wpk

Wigilia Dnia Dziecka ogłoszona została przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura" Dniem Bociana. Na takie święto zasługują polskie bociany, których gnieździ się u nas najwięcej na całym świecie. Dzień Bociana stanowi okazję do zwrócenia uwagi na szczególne miejsce jakie ptak ten zajmuje w polskiej kulturze i krajobrazie, na jego zagrożenia i potrzebę ochrony.

Propozycja obchodów Dnia Bociana spotkała się z ciepłym przyjęciem współpracujących z naszym Towarzystwem szkół, organizacji oraz osób prywatnych. Z okazji obchodów Dnia Bociana odbywają się w całym kraju różnego rodzaju bocianie wydarzenia, m.in. spotkania, festyny, prelekcje, przedstawienia, rajdy rowerowe, wycieczki, plenery, wystawy.

Polecane strony:
http://www.bociany.pl

Ich tradycja narodziła się na początku XX wieku. Wtedy inicjowano pierwsze akcje sadzenia drzew przy drogach. W 1959 roku w Zarządzie Głównym Ligi Ochrony Przyrody powstał Komitet Dni Lasu, a potem Komisja Dni Lasu i Zadrzewień.

Obchodzone w pierwszym tygodniu czerwca święto to czas upowszechniania wiedzy o lesie, uświadamiania społeczeństwu znaczenia lasów i gospodarki leśnej oraz organizowania społecznej akcji sadzenia drzew, pielęgnacji parków, zakładania i porządkowania terenów zielonych. Organizowane są konkursy i wystawy, festyny, prace społeczne (sadzenie i pielęgnacja młodych drzewek).

Drzewa są najwyższymi roślinami na ziemi, tworzą szczególne ekosystemy, o które powinniśmy dbać wspólnymi siłami. Wykorzystajmy Dni Lasu i Zadrzewień, aby promować ideę sadzenia nowych drzew, które wyrosną i staną się zielonymi płucami Ziemi.

Drzewa pełnią bardzo ważną funkcję. Pochłaniają dwutlenek węgla i produkują tlen, którym oddychamy. Niestety, ludzie niszczą drzewa i inne rośliny nie sadząc nowych. Przez to na Ziemi zmniejsza się liczba roślin i tlenu.

Najbardziej zniszczonym obszarem na kuli ziemskiej są Zielone Płuca Ziemi. Na ich obszarze znajduje się większość gatunków zwierząt i roślin spotykanych na naszej planecie. Niestety niektóre z nich bezpowrotnie wyginęły. Populacja innych zmniejsza się tak szybko, że prawdopodobnie również wyginą. Równie okropny jest fakt, iż Zielone Płuca Ziemi produkują największą ilość tlenu na świecie. Jednak ich obszar zmniejsza się z dnia na dzień, przez co tlenu mamy coraz mniej.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Ochrony środowiska obchodzony jest od 1972. Organizacja Narodów Zjednoczonych, zwracając uwagę na bardzo wysoki stopień degradacji środowiska, uznała za niezbędne uprzytomnienie ludziom, że nie są jedynym gatunkiem na Ziemi. Każdego roku dzień 5. czerwca będzie przypominał o ważności przyrody i odpowiedzialności człowieka za jej stan.

Sekretarz Generalny ONZ, U Thant, 26. maja 1969 r. wydał raport. Zwrócił w nim uwagę na to, że człowiek nie jest świadomy tego, jak bardzo jego celowe i przypadkowe działania mają wpływ na pogarszanie się stanu przyrody. Dodatkowo nie zdaje sobie sprawy z tego, że w ten sposób zagraża również sobie, jako integralnej części środowiska naturalnego.

Dzień Ochrony Środowiska został ustanowiony podczas Ogólnego Zgromadzenia ONZ w czasie pierwszej światowej konferencji na temat stanu środowiska. Odbyła się ona 5 czerwca 1972 r. w Sztokholmie pod hasłem „Tylko jedna Ziemia". Głównym celem było zwrócenie uwagi świata na problem dalszej egzystencji gatunku ludzkiego i zapewnienie mu dogodnych warunków do przetrwania. Dodatkowo wskazano wówczas na istotę współpracy międzynarodowej ze względu na transgraniczny charakter niektórych zanieczyszczeń.

Światowy Dzień Ochrony Środowiska świętuje ponad 100 krajów. Polska znajduje się wśród nich od 17 lat, a obchody co roku odbywają się w innym województwie. W tym roku gospodarzem było województwo podlaskie, gdzie w dniach 1-2 czerwca pod hasłem „Perły Podlasia" odbył się szereg uroczystości.

