kpk

Na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w miniony weekend tj. 15-16 lutego 2019 r. odbyła się akcja liczenia zimujących nietoperzy. Akcję zorganizowali Mirosław Łebek oraz Damian Gołąb z KPK wraz z chiropterologiem dr Mateuszem Ciechanowskim z Uniwersytetu Gdańskiego, który zawitał do Parku z rzeszą studentów. Inwentaryzacją objęto obiekty najchętniej wykorzystywane na przetrwanie zimy przez te pożyteczne ssaki. Najlepiej do tego celu nadają się miejsca z temperaturą na poziomie kilku stopni Celsjusza powyżej zera. Idealne są podziemne budowle jak bunkry, ziemne lodownie, piwnice, niewielkie przepusty. Liczenie przeprowadzono również w obiektach mieszkańców naszego powiatu, którzy poinformowali o hibernujących nietoperzach na swoich posesjach.

Studenci pod okiem chiropterologa i pracowników KPK sprawdzali liczebność nietoperzy i skład gatunkowy zimujących kolonii. Oprócz tego oceniali zimową kondycję tych zwierząt i wpływ innych czynników na ich hibernację. Analizie poddawano także warunki mikrobiologiczne tj. wilgotność i temperaturę panującą w poszczególnych obiektach.

W kilkunastu miejscach stwierdzono zimowanie wielu osobników nietoperzy z pięciu gatunków: nocek Natterera, gacek brunatny, nocek brunatny, mopek, nocek duży. Coroczne obserwacje wskazują na niezmienną ilość zimujących u nas nietoperzy, jednak powszechna dostępność obiektów i duża ich penetracja oraz przewiewność mają dla nietoperzy niekorzystny wpływ.

 

Nietoperze poza ptakami są naszymi największymi sprzymierzeńcami w ograniczaniu nielubianych przez nas komarów i innych szkodników naszych domowych upraw. Jeden osobnik w ciągu nocy może zjeść nawet 2000 komarów. Pomóżmy im zatem w spokoju przetrwać ten trudny dla nich okres, a one letnią porą na pewno za to nam się odwdzięczą.

Korzystając z okazji pracownicy Krajeńskiego Parku Krajobrazowego za pośrednictwem Gazety Pomorskiej, Wiadomości Krajeńskich oraz portalowi e-krajna ,  dziękują wszystkim mieszkańcom, którzy poinformowali o zimujących nietoperzach i pozwolili wejść na swoje posesje w celu dokonania liczenia.