glpk

Klonowo - rezerwat leśny o pow. 30,85 ha, położony nad brzegiem jeziora Lidzbarskiego. Utworzony został w 1958 roku. Ochronie podlega fragment lasu mieszanego z dorodnym drzewostanem, porastającym teren o urozmaiconej rzeźbie. Dwa główne zespoły leśne rezerwatu to przenikające się wzajemnie bór mieszany i grąd subkontynentalny. Wiek drzewostanów szacuje się na ok. 190 lat. W rezerwacie rosną liczne gatunki chronione takie jak wawrzynek wilczełyko i lilia złotogłów.