Polecane strony:
http://przyroda.polska.pl/aktualnosci/article,Swiatowy_Dzien_Ochrony_Srodowiska_Naturalnego,id,279500.htm

Wiatr, woda, słońce, biomasa, geotermia, zwyczajowo nazywane są „zieloną” energią, gaz ziemny „błękitną”, a węgiel kamienny „czarną”. Te kolory mają symbolizować oczywiście wpływ na środowisko. Jednak przyjęta nomenklatura nie jest ani zbyt szczęśliwa, ani trafna. Czarny węgiel kamienny jest mniej uciążliwy niż brunatny, spalanie gazu ziemnego powoduje efekt cieplarniany, nijak mając się do pozytywnie kojarzącego się błękitu, a jeśli chodzi o odnawialne źródła energii to sprawa też nie jest tak jednoznacznie „zielona”. Bliskie prawdy jest jedynie określenie „czysta” w stosunku do wiatru.

Ruch powietrza jest oczywiście niewidoczny, zaś skutki oddziaływania na środowisko niewielkie. A co najważniejsze – wiatrak po demontażu przywraca przyrodę, krajobraz, stosunki wodne do pierwotnego stanu. „Powrót” trwa jeszcze krócej niż sama budowa turbiny wiatrowej. Nie da się tego powiedzieć ani o energetyce konwencjonalnej (szkody górnicze, hałdy, trzęsienia ziemi wywołane tąpnięciami. Nawet uznawana za czystą energię „woda” nieodwracalnie zmienia ekosystem i naturalne stosunki wodne.

Polecane strony:
http://www.dzienwiatru.eu/
http://www.greenpeace.org/poland/pl/co-robimy/klimat-i-energia/mity/

Pustynnienie jest to poszerzanie się zasięgu występowania krajobrazu i procesów typowych dla pustyń, na obszarach gdzie w czasach minionych nie były obserwowane. Zmiany takie mają miejsce głównie w strefach suchych, sąsiadujących z pustyniami. Do powiększania obszarów pustynnych, a nawet powstawania nowych, często przyczynia się człowiek, prowadząc niewłaściwą gospodarkę.

Zgromadzenie Ogólne przyjęło Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie Przeciwdziałania Pustynnieniu również 17 czerwca 1994 r. Zgromadzenie wezwało państwa, by wykorzystały obchody Dnia do pogłębienia świadomości na temat potrzeby międzynarodowej współpracy w zakresie zwalczania zjawiska pustynnienia i skutków suszy oraz realizacji postanowień Konwencji.

Polecane strony:
http://www.unccd.int/publicinfo/menu.php

18 czerwca obchodzimy Dzień Europejskiego Protestu Przeciw GMO. GMO (z ang. genetically modified organisms) czyli genetycznie modyfikowane organizmy to rośliny, zwierzęta i drobnoustroje, których geny zostały celowo zmienione przez człowieka. Rekombinacja DNA i inne pokrewne techniki pozwalają utworzyć w laboratoriach organizmy o odmiennych właściwościach niż macierzysty gatunek. Pierwszy organizm GMO został stworzony w 1973 przez Stanley Cohena i Herberta Boyer’a.

W dniu 18 czerwca na całym świecie odbywają się liczne manifestacje, których celem jest wyrażenie sprzeciwu wobec rozprzestrzeniania się organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz informowanie społeczeństwa o zagrożeniach związanych z GMO. GMO stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, środowiska naturalnego, rolnictwa i lokalnej ekonomii.

Czytaj więcej...

Święto ryb i wszystkich ludzi z nimi związanych. Święto to zostało ustanowione przez Światową Konferencję ds. Rybołówstwa w 1984 roku, po to, aby uświadomić ludziom, że zasoby naszych wód są ograniczone i tylko dzięki zrównoważonemu ich wykorzystaniu będziemy mogli w przyszłości łowić ryby.

Aż 3/4 łowisk na świecie jest przełowionych. 120 z 200 najpopularniejszych gatunków ryb jest zagrożona wyginięciem. Europa również boryka się z ogromnymi problemami – na 2/3 łowisk, ze względu na zbyt dużą ilość statków, poławia się za dużo ryb. Jeśli dodać do tego nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy, które na niektórych łowiskach stanowią niemal 50% wszystkich połowów, sytuacja rybołówstwa prezentuje się w czarnych barwach. W oparciu o te dane naukowe, naukowcy oraz WWF biją na alarm – jeśli nie zmienimy naszego postępowa około 2050 roku możemy bezpowrotnie pożegnać się z najchętniej łowionymi gatunkami ryb.

Polecane strony:
http://www.nietypoweswieta.pl/news/117/Swiatowy-Dzien-Rybolowstwa---27-czerwca.php

"Pies jest jedyną istotą na świecie, która bardziej kocha ciebie niż siebie samego"
J. Billlings.

Dzień Psa ustanowili użytkownicy forum psy.pl.

