Wybierając się na przejażdżkę po GLPK warto „zahaczyć” o tzw. trójstyk. Co kryje się pod tą nazwą? Jest to miejsce styku trzech województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. To także styk trzech powiatów: brodnickiego, działdowskiego i żuromińskiego oraz gmin Górzno, Lidzbark i Lubowidz. Przez punkt ten przechodzi również linia podziału między Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych w Toruniu i Olsztynie. Podczas zaborów w tym miejscu przebiegała granica między królestwem Prus (później cesarstwa niemieckiego) i carskiej Rosji.

Z inicjatywy Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Pana Piotra Całbeckiego, w 2014 roku na trójstyku osadzony został okazały głaz narzutowy, symbolizujący integrację lokalnych środowisk. Kamień opatrzony jest w wygrawerowane herby województw i Lasów Państwowych. Nieopodal znajduje się tablica objaśniająca oraz parking z wiatą przystankową. Do trójstyku prowadzi czerwony szlak pieszy PTTK oraz czerwony szlak rowerowy „Południowy”. Punkt ten jest oznaczony na mapie GLPK specjalnym emblematem -> http://www.parki.kujawsko-pomorskie.pl/glpk/turystyka/mapa

Od 2015 roku trójstyk jest punktem końcowym Międzypokoleniowej sztafety turystycznej „Razem do trójstyku”. Miejmy nadzieję, że i w tym roku po raz szósty amatorzy pieszych i rowerowych wypadów ponownie wyruszą z Górzna (woj. kujawsko-pomorskie), Lidzbarka (woj. warmińsko-mazurskie) oraz Lubowidza i Żuromina (woj. mazowieckie), aby spotkać się w tym symbolicznym miejscu.

autor: Tomasz Górny
fot. Dariusz Wacławik, Nadleśnictwo Lidzbark