bpk
 • 24.09.2016 pracownicy BPK uczestniczyli w imprezie: VIII jesienny bieg na jedną mile, organizowanej na terenie szkoły podstawowej w Płowężu. Celem biegu jest popularyzowanie idei czynnego uprawiania sportu przez wszystkich członków społeczności: dzieci, młodzież, dorosłych, pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
	Przy stoisku BPK były przeprowadzane konkursy dla młodszych i starszych uczestników 
połączone z atrakcyjnym nagrodami. Można było również uzyskać informacje na tematy związane
z turystyką, ochroną przyrody ochroną środowiska.
Odwiedzający stoisko otrzymywali również materiały promocyjne które były z sfinansowane ze
środków WFOŚiGW w Toruniu oraz Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 • W dniu 20.09.2016 odbyły się warsztaty fotograficzne. Przeprowadzone warsztaty fotograficzne, pt „Zwierzęta i Klimat” skierowane były do młodzieży z powiatu brodnickiego. Warsztaty składały się z dwóch części: pierwsza część polegała na pozyskaniu przez uczestników wiedzy ogólnej z fotografii cyfrowej oraz poznaniu wybranych obszarów do fotografowania, zgodnie z tematyką.
 • Druga część warsztatów polegała na zajęciach praktycznych w terenie. 
  Zakupiono również materiały pomocnicze do wykonania w późniejszym terminie wystawy prac 
  fotograficznych. Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Toruniu a także
  Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


 
 • W niedzielę, 24 lipca 2016 roku w Brodnicy odbył się XI Jarmark Ekologiczny.Na brodnickim przedzamczu, można było na miło spędzić czas. Odwiedzających przyciągały stoiska z produktami ekologicznymi i regionalnymi, wyrobami artystycznymi i roślinami ozdobnymi, stragany ogrodnicze. Na scenie odbyły się koncerty, ekonaukowe pokazy z odpadami w tle, pokazy taneczne.
 •  Dzieci mogły skorzystać z miasteczka zabaw, odwiedzić wioski ginących zawodów, osady rycerskiej z pokazami i zabawami rycerskimi, a dorośli lubiący aktywnie spędzać czas do wzięli udział w kursach nauki Nordic Walking.
	Przy stoisku BPK były przeprowadzane konkursu dla młodszych i starszych uczestników 
połączonych z atrakcyjnym nagrodami. Można było również uzyskać informacje na tematy
związane z turystyką, ochroną przyrody ochroną środowiska.
Odwiedzający stoisko otrzymywali
również materiały promocyjne które były z sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Toruniu oraz
Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego Organizatorem imprezy był Urząd Miejski
w Brodnicy, współorganizatorami: Muzeum w Brodnicy, PGK Sp. z o. o. i Stowarzyszenie Ekołan.
 • W czerwcu podpisano umowę na termomodernizację obiektu – siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Termomodernizacja polegała na dociepleniu ścian, przez położenie dodatkowej warstwy wiatroizolacyjnej oraz ocieplającej. Ponadto przewidziano docieplenie cokołu i docieplenie dachu. W ramach termomodernizacji zaplanowano także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
Dzięki przeprowadzonej modernizacji budynku nastąpi zmniejszenie zużycia energii cieplnej, a co za 
tym idzie redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze
środków WFOŚiGW w Toruniu oraz Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 
W tym roku organizatorem XV edycji konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski był Zespół 
Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.
W dniu 7 czerwca 2016 roku odbył się V etap XV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy 
Parki Krajobrazowe Polski”, organizowany przez Porozumienie Parków Krajobrazowych

Gospodarzem, czyli tegorocznym ogólnopolskim organizatorem XV edycji konkursu był Zespół
Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu,
a finał krajowy miał miejsce na terenie województwa podkarpackiego. W ostatnim etapie konkursu
wzięła udział młodzież gimnazjalna z całej Polski. Najlepsi gimnazjaliści ze zwycięskich gimnazjów,
z poszczególnych województw spotkali się w malowniczej miejscowości Jawor nad Zalewem
Solińskim.


