kampania edukacyjno-przyrodnicza realizowana jest w ramach projektu wdrażanego przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, jak również Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

http://szkolagruta.com.pl/

http://www.spugoszcz.brzuze.eu/index.php/8-newsy/218-eko-skrzat

http://ekogazeta.com.pl/ekoinfo/item/1181-eko-skrzat-z-przyroda-pomorza-i-kujaw-za-pan-brat.html

http://www.powiatwloclawski.pl/edukacja-kultura-sport/item/1755-eko-skrzat-z-przyroa-za-pan-brat

http://wyborcza.pl/1,91446,17364236,Kujawsko_Pomorskie__Kampania_edukacyjno_przyrodnicza.html

http://mojakruszwica.pl/index.php/spoleczenstwo/207-eko-skrzat-z-przyroda-pomorza-i-kujaw-za-pan-brat

 

 

     

 

 

  Drukuj
 Znamy listę szkół podstawowych zakwalifikowanych do udziału w przygotowanym przez Urząd Marszałkowski projekcie „Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat”, w ramach którego 4 tysiące uczniów z regionu weźmie udział w bezpłatnych wyjazdowych zajęciach w  parkach krajobrazowych województwa.
 
- Ofertę atrakcyjnych, pobudzających wyobraźnię zajęć kierujemy do uczniów szkół podstawowych. Plenerowe warsztaty  poprowadzą wykwalifikowani przewodnicy posiadający bogate doświadczenie w dziedzinie edukacji przyrodniczej i ekologicznej - mówi marszałek Piotr Całbecki.

Projekt polega na organizacji 16 bezpłatnych jednodniowych wyjazdów na teren 8 parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego. Zapewniamy transport do parku i z powrotem, a na miejscu profesjonalnych animatorów zajęć,  ciepły poczęstunek „kuchni polowej” dla dzieci i opiekunów oraz wiele konkursów z ciekawymi nagrodami. Zajęcia poświęcone będą tematyce proekologicznej oraz przybliżą uczniom dziedzictwo przyrodnicze naszego województwa.

Każda szkoła podstawowa uczestnicząca w projekcie zorganizuje 50-osobową grupę uczniów (w wieku od 6 do 13 lat) z opiekunami. Każda grupa weźmie udział w jednym spotkaniu we wskazanym przez organizatora parku krajobrazowym. Zajęcia ruszą w kwietniu i potrwają do połowy czerwca.

O uczestnictwie w projekcie decydowało pierwszeństwo zgłoszeń według klucza powiatów województwa, z których napływały zgłoszenia szkół; tzn. po wyczerpaniu zgłoszeń, po jednej placówce z wszystkich powiatów województwa, nastąpiła kwalifikacja szkoły, która jako kolejna nadesłała swoje zgłoszenie z danego powiatu.

  • Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie tutaj
  • Harmonogram zajęć tutaj.

Szkoły zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane o terminie i miejscu wyjazdu uczniów przez organizatora.

Kampania edukacyjno-przyrodnicza realizowana będzie w ramach projektu wdrażanego przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, jak również Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Departament Środowiska
Urząd Marszałkowski


30 stycznia 2015 r.

Rusza przygotowany przez Urząd Marszałkowski projekt „Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat”, w ramach którego 4 tysiące uczniów szkół podstawowych z regionu weźmie udział w bezpłatnych wyjazdowych zajęciach w  parkach krajobrazowych województwa. Zachęcamy szkoły do zgłaszania udziału w przedsięwzięciu.

- Ofertę atrakcyjnych, pobudzających wyobraźnię zajęć kierujemy do uczniów szkół podstawowych. Warsztaty zorganizowane w plenerze poprowadzą wykwalifikowani przewodnicy posiadający bogate doświadczenie w dziedzinie prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej - mówi marszałek Piotr Całbecki.

Projekt polega na organizacji 16 bezpłatnych jednodniowych wyjazdów na teren 8 parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego. Zapewniamy transport do parku i z powrotem, a na miejscu profesjonalnych animatorów zajęć,  ciepły poczęstunek „kuchni polowej” dla dzieci i opiekunów, oraz wiele konkursów z ciekawymi nagrodami. Zajęcia poświęcone będą tematyce pro-ekologicznej oraz przybliżą uczniom dziedzictwo przyrodnicze naszego województwa.

Każda szkoła podstawowa uczestnicząca w projekcie zorganizuje 50-osobową grupę uczniów (w wieku od 6 do 13 lat) z opiekunami. Każda grupa weźmie udział w jednym spotkaniu we wskazanym przez organizatora parku krajobrazowym. Zajęcia ruszą w kwietniu i potrwają do połowy czerwca.

Zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciu (wypełnione karty zgłoszenia) należy kierować na adres  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . O uczestnictwie w projekcie decydować będzie pierwszeństwo zgłoszeń według klucza powiatów województwa, z których będą napływać zgłoszenia szkół; tzn. po wyczerpaniu zgłoszeń, po jednej placówce z wszystkich powiatów województwa, nastąpi kwalifikacja szkoły, która jako kolejna nadesłała swoje zgłoszenie z danego powiatu.

 Karta zgłoszenia tutaj

- Harmonogram zajęć tutaj.

- Regulamin naboru tutaj.

Kampania edukacyjno-przyrodnicza realizowana będzie w ramach projektu wdrażanego przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, jak również Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Środowiska
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego
w Toruniu

dn. 15 stycznia 2015 r.

