gwpk

Na terenie Parku znajduje się 12 rezerwatów przyrody, z czego 5 zlokalizowanych jest w granicach województwa kujawsko-pomorskiego:

  • "Olszyny Rakutowskie" - rezerwat leśny, 174,62 ha. Chroniony jest ols porzeczkowy, łęg jesionowo-olszowy i łęg wiązowo-jesionowy.
  • "Wójtowski Grąd" - rezerwat leśny, 3,52 ha. Chroniony jest grąd na zboczu Jeziora Wójtowskiego, ze 100-letnimi okazami lip i roślinami chronionymi.
  • "Jazy" - rezerwat faunistyczny, 2,25 ha. Chronione są kolonie czapli siwej.
  • "Jezioro Rakutowskie" - rezerwat faunistyczny, 414,07 ha. Ostoja ptactwa wodnego.
  • "Gościąż" - rezerwat wodny o powierzchni 174,08 ha. Celem ochrony jest zachowanie systemu jeziora z unikatowym zapisem historii krajobrazu w postaci osadów jeziornych - mikrolamin (gytia siarczanowo-węglanowa) z okresu ok. 12 000 lat

Projektowane są rezerwaty: "Olszyny Bobrowe", "Bór Widłakowy" i "Krucze Góry".