 
 
 • W dniu 10.05.2016 r. odbył się międzygminny konkurs wiedzy ekologicznej „SZALEŃSTWA EKOLOGICZNE”. Organizatorami konkursu byli Brodnicki Park Krajobrazowy i Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturowe „Pojezierze Brodnickie”. Konkurs był przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych. Celem konkursu było rozbudzenie i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu, szerzenie wiedzy ekologicznej wśród młodzieży, rozbudzanie wrażliwości na piękno swojego regionu, naukę poprzez zabawę.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmował pisemny test wiedzy ekologicznej 
oraz wiedzy dotyczącej BPK. Drugi etap to zadania w czasie marszu po terenie. Młodzież
wykorzystywała umiejętność posługiwania się kompasem i mapą.
W tym roku tematem przewodnim były OWADY. Po wykonaniu zadań młodzież spędziła miło czas w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Miętowy Gaj”
należącym do BPK.
Konkurs sfinansowany został ze środków WFOŚiGW w Toruniu oraz Samorządu
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

W dniu 8.10.2015 r. z okazji jubileuszu 30-lecia utworzenia Brodnickiego Parku Krajobrazowego w siedzibie Parku w Grzmięcy odbyła się konferencja „Rola parków krajobrazowych w rozwoju regionalnym”. Podczas konferencji zostały wygłoszone następujące referaty:

 • Rola Brodnickiego Parku Krajobrazowego w rozwoju regionu – dr inż Marian Tomoń, Dyrektor Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

 • Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej Brodnickiego Parku Krajobrazowego – dr hab. Michał Jankowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 • Żądłówki Brodnickiego Parku Krajobrazowego i ich znaczenie - dr Lucyna Twerd, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 • Zagrożenia wynikające z przekroczeń dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza – Maszewski Rafał, Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego: Członek zarządu Pani Aneta Jędrzejewska przewodniczący sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pan Ryszard Bober, przedstawiciele  lokalnych władz samorządowych szczebla powiatowego i gminnego. Owacje na stojąco zebrał Pan Bogdan Chrapkowski, były Wojewódzki Konserwator Przyrody, jeden z twórców Parku.

 

 

W dniu 28.08.2015 r. w sali edukacyjnej przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy odbyła się konferencja o stanie zaawansowania projektu BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w Województwie Kujawsko – Pomorskim.

Na konferencji zostały przedstawione następujące tematy:

 • Stan zaawansowania realizacji projektu BIO+;
 • Projekty związane z ochroną bioróżnorodności na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego;
 • Obszary Natura 2000 Województwa Kujawsko – Pomorskiego, plany zadań ochronnych i ich rola w ochronie różnorodności biologicznej i ekosystemów;
 • Aktywna ochrona dla zachowania różnorodności biologicznej.

W konferencji uczestniczyło 80 osób w tym: przedstawiciele samorządów, organizacji społecznych, kadry nauczycielskiej i parków krajobrazowych.
Celem projektu jest przekazanie w jak najatrakcyjniejszej formie wiedzy nt. zagrożeń, jakie niesie za sobą utrata bioróżnorodności w środowisku naturalnym. Chodzi także o zachęcenie ludzi do postaw, które mogłyby spowolnić zanikanie różnorodności, wymieranie gatunków roślin i zwierząt.

W niedzielę 26 lipca odbył się w Brodnicy X Międzynarodowy Jarmark Ekologiczny. Na Przedzamczu czekało wiele atrakcji, które zadowoliły dorosłych i dzieci. Jarmark tradycyjnie rozpoczął się o godz. 13.00. Na Przedzamczu stanęło kilkadziesiąt stoisk z żywnością ekologiczną, wyrobami artystycznymi i roślinami ozdobnymi.

Brodnicki Park Krajobrazowy przygotował liczne konkursy przyrodnicze i ekologiczne na przykład koło fortuny za pomocą którego najmłodsi uczestnicy Jarmarku i dorośli mogli odpowiadać na pytania z różnych dziedzin m.in. botaniki, zoologii. Na zwycięzców konkursów czekały atrakcyjne nagrody. Dodatkowo można było otrzymać publikacje, foldery, mapy opisujące walory przyrodnicze Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Na scenie od godziny 13:00 odbywały się koncerty, a w Parku przy fontannie rozstawiło się Miasteczko Zdrowia i Ogólnopolska Wystawa Gołębi, Ptactwa Domowego i Drobnego Inwentarza. Poza tym, na Jarmarku były m.in. pokazy naukowe z ekologii, chemii i fizyki oraz pokazy ratownictwa medycznego, sprzętu policyjnego i strażackiego.