Dzień Psa jest dobrą okazją, by zastanowić się nad tym, jak psy są traktowane w naszym społeczeństwie, czy się po nich sprząta, jak są traktowane podczas sezonu urlopowego. Jeśli masz warunki i marzysz o czworonożnym przyjacielu, pomyśl o adopcji - więcej informacji m.in. na www.adopcje.org. Okres wakacji co roku jest czasem próby dla właścicieli psów. Szczególnie dla tych nowo upieczonych, którzy mają pieska od kilku miesięcy. Zastanawiają się, co zrobić z psem przed wyjazdem na urlop? Latem najwięcej psów trafia do schronisk w całej Polsce. Większość z nich, jeszcze kilka tygodni wcześniej miała kochające rodziny, mieszkała w domu, miała własną miskę, obrożę i smycz.

Co zrobić, kiedy będziemy świadkiem porzucenia psa? Jeśli zobaczymy, że ktoś wyrzuca psa z samochodu, najlepiej spisać numery rejestracyjne pojazdu i złożyć raport na komendzie policji lub w straży miejskiej. Można też zgłosić sprawę w terenowym oddziale Straży dla Zwierząt. Należy pamiętać, że nawet najspokojniejszy pies w tak ekstremalnej i stresującej dla niego sytuacji może być niebezpieczny, dlatego najlepiej zawiadomić najbliższe schronisko dla zwierząt o tym, że w danym miejscu znajduje się bezdomne zwierzę. Jeśli nie wiemy, do którego schroniska zadzwonić, lub nie mamy do niego kontaktu, wystarczy powiadomić o zaistniałej sytuacji gminę, na terenie której przebywa pies. Każda gmina powinna mieć podpisaną umowę ze schroniskiem i sprawą zajmą się osoby do tego upoważnione.

Polecane strony:
http://www.zielonalekcja.pl/index.php?mod=wydarzenie&id=4994

W 2001 roku liczba ludzi na świecie wyniosła 6,1 miliarda, w skutek dynamiki wzrostu na poziomie 77 milionów rocznie. Według szacunków ONZ, w 2050 roku nasz glob będzie zamieszkiwać od 7,9 do 10,9 miliardów ludzi, przy czym najtrafniejszą wydaje się być prognoza mówiąca o 9,3 miliardach.

Światowy Dzień Ludnościowy został ogłoszony w 1987 roku przez ONZ dla upamiętnienia narodzin pięciomiliardowego mieszkańca Ziemi (wg obliczeń statystycznych). Jego celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na pilny charakter i wagę problemów ludnościowych, zwłaszcza w kontekście planów i programów rozwoju. Cele przyświecające proklamowaniu Światowego Dnia Ludnościowego zostały powtórzone w 1994 roku w czasie Międzynarodowej Konferencji na Rzecz Ludności i Rozwoju (ICPD, International Conference on Population and Development). Dziesięć lat „nowej ery” zapoczątkowanej konferencją kairską zaowocowało poprawą jakości i dostępu do programów planowania rodziny, bezpiecznego macierzyństwa i szerzej zakrojonymi działaniami na rzecz zapobiegania HIV. Rządy poszczególnych państw przyjęły Program Działania ICPD jako istotny plan realizacji celów rozwoju, a jego postulaty jako kluczowe wytyczne. W postulatach tych znalazły się między innymi: zmniejszenie obszarów ubóstwa, zharmonizowania sytuacji narodów na świecie z dostępnymi zasobami, poprawa statusu kobiet i zapewnienie ogólnego dostępu do ochrony zdrowia reprodukcyjnego, włączając w to planowanie rodziny. Jako punkt wyjścia przyjęto założenie, że liczba ludności, jej wzrost i dystrybucja, są ściśle powiązane z możliwościami rozwoju, i że działania podjęte w jednym obszarze wspierają działania w innym.

CZY WIESZ ŻE:

  • Około 2,8 mld osób nadal musi przeżyć za mniej niż 2 dolary dziennie!
  • Polska ma około 38 milionów mieszkańców i zajmuje 26 miejsce pod względem ludności na świecie.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej został proklamowany przez ONZ w 1994 roku. Obchodzony jest w rocznicę podpisania Protokołu Montrealskiego (1987rok) dotyczącego ograniczenia emisji substancji niszczącej warstwę ozonową. Protokół stanowi międzynarodowe porozumienie wykonawcze do Konwencji o Ochronie Warstwy Ozonowej ustanowionej w Wiedniu w 1985roku. ONZ zaapelowało do państw członkowskich, aby obchody Dnia były poświęcone propagowaniu działań służących realizacji celów Protokołu i jego aneksów.

CZY WIESZ ŻE?

Warstwa ozonowa to krucha powłokę gazową, która chroni Ziemię przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych i w ten sposób pomaga zachować życie na naszej planecie.

Polecane strony:
http://www.fip.elbi.pl/pdf/ozon.pdf