kpk

W ramach corocznych obchodów Dnia Krajobrazu, w dniu
21 października 2019 w miejscowości Zamarte odbył się spacer krajobrazowy. Uczestnikami spaceru byli słuchacze z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Kamienia Krajeńskiego działającego przy Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Grupie przewodniczył p.o. dyrektora Krajeńskiego Parku Krajobrazowego Pan Krzysztof Wojtkowiak.

 

Dzień 20 października został ogłoszony Dniem Krajobrazu za sprawą Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Data ta jest nieprzypadkowa - to dzień podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Celem Dnia Krajobrazu jest promowanie zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu. Tematem  tegorocznego Międzynarodowego Dnia Krajobrazu była woda w krajobrazie.

Woda jest istotnym składnikiem środowiska, mającym niewątpliwy wpływ na kształtowanie się cech krajobrazu. W trakcie spaceru krajobrazowego w Zamartem uczestnicy dowiedzieli się, jaką rolę pełni woda w funkcjonowaniu krajobrazu, zarówno przyrodniczego jak i kulturowego. Trasa spaceru prowadziła urokliwą aleją dębową oraz leśnymi ścieżkami wzdłuż brzegu Jeziora Niwskiego.

W imieniu Krajeńskiego Parku Krajobrazowego wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w spacerze. Podziękowania kierujemy także Panu Burmistrzowi Kamienia Krajeńskiego, za udostępnienie świetlicy wiejskiej  w Zamartem.