wpk

Od ponad 75 lat Liga Ochrony Przyrody działa na rzecz środowiska przyrodniczego i edukacji ekologicznej. Celem Ligi są społeczne działania na rzecz środowiska naturalnego, upowszechnianie wiedzy o jego ochronie, oraz kultury i etyki ekologicznej. Zabiega ona również o wprowadzenie w Polsce strategii zrównoważonego rozwoju.

Liga Ochrony Przyrody powstała w 1928 roku, a od 1933 roku wydaje czasopismo. Społeczne poparcie zyskały wnioski Ligi o: utworzenie w powojenne Polsce resortu ochrony środowiska; powołanie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska; wprowadzenie w szkołach oraz w uczelniach wyższych odrębnego przedmiotu "Ochrona środowiska"; opracowanie przez Rząd zasad ekopolityki państwa; obejmowanie ochroną prawną obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych w formie parków narodowych, parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu; powołanie Banku Ochrony Środowiska.

Polecane strony: www.lop.org.pl

"Wegetarianizm stanowi kryterium, dzięki któremu możemy poznać,
czy czyjeś dążenie do moralnej doskonałości jest prawdziwe i szczere".

Lew Tołstoj (1828-1920), rosyjski pisarz

Według badań GUS "nawyki żywieniowe i upodobania kulinarne Polaków" przeprowadzonych w dniach 4 - 7 sierpnia 2000 roku 1% naszego społeczeństwa to wegetarianie. Biorąc pod uwagę, że to głównie młodzi ludzie stosują taką dietę, można stwierdzić, że wegetarian jest w Polsce więcej i liczba ta stale rośnie. O korzyściach wegetarianizmu, zarówno etycznych jak i zdrowotnych można dowiedzieć się więcej na licznych festynach i happeningach organizowanych przez Międzynarodową Unię Wegetariańską w czasie corocznego Dnia Wegetarian.

Polecane strony:
http://www.ivu.org Międzynarodowa Unia Wegetariańska
http://www.wegetarianie.pl

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” ogłasza 20 stycznia (trzecia sobota stycznia) Dniem Wierzby Głowiastej i zaprasza do przyłączenia się do akcji ogławiania wierzb. Organizując ten dzień chcemy przypomnieć pożyteczny zwyczaj ogławiania tych drzew.

Ogławianie znane było na polskich ziemiach już w średniowieczu, kiedy to ulistnione pędy wierzbowe ścinano na paszę dla zwierząt. W wielu regionach kraju wierzbowe gałęzie służą jako opał w wiejskich gospodarstwach.

Najczęściej sadzone i ogławiane są u nas wierzba krucha i wierzba biała. Są to gatunki szybko rosnące, o miękkim, łatwo próchniejącym drewnie. Już w wieku kilkunastu lat od posadzenia możemy uzyskać doskonałe siedlisko dla dzikich zwierząt. Żaden inny krajowy gatunek drzewa nie nadaje się do tego tak dobrze. W wyniku systematycznego ścinania pędów na stałej wysokości, tworzy się charakterystyczna „głowa wierzbowa” – zgrubienie z licznymi dziuplami i szczelinami – zamieszkiwane przez wiele gatunków ptaków. Są to nie tylko dziuplaki, takie jak pospolite sikory, wróble, szpaki, pliszki, ale także coraz rzadsze: dudki, pójdźki, puszczyki czy kraski.

Czytaj więcej...

Mokradła to ekosystemy zagrożone. W dwudziestym wieku zanikła lub została zdegradowana ponad połowa mokradeł na świecie.

Główną przyczyną ich niszczenia jest eksploatacyjne podejście społeczeństw do gospodarowania zasobami przyrody, niezadowalający stopień przestrzegania przepisów ochrony środowiska, ale również niski stan świadomości ekologicznej społeczeństw, które często traktują obszary wodno-błotne jak nieużytki. 2 lutego 1971 roku, nad brzegiem Morza Kaspijskiego w irańskim mieście Ramsar, podpisano konwencję o ochronie obszarów wodno-błotnych (zwanych też mokradłami). Ratyfikacja Konwencji była reakcją na alarmujące tempo wymierania ptaków na naszej planecie.

Polecane strony:
www.ramsar.org
www.wigry.win.pl/kronika/sdm2012.htm

Święto obchodzone 2 lutego. Data upamiętnia podpisania konwencji ramsarskiej 2 lutego 1971 roku. Obchodzone jest od 1997 roku. Czasami dodatkowo organizowane są obchody Światowego Tygodnia Mokradeł.

Dzień organizowany jest w ponad 95 krajach przez przyrodnicze organizacje pozarządowe, agencje rządowe oraz instytucje. W Polsce są to np. parki narodowe, regionalne zarządy gospodarki wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uczelnie i różne organizacje (m.in. Centrum Ochrony Mokradeł, WWF Polska). W czasie Dnia (lub Tygodnia) Mokradeł organizowane są konferencje, wycieczki edukacyjne, konkursy, audycje w mediach, a czasem uruchamianie nowych programów ochronnych lub powoływanie nowych obszarów chronionych. Zasadniczym celem obchodów Dnia Mokradeł jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie roli ekologicznej i gospodarczej obszarów wodno-błotnych. Zgodnie z konwencją ramsarską mokradło to obszar leżący na pograniczu środowiska wodnego i lądowego, czyli zarówno obszary podmokłe (bagna), jak i wszelkie wody śródlądowe, a także najpłytsze przybrzeżne wody morskie, ale w czasie Dnia Mokradeł uwaga poświęcana jest również nieco szerszym obszarom (np. łęgom, które poza powodziami nie są pokryte ani przesycone wodą).

