tpk

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych oraz Partnerzy

serdecznie zapraszają do udziału w akcji plenerowej
Bioróżnorodność – poznaj by zachować!

Piątek, 22 maja, godz. 10.00-14.00 Gdynia, Leśny Ogród Botaniczny Marszewo

Sobota, 23 maja, godz. 11.00-18.00 Gdańsk, Park im. Ronalda Reagana (wejście A od ul. Jana Pawła II)
Zapraszamy na warsztaty, grę terenową i wspólne piknikowanie!

Szczegółowy program w załączniku i na stronie http://www.ciee-gda.pl/aktualnosci/bioroznorodnosc-poznaj-by-zachowac/ .

Grupy zorganizowane szczególnie zapraszamy w piątek do Marszewa.

 

 

Pobierz pliki:
Download this file (plakat2015.jpg)plakat2015.jpg294 Kb
Download this file (program.jpg)program.jpg282 Kb

Konkurs z tradycją 20 - letnią.

 30 kwietnia 2015 r. odbyła się XX. edycja konkursu „Przyroda wokół nas”, którego organizatorem jest Tucholski Park Krajobrazowy i Nadleśnictwo Tuchola. Do I etapu w formie testu pisemnego przystąpiło 186 reprezentantów 62 klas ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województw: kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Hasłem przewodnim tegorocznego konkursu jest „Z energią zmieńmy źródła”. Poza wiedzą z zakresu ekologii, form ochrony przyrody w Polsce oraz pracy służb ochrony przyrody i leśnika, uczestnicy wykazali się znajomością walorów przyrodniczych i turystycznych Tucholskiego Parku Krajobrazowego i Nadleśnictwa Tuchola, a także informacjami na temat Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie”. Do I etapu każda z klas przygotowała dodatkowo punktowaną ulotkę, w której proponują jak zmieniać na co dzień źródła energii na tzw. „zieloną” energię  wykorzystującą wodę, słońce i wiatr.

Do finału zakwalifikowały się 4 zespoły z najwyższą ilością punktów:

w kategorii klas I – IV ze szkół podstawowych:    

  1. Szkoła Podstawowa Nr 3  w Tucholi kl. III a 34 pkt.
  2. Szkoła Podstawowa Nr 3  w Tucholi koło przyrodnicze kl. III a – 33 pkt.
  3. Zespół Szkół w Rytlu kl. IV b – 29 pkt.
  4. Szkoła Podstawowa w Kiełpinie kl. IV – 27 pkt.

w kategorii klas V-VI ze szkół podstawowych i gimnazjów:    

  1. Gimnazjum Powiatowe w Tucholi kl. I a – 32 pkt.
  2. Szkoła Podstawowa w Legbądzie kl. V – 27 pkt.
  3. Zespół Szkół w Bysławiu III b  G – 26 pkt.
  4. Gimnazjum Nr 1 w Tucholi kl. I c – 25 pkt.

Zespoły finałowe spotkają się w dniu 11 czerwca br. o godz. 10.00 na Strzelnicy Myśliwskiej w Plaskoszu, gdzie wyłonieni zostaną zwycięzcy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i zachwyca nas fakt, że po 20. latach konkurs cieszy się coraz to większym zainteresowaniem.

Czytaj więcej...

W sobotnie przedpołudnie dniu 25 kwietnia br. Tucholski Park Krajobrazowy zaprosił po raz czwarty turystów na Borowiacki Rajd Nordic Walking. Tym razem drogę wytyczał nam niebieski  szlak Partyzantów AK. 12 km rekreacyjną wędrówkę rozpoczęliśmy w okolicy Jeziora Okonińskiego, a zakończyliśmy w Klocku. 31 osobowa grupa młodzieży i dorosłych zachwycała się przyrodą rezerwatu przyrody „Źródła Rzeki Stążki” oraz zawędrowała na „Wierzchownik”, gdzie odkryła fragmenty bunkrów oddziału „Jedliny”. Rajd zakończyliśmy ogniskiem.

