kpk

W dniu 16.05.2018 r. Krajeński Park Krajobrazowy odwiedzili studenci II roku Turystyki i Rekreacji z Instytutu Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy mając  okazję doświadczyć, jak wyglądają symptomy kształtowania się przestrzeni turystycznej Krajny. Wyjazd studialny po regionie  odbył się w ramach przedmiotu "Wykład monograficzny - Przestrzeń turystyczna Krajny" prowadzonego w roku akademickim 2017/2018 przez dr Monikę Kozłowską-Adamczak.

Przedsięwzięcie pomogli zorganizować i wsparli merytorycznie pracownicy Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (Krzysztof Wojtkowiak i Mariusz Szczepański „Zielony edukator” z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu),  którzy dodatkowo opowiedzieli o walorach przyrodniczych Parku. Spływ kajakowy zabezpieczył  Michał Raczyński z firmy kajakowej "Happy Frog".