W poszczególnych latach Dzień Mokradeł ma przypisane przez biuro konwencji ramsarskiej hasło, choć w poszczególnych krajach może być ono modyfikowane. Anglojęzyczne międzynarodowe slogany reklamujące ŚDM:

Czytaj więcej...

Mroźna i śnieżna zima to trudny okres dla dzikich zwierząt. Gruba warstwa śniegu i lód utrudniają zwierzętom dostęp do naturalnego pokarmu i wody. Dlatego leśnicy wspólnie z myśliwymi oraz wolontariuszami ze szkół i organizacji pozarządowych pomagają zwierzętom leśnym przetrwać zimę. Do podstawowych czynności w lasach należą obecnie: odśnieżanie dróg leśnych i miejsc występowania naturalnego pokarmu (np. borówki czernicy, wrzosu), ułatwienie dostępu do naturalnego wodopoju, ścinanie drzew do spałowania (czyli ogryzania kory przez zwierzęta, np. jelenie, daniele). Przed niedostatkiem wody chroni natomiast podanie soczystej karmy – buraków, marchwi, ziemniaków, jabłek.

Dużą rolę w odżywianiu się zwierzyny i zapobieganiu chorobom odgrywają składniki mineralne, zwłaszcza sól. Zapotrzebowanie na nią pokrywane jest z żeru naturalnego, karmy oraz częściowo z lizawek. Lizawka to drewniany słupek z kostką soli umieszczoną na szczycie. Sól – źródło ważnych pierwiastków – rozpuszcza się pod wpływem wilgoci i spływa po słupku. Zwierzęta chętnie ją zlizują.

Karma podawana jest w stałych punktach dokarmiania, jak paśniki, buchtowiska itp. Wykładana jest też pod drzewami. Ponadto nisko na krzewach zawiesza się siano łąkowe.

Czytaj więcej...

Pomysł uczczenia kotów specjalnym świętem pojawił się we Włoszech. Dlatego też w Rzymie odbywają się tegoroczne centralne obchody Światowego Dnia Kota. Koty są jednymi z najpopularniejszych zwierząt domowych. Według danych redakcji magazynu "Kot", goszczą one w 33% polskich gospodarstw domowych, wygrywając konkurencję z psami. Kot jest wyjątkowym stworzeniem. Żyjąc z nim przez wiele lat pod jednym dachem, trudno go poznać.

W Polsce Dzień Kota obchodzony jest po raz trzeci za sprawą magazynu "Kot" oraz łódzkiego "Cat Clubu".

Fakt, że koty goszczą w 33% gospodarstw domowych w Polsce, stawia nasz kraj na trzecim miejscu pod względem liczby tych zwierząt w domach, zaraz po Australii i USA. W mniej więcej co czwartym domu we Francji i Belgii mieszkają koty. W Anglii żyje w domach ok. 10 mln kotów i 6,5 mln psów.

Wszystkim kotom i ich właścicielom życzymy wszystkiego najlepszego!

Źródło: http://artykuly.animalia.pl/artykuly.php?id=689

Polecane strony:
http://www.kociarstwo.pl

W trosce o czworonożnego przyjaciela

Odrzuć mity - poznaj fakty

Mit - każda suka czy kotka musi choć raz urodzić młode.
Fakt - młode wcale nie są jej potrzebne dla zdrowia i szczęścia.

Mit - kastracja jest niebezpieczna i powoduje choroby.
Fakt - kastracja jest zabiegiem prostym i chroni przed wieloma śmiertelnymi chorobami.

Mit - szczenięta czy kocięta łatwo znajdują domy.
Fakt - tysiące niechcianych zwierząt corocznie jest porzucanych, uśmiercanych.

Czytaj więcej...

Do 2000 roku na świecie zbudowano 45 000 wielkich zapór wodnych. O skutkach budowy wielkich tam, co roku 14 marca informują obywateli organizacje ekologiczne i społeczne.

Budowanie zapór wodnych w celu pokrycia zapotrzebowania na wodę i energię to skomplikowane zagadnienie. Podczas planowania takiej inwestycji społeczeństwa staja przed koniecznością kompleksowych wyborów i koniecznością zapewnienia odpowiedniej ochrony środowiska przyrodniczego. „Dzień Sprzeciwu Wobec Tam ” koordynowany jest przez International Rivers Network z USA, a w Polsce tą tematyką zajmuje się Klub Gaja.

Polecane strony::
http://www.klubgaja.pl
http://www.stopprzegradzaniurzek.info

Dzień Słońca, a właściwie Światowy Dzień Ziemi i Słońca (ang: International Sun-Earth Day) to święto ustanowione w 2000 roku przez Amerykańską Agencje Kosmiczną NASA mające na celu upowszechnianie wiedzy o Słońcu i jego wpływie na życie na Ziemi.

Obchody Dnia Słońca odbywają się głównie w USA. Agencja NASA prowadzi cykle szkoleń, wykładów, pokazów mających przybliżyć wiedzę o naszej gwieździe. W 2011 główne obchody odbywają się 19 marca. Mimo że mają one miejsce w USA, dzięki internetowi, możemy w nich uczestniczyć także w Polsce. W tym celu NASA utworzyła specjalną stronę internetową: Sun-Earth Day (strona po angielsku)

Czytaj więcej...