tpk

27 października br. odbył się po raz XXV.  finał konkursu, który przeprowadzony został one-line. Dla klas finałowych przygotowano test wiedzy i konkurencje ze znajomości dźwięków z przyrody. Nad wynikami czuwała komisja w składzie: Mirosław Koczwara,  Stanisław Śpica, Dorota Borzyszkowska i Patryk Bośko.

Wyniki tegorocznej edycji:

w kategorii kl. I - IV

I miejsce- Szkoła Podstawowa nr 3  w Tucholi klasa IV b

II miejsce- Szkoła Podstawowa w Śliwicach klasa III c

III miejsce- Szkoła Podstawowa w Żalnie klasa IV

Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa w Śliwicach klasa III a

w kategorii kl. V – VIII

I miejsce- Szkoła Podstawowa w Gostycynie klasa VIII b

II miejsce- Szkoła Podstawowa nr 3  w Tucholi klasa VII c

III miejsce- Szkoła Podstawowa w Kiełpinie klasa VIII

Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa w Żalnie klasa VI b

Zwycięskie klasy w poszczególnych kategoriach otrzymały  nagrody i gadżety, a reprezentanci klas atlasy przyrodnicze ufundowane przez  Tucholski Park Krajobrazowy z dotacji WFOŚ i GW w Toruniu i Nadleśnictwo Tuchola. U zdobywców I miejsca na rok zagości puchar przechodni z wizerunkiem symbolu konkursu – puchacza.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i opiekunom konkursu za uczestnictwo w tegorocznej edycji. Pomimo wyjątkowej sytuacji XXV. edycja odbyła się i po raz kolejny zgłębiliście swoją wiedzę o otaczającej Was najbliższej przyrodzie.

Gratulujemy wiedzy i wyników, z nadzieją, że następna edycja odbędzie się w tradycyjny sposób.

15 października br. odbył się po raz 25. I etap konkursu „Przyroda wokół nas”, którego organizatorem jest Tucholski Park Krajobrazowy i Nadleśnictwo Tuchola. W związku z panującą pandemią COVID -19, regulamin  konkursu został dostosowany do warunków i przeprowadzony one-line.

Czytaj więcej...

Po raz 27. Tucholski Park Krajobrazowy zorganizował Wystawę Grzybów, która odbyła się w dniach 1 – 2 października 2020 r.  na dziedzińcu siedziby parku. Działania te zrealizowaliśmy przy współpracy z Polskim Towarzystwem Mykologicznym i Nadleśnictwem Tuchola. Wiedzę o grzybach przekazywała dr Barbara Grzesiak. Dzień przed wystawą odbyły się warsztaty terenowe, podczas  których uczniowie pierwszych klas Technikum Leśnego w Tucholi poszukiwali naturalnych okazów na wystawę oraz poznali zebrane gatunki. W zbiorach znalazły się 94 gatunki grzybów: jadalnych, trujących i niejadalnych. Uczestnicząca młodzież chętnie rywalizowała w konkurencjach o najbardziej okazały grzyb, osobliwość grzybobrania oraz najbardziej różnorodny kosz grzybów.

Czytaj więcej...

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną oraz rekomendacje Ministerstwa Zdrowia, związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii Covid-19, konferencja pt. Rola parków krajobrazowych w Rezerwatach Biosfery zaplanowana w terminie 5 - 6 listopada 2020 r. zostaje przeniesiona na początek listopada 2021 roku.

Planujemy jednak wydanie w Wydawnictwie Naukowym UMK, jeszcze w tym roku, recenzowanej monografii naukowej opisującej wybrane aspekty funkcjonowania i zarządzania parkami krajobrazowymi w rezerwatach biosfery, przykłady dobrych praktyk z innych obszarów kraju i świata, a także prezentujące aktualny stan badań.

Szczegółowe informacje zawarte są w komunikacie 2 oraz wymaganiach redakcyjnych.

Informujemy o rozpoczęciu procedury naboru wniosków do jubileuszowej XX-tej edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla autorów najbardziej wartościowych osiągnięć w 2019 roku. Nagrody zostaną przyznane w następujących dziedzinach: gospodarka, fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich, nauka, badania naukowe i postęp techniczny, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, sport, ochrona środowiska naturalnego, działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz promocja województwa. Zasady naboru oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej województwa: www.kujawsko-pomorskie.pl pod linkiem: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/nagrody-marszalka Termin składania wniosków upływa 13 lipca 2020 r. (w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego).

Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest „Działanie na rzecz klimatu”

 

Na świecie ten szczególny dzień obchodzony jest już od pół wieku. Od wielu lat w Waszych przedszkolach i szkołach też uroczyście obchodziliście ten dzień. Z racji światowej pandemii korona wirusa obchody tego święta nie muszą być tylko symbolicznym dniem. Każdy z Was w domu może zrobić dobry uczynek dla Ziemi, a w gruncie rzeczy dla siebie.

Czytaj więcej...

W związku z zaistniałą sytuacją, która wszystkich nas zaskoczyła i wymaga od nas dyscypliny, rezygnacji ze wspólnych  spotkań w Tucholskim Parku Krajobrazowym oraz bezpośrednich spotkań na łonie przyrody, zapraszamy na stronę www.facebook.com/TucholskiParkKrajobrazowy/, gdzie będziemy zamieszczać informacje o tym co dzieje się w przyrodzie za Waszym oknem, w postaci zdjęć i filmów z naszych obserwacji terenowych, osobliwościach przyrodniczych najbliższego środowiska oraz możliwości ich ochrony dzięki odpowiednim zachowaniom. Przygotujemy też zadania dla chętnych  do wykonania w wolnym czasie.

 

Zespół edukacji ekologicznej i ochrony przyrody

w Tucholskim Parku Krajobrazowym

  

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami pod linkiem: 

https://koronawirus.kujawsko-pomorskie.pl