kpk

W dniu 18.06.2019 r. w Więcborku został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. "Chcemy oddychać czystym powietrzem!". Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych (wraz z oddziałami przedszkolnymi)  z gmin wchodzących w skład Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

Tematem było czyste powietrze widziane okiem autorów prac plastycznych.  Konkurs miał na celu podniesienie wiedzy ekologicznej, wskazanie potrzeby i sposobów ochrony powietrza w tym promowanie właściwych zachowań oraz uświadomienie, że za stan  atmosfery odpowiedzialny jest każdy z człowiek.
W konkursie wzięło udział  104 uczestników w trzech kategoriach wiekowych. Prace oceniała  komisja powołana przez Dyrektora Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w składzie: Mirosław Łebek, Grażyna Witczak oraz   Brygida Fertykowskia.  Jury po długich  dyskusjach  nagrodziło najlepsze prace.  Laureaci konkursu otrzymali nagrody sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ponadto wszystkich uczestników  nagrodzono upominkami. Krajeński Park Krajobrazowy dziękuje Pani Brygidzie Fertykowskiej z Miejsko- Gminnego Ośrodka Domu Kultury w Więcborku za pomoc merytoryczną w ocenie prac. Podziękowanie składamy również na ręce nauczycieli, rodziców i opiekunów, którzy koordynowali prace dzieci i młodzieży. Organizatorzy serdecznie dziękują za,  liczny udział  uczestnikom konkursu, zapraszając jednocześnie  do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Krajeński Park Krajobrazowy.