glpk

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiotem zamówienia było prowadzenie comiesięcznych przeglądów konserwacyjnych UTB platformy dla niepełnosprawnych znajdującej się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie, Ruda 1, 87-320 Górzno, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 23.06.2015 roku.

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy zawiadamia, że na realizację przedmiotu zamówienia wpłynęły 4 oferty. Odrzucono 1 ofertę. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

LIFTEK Grzegorz Przybył
ul. Szmaragdowa 4
87-853 Kruszyn

Zaoferowana cena – 120,54 zł brutto / miesiąc

Uzasadnienie wyboru – Oferta spełnia wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w bilansie przyjętych kryteriów – 100% cena.

Pobierz pliki:
Download this file (rozstrzygniecie_utb.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty102 Kb

Zapytanie ofertowe

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy z siedzibą w Czarnym Bryńsku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na prowadzenie przeglądów konserwacyjnych UTB platformy dla niepełnosprawnych.

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie comiesięcznych przeglądów konserwacyjnych UTB platformy dla niepełnosprawnych znajdującej się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie, Ruda 1, 87-320 Górzno (gmina Górzno, powiat brodnicki), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w  zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2003 Nr 193, poz. 1889 i 1890, z późn. zm.).

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy pamiątkowej oraz naklejek informacyjnych, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 14.04.2015 roku. Zamówienie realizowane jest w ramach promocji projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Pobierz pliki:
Download this file (rozstrzygniecie_promocja.jpg)Zawiadomienie o wyborze oferty256 Kb

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy z siedzibą w Czarnym Bryńsku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę tablicy pamiątkowej oraz naklejek informacyjnych. Zamówienie realizowane jest w ramach promocji projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiotem zamówienia było opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 31.03.2015 roku. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Pobierz pliki:
Download this file (wyniki_p.poz.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty115 Kb

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013., zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 24.03.2015 roku.

Pobierz pliki:
Download this file (wyniki_audyt.jpg)Zawiadomienie o wyborze oferty77 Kb

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy z siedzibą w Czarnym Bryńsku zaprasza do składania ofert na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i dostawę sprzętu przeciwpożarowego dla budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Kontakt tel: (56) 49 45 814, (23) 69 83 524

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy z siedzibą w Czarnym Bryńsku zaprasza do przedstawienia oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Czytaj więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
na
dostawę wyposażenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej
Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy informuje, że w procedurze zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie, realizowanego w ramach projektu pn. “Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie”, zostały złożone 32 oferty od 21 Wykonawców. Żaden z Wykonawców nie został wykluczony. Odrzucono 14 ofert. Wybrano oferty następujących Wykonawców:

Pobierz pliki:
Download this file (wybor_oferty_dostawa.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty379 Kb

Czytaj więcej...