 
Konferencja „Chronić chronione” – lobbujemy na rzecz dobrego prawa

 

Marszałek Piotr Całbecki był honorowym patronem ogólnopolskiej konferencji na temat ochrony ładu przestrzennego w kontekście prezydenckiego projektu ustawy krajobrazowej, która odbyła się 12 sierpnia w Toruniu. Wydarzenie zorganizowały wspólnie samorząd województwa kujawsko-pomorskiego i Porozumienie Parków Krajobrazowych Polski, wśród prelegentów byli minister w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński i wiceminister środowiska Piotr Otawski.

 

Podpisany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu trafił do Sejmu w czerwcu 2013. Nie wyszedł dotąd poza pierwsze czytanie. – Konieczność przyjęcia takich regulacji wynika nie tylko z obowiązku ochrony jakości życia, którą znacząco obniża chaos przestrzenny, ale też z prawa europejskiego. Można powiedzieć, że negatywnie odstajemy w tym aspekcie od innych krajów Europy. Tymczasem projekt dobrego prawa wciąż leży w sejmowej zamrażarce – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.  

O tym, że regulacje dotyczące zarządzania ładem przestrzennym są Polsce pilnie potrzebne dyskutowali 12 sierpnia w Toruniu wysocy rangą przedstawiciele administracji, naukowcy i eksperci na co dzień zarządzający parkami krajobrazowymi w całym kraju. Otwierający debatę minister Olgierd Dziekoński, reprezentujący stanowisko głowy państwa w trakcie sejmowych prac nad ustawą krajobrazową,  mówił o proponowanych w niej rozwiązaniach, a wiceminister środowiska i główny konserwator przyrody Piotr Otawski o obowiązkach jakie nakłada na nasz kraj Europejska Konwencja Krajobrazowa. Dyrektor Departamentu Infrastruktury w Najwyższej Izbie Kontroli Tomasz Emiljan zreferował najważniejsze kwestie z opublikowanego niedawno raportu NIK, w którym wskazano liczne patologie w procesie wyznaczania lokalizacji masztów elektrowni wiatrowych, będących nie tylko dominantami krajobrazowymi, ale mających też wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt oraz stan upraw. Mariusz Leszczyński z marszałkowskiego Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego omówił nasze doświadczenia w sferze ochrony krajobrazu.

Wśród prelegentów byli też dyrektorzy parków krajobrazowych: Jerzy Zawartka (Zespół Małopolskich PK), Marek Broda (Zespół Śląskich PK i przewodniczący Porozumienia Parków Krajobrazowych Polski) oraz Marian Tomoń (Brodnicki PK).

- Świadomość i przychylność społeczna wobec zagadnień ochrony krajobrazu wreszcie zaczyna wychodzić na światło dzienne. O tym się mówi, ludzie zaczynają dostrzegać walory krajobrazowe oraz traktować przestrzeń publiczną – tak jak powietrze i wodę - jako dobro wspólne i element naturalnego środowiska, w którym żyjemy i które na nas bezpośrednio oddziałuje – powiedział podczas spotkania z dziennikarzami marszałek Piotr Całbecki.

- Najgorszą rzeczą dla każdego państwa jest sytuacja, gdy wszyscy są przekonani, że coś nie powinno mieć miejsca, a brakuje instrumentów prawnych, żeby to powszechne przekonanie zrealizować. Dlatego też mamy nadzieję, że projekt ustawy zostanie przyjęty przez parlament, a dzisiejsze spotkanie, za które chciałem podziękować panu marszałkowski Piotrowi Całbeckiemu, będzie ważnym kamieniem węgielnym dla upowszechnienia tej świadomości. Chrońmy krajobraz, ponieważ jest to nasze niezbywalne dziedzictwo – powiedział minister Olgierd Dziekoński.

- Konwencja Krajobrazowa zobowiązuje nas do identyfikacji i oceny krajobrazu oraz podjęcia środków, które zapewnią nam ochronę tych zdefiniowanych wartości. Konwencja pozostawia państwom wybór tych środków. To my musimy się zastanowić jakie instrumenty w naszych warunkach społeczno-gospodarczych potrzebne są do ochrony krajobrazu. Dyskusja wywołana prezydenckim projektem ustawy o wzmocnieniu narzędzi ochrony krajobrazu jest propozycją wskazania takich instrumentów – zaznaczył wiceminister środowiska Piotr Otawski.

- Wydawanie decyzji, głównie lokalizacyjnych, dla dominant takich jak elektrownie wiatrowe i wysokie maszty, jest ustalane bardzo często w wyniku wydawania decyzji o warunkach zabudowy tam, gdzie nie ma miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wiążą się z tym bardzo często konflikty społeczne i nieporozumienia. Czasem nawet możemy mówić o występowaniu mechanizmów korupcjogennych. Dodatkowymi ustaleniami naszych kontroli było to, że elektrownie wiatrowe nie są objęte ani nadzorem technicznym jako cały obiekt, ani nadzorem budowlanym – powiedział dyrektor Departamentu Infrastruktury NIK Tomasz Emiljan.
 

 Program konferencji „Chronić chronione” tutaj.  http://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/wiadomosci/20140801_ustawa/program.pdf

 

 

Prezentacje przedstawione podczas konferencji:

Czytaj też:


Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

Podkategorie