kpk

Szkoły gimnazjalne z terenu Krajeńskiego Parku Krajobrazowego chcące wziąć udział w konkursie proszone  są o przesłanie karty zgłoszenia do dnia 17.10.2016 r na adres e mail: 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Celem konkursu jest promowanie edukacji ekologicznej na przykładzie odzysku puszek aluminiowych. W konkursie mogą uczestniczyć szkoły, placówki szkolno- wychowawcze, organizacje z terenu Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Wypełnione zgłoszenie udziału w konkursie należy odesłać do 30 października br.

Na adres:      Krajeńskiego Park Krajobrazowego

                            Ul. Pocztowa 2

                           89-410 Więcbork

Puszki aluminiowe można oddawać do dowolnego skupu. Potwierdzenie sprzedaży puszek należy przesłać do siedziby Krajeńskiego Parku Krajobrazowego na adres w/w.

Cena za 1 kg puszek aluminiowych zależeć będzie od ceny rynkowej w dniu sprzedaży. Organizatorzy przyjmują zasadę, że na 1 kg aluminium przypada średnio ilość puszek, tj. 58 szt. Uwzględniamy pokwitowania sprzedaży puszek z okresu 1 września 2014 roku do 31 maja 2015 rokuKonkurs trwa do 31 maja 2015 rokuPieniądze uzyskane ze sprzedaży puszek pozostają dla uczestników konkursu. Koordynator z każdej placówki prowadzi rejestr zebranych puszek od każdego uczestnika w sztukach. Rejestr danych należy przesłać do siedziby Krajeńskiego Parku Krajobrazowego wraz z danymi najlepszego ucznia/jednego!/ w placówce z największą ilością zebranych puszek do 31 maja 2015 roku. Kryterium oceny konkursu jest ilość zebranych puszek podzielona przez liczbę uczestników danej placówki. Przewidziane są nagrody rzeczowe np. sprzęt sportowy, audiowizualny, materiały dydaktyczne z zakresu ochrony środowiska, ekologii i przyrody, itp. dla szkół

 Za zajęcie I miejsca – nagroda o wartości 600 zł

Za zajęcie II miejsca – nagroda o wartości 500 zł

Za zajęcie III miejsca – nagroda o wartości 400 zł

 Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w czerwcu 2015 roku o terminie uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora.

 Organizator przewiduje także nagrody dla najlepszego ucznia/jednego!/ z danej placówki.

 Zainteresowanych informujemy, że Krajeński Park Krajobrazowy    oferuje zajęcia edukacyjne z zakresu selektywnej gospodarki odpadami.

 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. 

 

REGULAMIN Konkursu wiedzy „ Krajeński Park Krajobrazowy”

CEL KONKURSU

Propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Pobudzenie zainteresowania przyrodą i historią regionu.

Czytaj więcej...