Czytaj więcej...

W dniach 22 oraz 23 kwietnia w Tucholskim Parku Krajobrazowym odbyły się plenerowe zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski projektu edukacyjno-promocyjnego „Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat”. W dwudniowym spotkaniu w naszym parku uczestniczyło aż 500 uczniów wraz z nauczycielami, z dziesięciu placówek szkolnych województwa kujawsko-pomorskiego.

Zajęcia odbyły się na terenie Zajazdu Fojutowo oraz na leśnej ścieżce edukacyjnej pt. „Ścieżka do akweduktu Fojutowo”.  Organizator zapewnił transport uczestników do parku i z powrotem, a na miejscu kadrę profesjonalnych animatorów zajęć,  ciepły poczęstunek „kuchni polowej” dla wszystkich oraz wiele konkursów z ciekawymi nagrodami. Zajęcia poświęcone były tematyce proekologicznej oraz przybliżyły uczniom dziedzictwo przyrodnicze i krajobrazowe naszego województwa.

Kampania edukacyjno-przyrodnicza realizowana jest w ramach projektu wdrażanego przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, jak również Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia wykonane podczas wizyty uczniów w naszym parku oraz linki z informacjami o projekcie ze stron internetowych szkół, jakie wzięły w nim udział jak również inne informacje medialne na ten temat.

http://splaskownica.edupage.org/album/?#gallery/198

http://ekogazeta.com.pl/ekoinfo/item/1181-eko-skrzat-z-przyroda-pomorza-i-kujaw-za-pan-brat.html

http://www.powiatwloclawski.pl/edukacja-kultura-sport/item/1755-eko-skrzat-z-przyroa-za-pan-brat

http://wyborcza.pl/1,91446,17364236,Kujawsko_Pomorskie__Kampania_edukacyjno_przyrodnicza.html

http://mojakruszwica.pl/index.php/spoleczenstwo/207-eko-skrzat-z-przyroda-pomorza-i-kujaw-za-pan-brat

Czytaj więcej...

Zakończono  pierwszą inwentaryzację sów leśnych w Tucholskim Parku Krajobrazowym


W dniach 9-10 kwietnia br. w miejscowości Raciąski Młyn odbyło się dwudniowe spotkanie miłośników sów leśnych zorganizowane przez Tucholski Park Krajobrazowy.
Pierwszy dzień spotkania w godzinach popołudniowych rozpoczął się referatem Dariusza Anderwalda z Komitetu Ochrony Orłów pt. Metody ochrony, rozpoznawania i lokalizacji włochatki Aegolius funereus oraz innych gatunków sów leśnych.
Następnie Urszula Romaniec z firmy ESRI POLSKA przedstawiła referat pt. Wyznaczanie potencjalnych lokalizacji siedlisk włochatki Aegolius funereus przy wykorzystaniu analiz przestrzennych GIS.
Ta nowoczesna metoda analiz przestrzennych umożliwiła precyzyjne wyznaczenie potencjalnych stanowisk występowania sów leśnych, w szczególności włochatki Aegolius funereus. Nie byłoby to możliwe bez danych GIS pozyskanych przez TPK z Banku Danych o Lasach oraz danych przyrodniczych przez lata gromadzonych przez park. Na podstawie danych dot. m.in. wieku i składu gatunkowego drzewostanu przy konsultacji z ornitologiem Dariuszem Anderwaldem i Rafałem Borzyszkowskim z TPK, firma Esri POLSKA na terenie parku wyznaczyła 50 stanowisk do przeprowadzenia stymulacji głosowej i nasłuchów sów leśnych.
Po zachodzie słońca pięć grup terenowych wyposażonych w przygotowane przez ESRI mapy, karty inwentaryzacji oraz niezbędny sprzęt do stymulacji głosowej, a także urządzenia GPS i lornetki noktowizyjne wyruszyło w teren.
W trakcie nocnej inwentaryzacji trwającej do godziny 1:00 zlokalizowano jedno stanowisko z włochatką (samiec) oraz 16 stanowisk z puszczykiem (14 samców i 9 samic) w tym 7 par. Następnego dnia na terenie Nadleśnictwa Tuchola przy użyciu sprzętu wspinaczkowego zainstalowano 5 budek lęgowych dla włochatki. Tucholski Park Krajobrazowy w przyszłych latach planuje instalację kolejnych budek w pozostałej części parku.

