npt
Pobierz pliki:
Download this file (zapytanie odgromniki.jpg)zapytanie odgromniki.jpg445 Kb
Pobierz pliki:
Download this file (wybór oferty spichlerz.jpg)wybór oferty spichlerz.jpg322 Kb

Na podstawie uchwały nr XXXVII/647/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013r w sprawie udzielenia dofinansowania na zadanie pn. „Prace konserwatorskie spichlerza w miejscowości Rzeszynek” oraz uchwały nr XLII/695/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2013 w sprawie określenia wydatków na zadanie pn. „Prace konserwatorskie spichlerza w miejscowości Rzeszynek – prace projektowe”  zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej  w ramach w/w zadania. Zabytkowy spichlerz znajduje się na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w miejscowości Rzeszynek, gm. Jeziora Wielkie. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia przy ul. Wodnej 9 w Kruszwicy oraz pod numerem tel. 52 35 15 415 lub 601 680 900. Oferty należy składać do dnia 15 listopada do godz.10.00 w siedzibie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Poniżej: zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym.

25 października odbyła się kolejna edycja konkursu organizowanego przez Nadgoplański Park Tysiąclecia „Skąd Nasz Ród”. W tym roku do organizacji konkursu włączono także Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Współpraca obydwu parków ma na celu łamanie sztucznych podziałów administracyjnych dotyczących j. Gopło. W szranki wiedzy przyrodniczej stanęło 19 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz organizacje pozaszkolne z terenu działalności Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Impreza rozpoczęła się od pisania testów wiedzy na temat historii, przyrody okolic nadgoplańskich. W czasie oczekiwania na wyniki pracownicy Parku zaprezentowali spot reklamowy województwa kujawsko-pomorskiego oraz film o parkach krajobrazowych. Ciekawy program artystyczny przedstawiły dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Kruszwicy. Główną atrakcją byli Muzycy z Bydgoszczy, którzy przedstawili ciekawy program.

Czytaj więcej...

 

Na podstawie uchwały nr 49/1528/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwalnej dnia 5 grudnia 2012r w Toruniu na realizację i dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P pn. "Modernizacja bazy edukacyjno-szkoleniowej na półwyspie Potrzymiech" i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za dostarczenie wyposażenia.

Uprzejmie informujemy Państwa, że realizacja rzeczowa zadania 6.1., dotycząca modernizacji ścieżki dydaktycznej Potrzymiech zbliża się ku końcowi. Firmą, realizująca zadania zarówno działania 6.1. jak i 2.6. jest firma Mister-bud sp. z.o.o. z Inowrocławia. Wcześniej informowaliśmy o szczegółowym zakresie prac modernizacyjnych ścieżki edukacyjnych Potrzymiech, zaplanowanych do wykonania. Natomiast Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych działanie 2.6. związane z rozbudową i nadbudową ośrodka bazy edukacyjno-szkoleniowej na półwyspie Potrzymiech zostało rozpoczęte. Do głównych celów modernizacji należy wymienić stworzenie zaplecza socjalnego i dogodnych warunków dla uczestników naszych zajęć, w sposób zgodny z architekturą otoczenia Rysiówki. 

W załączeniu kilka zdjęć z przebiegu prac w projektach.

 

Tegoroczna - już XIV edycja imprezy LATO W PARKU, rozpoczęła się 07.09.2013 tj. sobota
o godz.7.00 konkursem wędkarskim dla dzieci i młodzieży. Ponadto w tym dniu odbył się także rajd rowerowy, w którym każdy mógł uczestniczyć. Cykliści pokonali trasę ponad 50km, z przystankami w zabytkowym XVIIIw spichlerzu dworskim oraz na półwyspie Porzymiech, gdzie smakowali grochówkę i kiełbaski z ogniska. Rajd zakończył się w Kruszwicy wręczeniem upominków dla wszystkich uczestników, którzy w tym dniu podziwiali piekno nadgoplańskiej przyrody.

Niedziela. Tego dnia mieszkańcy, turyści, na parkingu pod Mysią Wieżą w Kruszwicy mogli podziwiać prace 52 wystawców, którzy w tym dniu uświetnili naszą imprezę. Wśród asortymentu można było dostrzec rzeźby ludowe, haft kujawski, wiklinę, potrawy regionalne przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich, byliny ozdobne, biżuterię ręcznie robioną oraz wiele innych cennych materiałów.

Czytaj więcej...

W dniach 07-08.09.2013 odbędzie się kolejna edycja imprezy plenerowej LATO W PARKU 2013.

Chcielibyśmy zaprosić wszystkich mieszkańców gmin nadgopla na naszą imprezę.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

W związku z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, informujemy, że została rozpoczęta inwestycja związana z rozbudową ścieżki dydaktycznej Potrzymiech w ramach osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki działania 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze pn. "Modernizacja ścieżki edukacyjnej Potrzymiech i przystosowanie jej do rowerowego i pieszego ruchu turystycznego wraz z rozbudową ogrodu dydaktycznego przy terenowym ośrodku edukacyjnym na półwyspie Potrzymiech". W związku z powyższym planujemy pobudować 2 wiaty z pokryciem trzcinowym na trasie ścieżki, zmodernizować pomost przy punkcie widokowym.

Czytaj więcej...