gwpk

Widłak goździsty

Pracownicy Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego prowadzą edukację ekologiczną, która przyjmuje różne formy. W szerokiej ofercie kierowanej do szkół znalazły się prelekcje, pogadanki, warsztaty, wykłady, konkursy itp. Organizowane są zajęcia terenowe na ścieżkach przyrodniczych oraz w ekosystemach leśnych Parku. Na terenie GWPK w celu realizacji funkcji dydaktycznych i naukowych utworzono w latach 1996 – 2005 kilkanaście ścieżek przyrodniczo – dydaktycznych. 

Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy wspólnie z placówkami naukowymi realizuje programy aktywnej ochrony przyrody:

  • hodowla i reintrodukcja sokoła wędrownego,
  • ochrona nietoperzy,
  • ochrona sowy płomykówki,
  • renaturalizacja rezerwatu Jezioro Rakutowskie,
  • rozpoznanie wód podziemnych i gleb Niecki Kłócieńskiej (kierownik dr B. Wicik),
  • rozpoznanie osadów dennych j. Gościąż, Jeziora Lubiechowskiego i Jeziora Rakutowskiego i ich datowanie (kierownik dr B. Wicik),

Duże znaczenie ma też zachęcanie studentów do wykonywania na terenie Parku badań terenowych (geobotanicznych, faunistycznych, geograficznych, hydrologicznych, leśnych, z ochrony środowiska i innych) do prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.