tpk

16 maja 2019 r. na terenie Technikum Leśnego odbył się I etap XXIV. edycji konkursu „Przyroda wokół nas”, którego organizatorem jest Tucholski Park Krajobrazowy i Nadleśnictwo Tuchola.

Czytaj więcej...

W maju w trakcie pierwszej kontroli na 16-kilometrowym odcinku rzeki Brdy (Gołąbek - Piła Młyn) skontrolowano 12 stanowisk w tym 9 czynnych (5 stanowisk z pisklętami, 3 stanowiska z jajami, 1 stanowisko w stadium budowy nory). 3 stanowiska nie były jeszcze zasiedlone w trakcie kontroli. >Średnie zagęszczenie stanowisk lęgowych osiągnęło 5,6/10 km rzeki, co jest wynikiem bardzo wysokim.  Zaobrączkowano ogółem 26 piskląt i 2 osobniki dorosłe. Ponadto schwytano samca, który już nosił obrączkę założoną na tym samym stanowisku w roku ubiegłym.Wstępne wyniki kontroli południowego biegu rzeki Brdy na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego wskazują, że obecny rok będzie korzystny dla zimorodków gniazdujących na tym terenie.

 

Dzień Polskiej Niezapominajki, przyjęty w 2002 roku jako święto przyrody, w Tucholi miał swój wyjątkowy wymiar. Na dziedzińcu Tucholskiego Parku Krajobrazowego odbył się okolicznościowy happening z zajęciami edukacyjnymi oraz niezapominajkowymi niespodziankami.

Czytaj więcej...

Trwa inwentaryzacja zimorodka w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Badania od 1992 roku prowadzi współpracujący z parkiem ornitolog Roman Kucharski. Jest to najdłużej badana populacja zimorodka na terenie Polski, z największą liczbą zaobrączkowanych zimorodków (ok. 2 tys. szt.). W ostatnim dziesięcioleciu, obrączkowano na tym terenie blisko 40% wszystkich znakowanych w kraju zimorodków. Uzyskano wiele ciekawych wiadomości powrotnych o migrujących ptakach, m.in. z Hiszpanii, Szwajcarii, Chorwacji, Holandii, Niemiec i różnych zakątków Polski.

27 kwietnia 2019 r., w ramach wydarzenia Mega Weekend w regionie – inauguracja w naszych konstelacjach Tucholski Park Krajobrazowy był organizatorem wycieczki krajoznawczej Doliną Rzeki Brdy.

Czytaj więcej...

 

5 kwietnia br. Tucholski Park Krajobrazowy oraz Nadleśnictwo Tuchola byli organizatorami warsztatów ornitologicznych dla rodzin z dziećmi pn. Nocne spotkanie z sową w Tucholskim Parku Krajobrazowym i Nadleśnictwie Tuchola. 

Czytaj więcej...

Tucholski Park Krajobrazowy oraz Gmina Tuchola są organizatorami kampanii inicjującej obchody w naszym mieście Dnia Polskiej Niezapominajki, który przypada w kalendarzu 15 maja. Społeczność przedszkolna i szkolna w pierwszych tygodniach kwietnia otrzymała propozycję zadbania o zachowanie bioróżnorodności i posadzenie w pobliżu placówek szkolno-oświatowych niezapominajki leśnej. Zainteresowanym przekazaliśmy nasiona i rozsady w celu założenia symbolicznego poletka niezapominajek w pobliżu przedszkola lub szkoły pod okiem przedstawicieli Gminy Tuchola oraz Tucholskiego Parku Krajobrazowego.

Czytaj więcej...

W dniach od 18 do 25 marca br. na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzono inwentaryzację sów leśnych metodą stymulacji głosowej i nasłuchów zgodnie z metodyką badań Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. 2015. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ.

Czytaj więcej...

Tucholski Park Krajobrazowy w ramach Inauguracji Sezonu Turystycznego „MegaWeekend w regionie - inauguracja w naszych konstelacjach” zaprasza na wycieczkę krajoznawczą Doliną Rzeki Brdy, która odbędzie się 27 kwietnia 2019 r.Trasa przebiegać będzie w granicach rezerwatu przyrody Dolina Rzeki Brdy prawym brzegiem rzeki, fragmentem pieszego szlaku żółtego „im. B. Nowodworskiego”, oraz rowerowym szlakiem czerwonym „Doliną Brdy” do Terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła, gdzie zaplanowano ognisko (prowiant we własnym zakresie). Następnie lewym brzegiem rzeki Brdy, pieszym szlakiem niebieskim „Szlak Brdy” do m. Świt. Łącznie 10 km. 

Zapisy: Tucholski Park Krajobrazowy tel. 52 3343712

Czytaj więcej...