glpk

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotycząca jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”.

Zapraszamy do składania ofert.

Więcej informacji:
http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/usluga-transportu-autokarowego-dla-dzieci-i-mlodziezy-szkolnej-na-terenie-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-dotyczaca-jednodniowych-wycieczek-edukacyjnych-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-placowek-oswiatowych/

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wyżywienia uczestników 6 jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego zorganizowanych na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego ramach projektu pn. „Edukacja społeczności obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być… na zielonym!” (wyżywienie)”.

Zapraszamy do składania ofert.

 

Więcej informacji:
https://umwkp.rbip.mojregion.info/zapytanie-ofertowe-wykonanie-uslugi-wyzywienia-uczestnikow-6-jednodniowych-wycieczek-edukacyjnych-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-placowek-oswiatowych-wojewodztwa-kuj-pom-zorganizowanych-na-terenie-gorznie/

Pobierz pliki:
Download this file (Zapytanie-ofertowe-GLPK.pdf)Zapytanie ofertowe742 Kb

Dziękujemy osobom, które zgłosiły swoją kandydaturę na stanowisko specjalisty do spraw edukacji w Ośrodku edukacji ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie.

Informujemy, iż z różnych przyczyn odstąpiliśmy od zatrudnienia którejkolwiek z osób deklarujących wolę pełnienia funkcji specjalisty d/s edukacji na zasadzie umowy o pracę na czas zastępstwa.

 

Krzysztof Lewandowski
Dyrektor Górznieńsko-Lidzbarskiego
Parku Krajobrazowego

Dyrektor Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego

ogłasza konkurs na stanowisko

„specjalista do spraw edukacji”

realizowane w formie umowy o pracę zawartą na czas zastępstwa, w wymiarze ½ etatu.

Czytaj więcej...

Marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy do spraw edukacji przyrodniczej w Departamencie Środowiska.

http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/marszalek-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-oglasza-nabor-na-wolne-stanowiska-pracy-do-spraw-edukacji-przyrodniczej-w-departamencie-srodowiska-302017-9-etatow/

Pobierz pliki:
Download this file (Oferta-pracy-30_2017.pdf)Ogłoszenie o naborze272 Kb

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiotem zamówienia było prowadzenie comiesięcznych przeglądów konserwacyjnych UTB platformy dla niepełnosprawnych znajdującej się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie, Ruda 1, 87-320 Górzno, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 23.06.2015 roku.

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy zawiadamia, że na realizację przedmiotu zamówienia wpłynęły 4 oferty. Odrzucono 1 ofertę. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

LIFTEK Grzegorz Przybył
ul. Szmaragdowa 4
87-853 Kruszyn

Zaoferowana cena – 120,54 zł brutto / miesiąc

Uzasadnienie wyboru – Oferta spełnia wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w bilansie przyjętych kryteriów – 100% cena.

Pobierz pliki:
Download this file (rozstrzygniecie_utb.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty102 Kb

Zapytanie ofertowe

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy z siedzibą w Czarnym Bryńsku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na prowadzenie przeglądów konserwacyjnych UTB platformy dla niepełnosprawnych.

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie comiesięcznych przeglądów konserwacyjnych UTB platformy dla niepełnosprawnych znajdującej się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie, Ruda 1, 87-320 Górzno (gmina Górzno, powiat brodnicki), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w  zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2003 Nr 193, poz. 1889 i 1890, z późn. zm.).

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy pamiątkowej oraz naklejek informacyjnych, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 14.04.2015 roku. Zamówienie realizowane jest w ramach promocji projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Pobierz pliki:
Download this file (rozstrzygniecie_promocja.jpg)Zawiadomienie o wyborze oferty256 Kb

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy z siedzibą w Czarnym Bryńsku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę tablicy pamiątkowej oraz naklejek informacyjnych. Zamówienie realizowane jest w ramach promocji projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiotem zamówienia było opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 31.03.2015 roku. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Pobierz pliki:
Download this file (wyniki_p.poz.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty115 Kb

Czytaj więcej...