gwpk

    Ogłaszamy konkurs organizowany w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do 16 lat, z terenu Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego oraz gmin sąsiadujących. Aby wziąć udział w konkursie, należy rozwiązać poniższe zadanie.

Rozwiązanie, wraz ze zgodą rodzica na udział w konkursie, należy przysłać w dniach od 17 grudnia 2018 do 25 stycznia 2019 roku, na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. > Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 lutego 2019 roku.

Spośród prawidłowych odpowiedzi wylosowana zostanie nagroda książkowa. Powodzenia!