wpk

Dzień ten obchodzi się przez sadzenie małych Wierzb. Dawniej Wierzby można było spotkać bardzo często, zwłaszcza na wsiach. Widać je było na miedzach, a nawet w środku pola. Ich szerokie konary dawały doskonałe schronienie ptakom. Dziś niestety jest to coraz rzadszy widok, a główną tego przyczyną jest mechanizacja rolnictwa.

„...o czym ta wierzba śni i roi,
czemu w głąb rzuca łzę za łzą?”

"Wierzba" - Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Wody to międzynarodowa inicjatywa, która została zapoczątkowana w 1992 roku przez Organizajcję Narodów Zjednoczonych na konferencji Środowisko i Rozwój (UNCED) w Rio de Janeiro.

22 grudnia 1992r. Zgromadzenie Ogólne ONZ w czasie konferencji "Szczyt Ziemi 1992" w Rio de Janeiro (Brazylia) rezolucją ustanowiło Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day). Obchody Światowego Dnia Wody ustalono na dzień 22 marca. Od początku jednym z głównych organizatorów obchodów Dnia jest UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury), wspólnie z UNECE (United Nations Economic Commission for Europe, Europejska Komisja Gospodarcza - EKG) i FAO (Food and Agriculture Organization, Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa).

Czytaj więcej...

Morze Bałtyckie jest morzem śródlądowym, głęboko wciśniętym w ląd. Dlatego też wody w Morzu Bałtyckim mają stosunkowo niskie zasolenie, którego poziom waha się od 30 ‰ w rejonie cieśnin duńskich do 3‰ w zatokach Botnickiej i Fińskiej.

Niskie zasolenie powoduje z kolei karłowatość organizmów wodnych. Średnia głębokość to 52,3 m, a całkowita powierzchnia morza wraz z cieśninami i Kattegatem szacowana jest na 415 266 km2. Polska jest stroną wielu umów międzynarodowych, których celem jest ochrona bądź rekultywacja Morza Bałtyckiego, w tym między innymi: konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach (tzw. Konwencji Gdańska) z 1973 roku; konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, (tzw. Konwencja Helsińska) z 1974 roku; porozumienia o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego (ASCOBANS) z 1992 roku.

Polecane strony:
http://www.naszbaltyk.pl/ochrona_baltyku.html
http://www.helcom.fi/home/en_GB/welcome/
http://www.helcom.ru/baltic_sea_day

W coraz szybciej zmieniającym się świecie, rozwój przemysłu, wzrost populacji, globalizacja transport i ogromne zużycie energii doprowadziły do zmian klimatycznych.

Ponad 90 procent klęsk żywiołowych związanych jest z czynnikami klimatycznymi i meteorologicznymi, takimi jak: huragany, ulewne deszcze, katastrofalne opady śniegu, błotne lawiny i osuwiska, susze. Zjawiska te nasilają się i stają się coraz groźniejsze Wobec takich zagrożeń, szczególna rola przypada Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) i narodowym służbom meteorologicznym w tworzeniu rozbudowanych systemów wczesnego ostrzegania, pozwalających zmniejszyć skutki klęsk żywiołowych. Polskie organizacje ekologiczne czynnie włączają się w międzynarodową dyskusję na temat stabilizowania klimatu na Ziemi.

Polecane strony:
http://www.wmo.int/worldmetday/
http://wagw1.imgw.pl
http://www.ine-isd.org.pl

Akcja związana z zieloną polityką stworzona przez World Wildlife Fund odbywająca się w każdą ostatnią sobotę marca, począwszy od 2007 roku.

Ma ona na celu nakłonienie zwykłych ludzi, a także korporacje, do wyłączenia na jedną godzinę świateł oraz urządzeń elektrycznych w domach i biurach. Skłania ona do refleksji nad zmianami klimatu.

  1. Po raz pierwszy akcja odbyła się w roku 2007 w Sydney. Wzięło w niej udział 2,2 mln osób.
  2. W roku 2008 udział w akcji, która odbyła się 28 marca, wzięło już 50 milionów osób w 370 miastach na całym świecie. W Polsce światła zgasły w Warszawie i Poznaniu.
  3. W 2009 roku udział w akcji zadeklarowało ponad 700 miast z 78 krajów.
  4. W roku 2010 wyłączenie światła na 60 minut było największą akcją dla środowiska w historii - podał WWF. Włączyło się do niej ponad 4,5 tys. miast w 128 krajach. Wyłączono światło najbardziej znanych budynków - Wieży Eiffla w Paryżu, Pałacu Buckingham w Londynie, mostu Golden Gate w San Francisco, Opery w Sydney. W Polsce udział wzięło 40 miast, w tym 15 wojewódzkich; wyłączono oświetlenie m.in. Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Czytaj więcej...

O ochronie ptaków najszerzej mówi Dyrektywa Ptasia Unii Europejskiej (DP) z dnia 2 kwietnia 1979 r. Jest ona odpowiedzią na alarmujące informacje o zmniejszaniu się liczby gatunków ptaków zasiedlających różne tereny Europy oraz kurczeniu się populacji wielu europejskich gatunków oraz ich siedlisk.

