tpk

Zajęcia adresowane są do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Realizowane są w formie prelekcji z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i zeszytu edukacyjnego pt. „Śmieci”. Uczestnicy zajęć poznają podstawowe zagrożenia dla środowiska i człowieka jakie niosą za sobą śmieci. W praktyce segregują odpady ze względu na materiał z jakiego są wyprodukowane i poznają  rady na odpady. Na przykładzie ćwiczenia produkcji ze starej gazety nowego papieru utrwalają  pojęcie recyklingu. Kończąca zajęcia wycieczka na składowisko w Bladowie przekonuje ich o sensowności segregacji śmieci, a także jest  wspaniałą atrakcją.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Tucholskiego Parku Krajobrazowego po wcześniejszym  uzgodnieniu telefonicznie pod numerem tel. 52 33 437 12 wew. 27

Czas zajęć ok. 3 godz., grupa: do 30 osób, grupy organizują transport we własnym zakresie.