Dla dorosłych lubiących aktywnie spędzać czas, pracownicy Brodnickiego Parku Krajobrazowego a zarazem członkowie Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturowego „Pojezierze Brodnickie”, którzy posiadają licencję Instruktora Nordic Walking  przeprowadzili kurs nauki prawidłowego chodzenia z kijami do Nornic Walkingu. Szacuje się, że Jarmark odwiedziło ok. 4 - 5 tys. turystów i mieszkańców Brodnicy i okolic. Przebieg imprezy został zarejestrowany przez TV Bydgoszcz i będzie wyemitowany w ciągu najbliższych dwóch tygodni.  

 

 

 

 

W ramachprojektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zostały utworzone pokoje tematyczne w Ośrodku Edukacji-Ekologicznej „Miętowy Gaj” w miejscowości Gaj-Grzmięca, na działce o numerze 34, w obrębie ewidencyjnym Strzemiuszczek, w jednostce ewidencyjnej Gaj-Grzmięca, którego trwałym zarządcą jest Brodnicki Park Krajobrazowy.

Ogólna powierzchnia pokoi tematycznych wynosi 127,2 m2. Prace plastyczne wykonano w 7 pokojach, tematycznie związanych z  siedliskami zwierząt.

Pierwszy pokój „Nory Bobrowe”, wystrojem przypomina mieszkanie bobrów, środowisko oraz ich życie. W tym celu każda ze ścian oraz częściowo sufit pomalowano w taki sposób, aby wchodząc do pomieszczenia miało się wrażenie że wchodzi się do żeremia. Na ścianach znajdują się  pomalowane bobry w trakcie pracy. Pokój jest w barwach ciepłych i niezbyt ciemnych brązów. Powierzchnia pokoju: 12,3 m2

Drugi pokój „Nora Lisa” wystrojem przypomina mieszkanie rodziny lisa z korytarzami we wnętrzu ziemi.W pomieszczeniu znajdują się rodziny lisów. Sufit jest częściowo także pomalowany. Kolorystyka nie jest zbyt ciemna, aby nie tworzyć ponurości w pomieszczeniu.  Powierzchnia pokoju: 16,3 m2

Trzeci pokój to  „Gniazdo Perkoza” w którym można zapoznać się z budową gniazda perkoza i miejsce jego występowania w środowisku naturalnym. Gniazdo perkoza znajduje się wśród szuwarów. W pokoju znajduje się kilka gniazd perkoza w trakcie budowy, w trakcie wysiadywania jaj oraz po wykluciu młodych. Pokój jest utrzymany w tonacji błękitów nieba, bieli chmur oraz odcieni zieleni i niebieskości jeziora do około 1/3 wysokości ściany. Powierzchnia pokoju: 15,9 m2

Czwarty pokój to „Owady Nad Wodą”. Wnętrze jest poświęcone jest owadom występującym w strefie brzegowej jeziora i ich środowisku życia.Wśród szuwarów znajdują się w powiększeniu namalowane owady  spotykane nad wodą np. świtezianka błyszcząca, rusałka pawik, trzmiel ziemny, jętka, widelnica, muchówki, nartnik duży. Pokój  jest utrzymany w tonacji błękitów nieba i niebieskości wody.Powierzchnia pokoju: 23,3 m2

Piąty pokój „Mrowisko” wystrojem przypomina wnętrze mrowiska wraz z jego mieszkańcami. Pokój jest w tonacji brązów przedstawiających wnętrze mrowiska z jego licznymi korytarzami oraz mrówkami pełniącymi różne funkcje w mrowisku.Powierzchnia pokoju: 16,3 m2

Szósty pokój „Ul”, wystrojem przypomina wnętrze ula oraz jego mieszkańców. W pokoju można zobaczyć  plastry w ulu oraz poszczególne pszczoły podczas prace (robotnice, królowa, trutnie). Powierzchnia pokoju: 15,5 m2

Siódmy pokój „Pod Wodą” przedstawia środowisko wodne, owady żyjące w toni wodnej, roślinność. Cały pokój utrzymany jest w tonacji błękitu nieba, do wysokości 2/3 ściany  przedstawia różnorodność gatunkową pod wodą łącznie z roślinnością  oraz strefą przydenną. Powierzchnia pokoju: 27,6 m2