W Europie cele i zadania Dyrektywy Ptasiej są realizowane poprzez program tworzenia spójnych obszarów chronionych Natura 2000. W Polsce ptakami zajmuje się wiele organizacji, których adresy stron umieszczamy poniżej.

Polecane strony:
http://www.bocian.org.pl/
http://www.otop.org.pl/
http://www.zto.most.org.pl/

PRZEDSTAWIAM PAŃSTWU SZCZURA

Czy nie sądzisz, że człowiek to nader wyjątkowe "zwierzę"? Opanował cały świat, opanował las, dzicz, opanował ogień i zwierzęta. Nie udały mu się tylko dwie rzeczy - nigdy nie zwyciężył żywiołu i plagi dzikich gryzoni. Szczury żyją na równi z człowiekiem, jest ich dużo więcej niż homo-sapiens. Co jest tajemnicą ich sukcesu? Odpowiedź jest prosta - ponadprzeciętna inteligencja.

Bardzo marzę o tym, aby powiedzieć „nie muszę nikomu tłumaczyć jaki jest szczur”, ale tak nie jest... Podczas spacerów ludzie mylą szczurki z chomikami albo innymi gryzoniami, ale przecież myszka od szczura różni się diametralnie... "Fancy rats" (ang. szczury hodowlane) są słodkie, czyste i bardzo przyjacielskie, więc oburzenie jakie wywołuje u napotkanych osób słowo "szczur" - magicznie, działa jak bluźnierstwo. W jednej z pierwszych książek o tych intrygujących zwierzętach Marcina Gorazdowskiego znajduje się przytoczona historia o tym, jak sam autor został wyrzucony z autobusu, bo okazało się, że przewozi pojazdem komunikacji miejskiej "tego brudnego gryzonia".

"Brudny gryzoń" mimo to zaskarbił sobie zaufanie wielu osób na świecie i stał się... Zwierzątkiem domowym...

Czytaj więcej...

Woda wodzie nierówna. Celem Tygodnia Czystości Wód jest uświadomienie ludziom jak cenna jest czyta, nieskażona woda.

To właśnie ilość czystej wody determinuje jakość naszego życia oraz określa granice rozwoju gospodarczego. Uchwalona w 1968 roku w Strasburgu Europejska Karta Ochrony Wód, ujmuje podstawowe zasady gospodarowania wodą, zwracając uwagę na konieczność racjonalnego spożywania i ochrony jej ograniczonych zasobów.

CZY WIESZ, ŻE?

  • Co 15 sekund, z powodu braku dostępu do czystej wody i środków higieny, na świecie 1 ginie dziecko.
  • Ponad 2,2mln ludzi na świecie umiera co roku na choroby związane z piciem zanieczyszczonej wody.
  • 20% zasobów wodnych Ziemi jest zużywane przez przemysł i wielkie przedsiębiorstwa, a ponad połowa z niej zamienia się w ścieki.

Polecane strony:
http://www.naszaziemia.pl

Lasy w Polsce rosną na 9 mln ha, czyli pokrywają ponad 28 proc. powierzchni kraju. Można zatem stwierdzić, że leśnicy gospodarują na niemal jednej czwartej powierzchni naszego kraju.

Leśnicy dbają o to, by wartość polskich lasów rosła, by zachować je w stanie gwarantującym przyszłym pokoleniom korzyści co najmniej takie, jakie my mamy z lasów. Chcą zachować pełnię bogactwa przyrodniczego polskich lasów i zapewnić możliwość wypełniania przez nie licznych funkcji ekologicznych, społecznych i gospodarczych.

Polecane strony:
http://www.lp.gov.pl

7 kwietnia jak co roku obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia oraz Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Z tej okazji, dużo zdrowia, pomyślności oraz satysfakcji z pełnienia tak ważnej misji, jaką jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego, wszystkim pracownikom opieki zdrowotnej życzą: Dyrekcja i Pracownicy Departamentu Polityki Zdrowotnej. W tym roku Światowy Dzień Zdrowia przebiega pod hasłem „Walcz z lekoopornością. Brak działań dziś – brak możliwości leczenia jutro". Jego celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie antybiotyków dla zdrowia człowieka, jak również na zagrożenia płynące z ich stosowania. Nadużywanie i niewłaściwe używanie środków przeciwdrobnoustrojowych (np. przyjmowanie niepełnych dawek, przerywanie kuracji, przyjmowanie leków złej jakości – pochodzących z niepewnych źródeł) sprzyja rozwojowi drobnoustrojów lekoopornych, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Szacuje się, że w państwach Unii Europejskiej co roku umiera 25.000 ludzi z powodu infekcji wywołanych bakteriami opornymi na antybiotyki.

W trakcie Światowego Dnia Zdrowia 2011, Światowa Organizacja Zdrowia będzie wzywać do działań na rzecz powstrzymania rozwoju oporności na leki.

Polecane strony:
http://www.who.int/world-health-day/2011/en/index.html
http://www.antybiotyki.edu.pl