glpk

Zachęcamy do odwiedzenia Parku Miejskiego oraz "Dziewiczego Kopca" w Górznie z widokami na jezioro Górzno.

Roślina rzadko spotykana na terenach niżowych. Uznawana za gatunek górski. Występuję w miejscach gdzie utrzymuje się wysoki poziom wód gruntowych. Kwitnie od kwietnia do czerwca. Roślina wydziela charakterystyczną woń czosnku, szczególnie intensywną w okresie kwitnienia. Czosnek niedźwiedzi licznie występuje w rezerwacie "Szumny Zdrój", gdzie porasta podmokłe tereny źródliskowe. Jedno z jego stanowisk możemy obserwować niedaleko jeziora Wapionka. Roślina jest objęta ochroną gatunkową, pamiętajmy o tym, aby jej nie zrywać oraz dbać o miejsca jej występowania. Więcej na temat czosnku niedźwiedziego tutaj.

Najokazalsze drzewo Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Dąb szypułkowy nazywany "Dębem Rzeczypospolitej", czasami "Dębem Jagiełły", uznano za pomnik przyrody w 1955 roku. Rośnie w Leśnictwie Borek na terenie rezerwatu przyrody "Jar Brynicy II". Mierzy 35m wysokości i 641cm obwodu w pierśnicy. Wiek drzewa szacuje się jest na około 500 lat. Dąb ma swoje miejsce w historii i tradycji tego regionu. Okolice Dębu były miejscem spotkań patriotycznych tutejszej ludności. Pod dębem żołnierską przysięgę na wierność ojczyźnie składali partyzanci. W pobliżu Dębu organizowano także zabawy ludowe, cieszące się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Górzna i Lidzbarka.

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie pochodzi z przełomu XVIII i XIX wieku. Związany był z działalnością zakonu bożogrobców. Jeden z najstarszych i najpiękniejszych zabytków tego regionu. Jeszcze w 1385 roku kościół położony był poza miastem. Został trzykrotnie zniszczony (w latach 1443, 1628, 1763). Budowę nowego, murowanego kościoła rozpoczęto w 1765 roku. Prace wykończeniowe trwały do 1812 roku. Nadbudowa wież pochodzi z około połowy XIX wieku. Charakterystyczna jest jego dwuwieżowa fasada z krzyżem miechowskim nad wejściem. Wnętrze kościoła zdobią trzy ołtarze rokokowe, pochodzące z 2 połowy XVIII wieku. Do 1830 roku pieczę nad kościołem sprawowali bożogrobcy.