tpk

Rezerwat ustanowiony Zarządzeniem Min. Leśn. i Przem. Drzewn. z 26.03.1982 (M. P. nr 10, poz. 74). Powierzchnia 15,74 ha. Ustanowiony dla ochrony ze względów naukowych i dydaktycznych jeziora eutroficznego z wodnymi i szuwarowymi zbiornikami roślinnymi oraz torfowiska z rzadkimi i reliktowymi roślinami. W toni wodnej północnej części jeziora w postaci dużej łąki podwodnej występuje rzadki w Polsce zespół ramienic. Taflę wodną zwartymi płatami pokrywa Zespól linii wodnych. Brzeżne partie jeziorne tworzą zwarte szuwary kłociowe. Nadleśnictwo Woziwoda.

Pobierz pliki:
Download this file (zdreczno.pdf)zdreczno.pdf200 Kb