Czytaj więcej...

Konkurs pt.“Plakat z okazji Dnia Ziemi” rozstrzygnięty.

O uroczystych obchodach „Dnia Ziemi” w Tucholi, które odbędą się  w dniu 16 maja br. pod hasłem „Z energią zmieńmy źródła” w Parku Zamkowym w godz. 11.00-14.00, informować będzie plakat autorstwa Angeliki Moj z Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku. Komisja oceniającą wyróżniła także prace: Mateusza Cysewskiego z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi i Kamili Rekowskiej z Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku.

 

W dniach 9-10 kwietnia br. Tucholski Park Krajobrazowy po raz pierwszy przeprowadzi terenową inwentaryzację sów leśnych z wykorzystaniem technologii geoinformatycznych.

Czytaj więcej...

IV. Borowiacki Rajd Nordic Walking

Szlakami Tucholskiego Parku Krajobrazowego

ZAPISZ SIĘ!

Tuchola 25 kwietnia 2015

Pracownicy Tucholskiego Parku Krajobrazowego przy współpracy z chiropterologiem dr Mateuszem Ciechanowskim z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców, Wydziału Biologii, Uniwersytetu Gdańskiego oraz przyrodnikami z PTOP „Salamandra” i Akademickiego Koła Chiropterologicznego PTOP „Salamandra” w Gdańsku zakończyli zimową inwentaryzację nietoperzy w parku.

W dniach 14 i 15 lutego br. grupa specjalistów zinwentaryzowała 16 stanowisk zimowania nietoperzy na terenie parku.

Chiropterolodzy poszukiwali chronione ssaki w przydomowych piwnicach, piwnicach typu  „ziemianka”, piwnicach w budynkach gospodarczych, studniach, podziemnym kanale będącym pozostałością starego młyna. Nietoperze hibernujące w trudno dostępnych szczelinach zlokalizowano za pomocą kamer inspekcyjnych.

W ciągu dwóch dni inwentaryzacji oznaczono 40 osobników reprezentowanych przez trzy gatunki: Gacek brunatny Plecotus auritus, Nocek Natterera Myotis nattereri i Mopek Barbastella barbastellus.

Jak co roku spotkaliśmy się z ogromną życzliwością mieszkańców parku za co bardzo dziękujemy.

Wiosną samice nietoperzy gromadzą się  w tzw. kolonie rozrodcze, liczące w Polsce od kilku do kilkuset osobników. W maju samica rodzi i wychowuje tylko jedno, rzadko dwa młode w ciągu roku. Późnym latem nietoperze opuszczają swoje letnie schronienia i przenoszą się do zimowisk odbywając niekiedy długie wędrówki. Jesienią, kiedy zaczyna brakować ich podstawowego pokarmu (latających owadów), zapadają ponownie w sen zimowy, zwany hibernacją.

Do pełnej aktywności powracają wiosną gdy zrobi się ciepło i zaczynają latać owady.

Najczęstsze kryjówki nietoperzy latem to strychy, szczeliny budynków, wieże kościołów, szpary za okiennicami, dziuple.

Ich zimowe schronienia to piwnice, studnie, fortyfikacje, sztolnie i jaskinie.

Tucholski Park Krajobrazowy w ramach działania pt. „Czynna ochrona nietoperzy w Tucholskim Parku Krajobrazowym” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie poza zimową inwentaryzacją nietoperzy w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Nadleśnictwami, których teren pokrywa się z powierzchnią parku zamierza zainstalować około 30 budek dla nietoperzy, które przy współpracy z dr. Mateuszem Ciechanowskim w latach następnych będą systematycznie inwentaryzowane.