gwpk

ZARZĄDZENIE NR 13/2017 
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO  
z dnia 20 kwietnia 2017

 

            „Ustala się dzień 10 listopada 2017 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r. (sobota).

W związku z powyższym w dniu 10.11.2017 r.  Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu będzie nieczynny.