wpk
  Tytuł: Pszczołowate - wyjątkowy świat owadów
Slajdów: 44
Przewidywany czas: 45 min.
Ogólna charakterystyka prezentacji: Prezentacja ma za zadanie przedstawić świat pszczół. Za co powinniśmy je chronić, dlaczego ta rodzina jest dla nas tak bardzo ważna. Prezentacja przedstawia również inne gatunki z tej rodziny itd.
Tematyka dostosowana do grup wiekowych:
Grupy przedszkolne
i grupy „0”
Szkoła podstawowa
Klasy 1-3
Szkoła podstawowa
Klasy 4-6
Gimnazjum Szkoły średnie Studenci
dorośli
TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Możliwość prezentacji w salce dydaktycznej WPK – Grupa maksymalnie 20 osób.

Tytuł: Drzewa naszych lasów
Slajdów: 44
Przewidywany czas: 45 - 60 min.
Ogólna charakterystyka prezentacji: Prezentacja przedstawia wybrane gatunki, które najczęściej spotykamy w naszych lasach. Ukazuje charakterystyczne cechy przy rozpoznawaniu.
Tematyka dostosowana do grup wiekowych:
Grupy przedszkolne
i grupy „0”
Szkoła podstawowa
Klasy 1-3
Szkoła podstawowa
Klasy 4-6
Gimnazjum Szkoły średnie Studenci
dorośli
TAK TAK TAK TAK NIE NIE
Możliwość prezentacji w salce dydaktycznej WPK – Grupa maksymalnie 20 osób.

<

Tytuł: Fotopułapki - zasady montażu i analiza uzyskanych danych
Slajdów: 18
Przewidywany czas: 45 min.
Ogólna charakterystyka prezentacji: Prezentacja pokazuje jak działa fotopułapka. Przedstawia jej montaż, działanie jak i analizuje wyniki uzyskanych danych.
Tematyka dostosowana do grup wiekowych:
Grupy przedszkolne
i grupy „0”
Szkoła podstawowa
Klasy 1-3
Szkoła podstawowa
Klasy 4-6
Gimnazjum Szkoły średnie Studenci
dorośli
NIE NIE NIE TAK TAK TAK
Możliwość prezentacji w salce dydaktycznej WPK – Grupa maksymalnie 20 osób.

Tytuł: Inwentaryzacja kapliczek i krzyży przydrożnych na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego i okolic
Slajdów: 28
Przewidywany czas: 45 min.
Ogólna charakterystyka prezentacji: Prezentacja przedstawia w skrócie przeprowadzoną inwentaryzacje obiektów sakralnych. Przedstawia historie wybranych  kapliczek i krzyży na terenie gmin leżących na terenie WPK jak i okolic.
Tematyka dostosowana do grup wiekowych:
Grupy przedszkolne
i grupy „0”
Szkoła podstawowa
Klasy 1-3
Szkoła podstawowa
Klasy 4-6
Gimnazjum Szkoły średnie Studenci
dorośli
NIE NIE OPCJA TAK TAK TAK
Możliwość prezentacji w salce dydaktycznej WPK – Grupa maksymalnie 20 osób.

Tytuł: Żaby - cykl rozwojowy
Slajdów: 25
Przewidywany czas: 45 min.
Ogólna charakterystyka prezentacji: Prezentacja przybliża uczniom cykl rozwojowy żab. Integralną częścią prezentacji jest model rozwoju w postaci preparatów kolejnych cykli rozwojowych zatopionych w pleksi.
Tematyka dostosowana do grup wiekowych:
Grupy przedszkolne
i grupy „0”
Szkoła podstawowa
Klasy 1-3
Szkoła podstawowa
Klasy 4-6
Gimnazjum Szkoły średnie Studenci
dorośli
TAK TAK TAK NIE NIE NIE
Możliwość prezentacji w salce dydaktycznej WPK – Grupa maksymalnie 20 osób.

Tytuł: Zwiastuny wiosny
Slajdów: 120
Przewidywany czas: 60 min.
Ogólna charakterystyka prezentacji: Gdy przychodzi wiosna człowiek wyrywa się z zimowego letargu staje się ożywiony, ma więcej chęci do życia, a jak to wygląda w przyrodzie? Jak poznać, że wiosna już nadchodzi? Prezentacja pomoże najmłodszym uczniom rozpoznać pierwsze objawy nadchodzącej nowej pory roku.
Tematyka dostosowana do grup wiekowych:
Grupy przedszkolne
i grupy „0”
Szkoła podstawowa
Klasy 1-3
Szkoła podstawowa
Klasy 4-6
Gimnazjum Szkoły średnie Studenci
dorośli
TAK TAK TAK NIE NIE NIE
Możliwość prezentacji w salce dydaktycznej WPK – Grupa maksymalnie 20 osób.

Tytuł: Złota polska jesień
Slajdów: 34
Przewidywany czas: 60 min.
Ogólna charakterystyka prezentacji: Rozszerzona wersja prezentacji „Dary jesieni”
Tematyka dostosowana do grup wiekowych:
Grupy przedszkolne
i grupy „0”
Szkoła podstawowa
Klasy 1-3
Szkoła podstawowa
Klasy 4-6
Gimnazjum Szkoły średnie Studenci
dorośli
TAK TAK TAK OPCJA NIE NIE
Możliwość prezentacji w salce dydaktycznej WPK – Grupa maksymalnie 20 osób.

Tytuł: Zimorodki Zalewu Żurskiego
Slajdów: 27
Przewidywany czas: 45 min.
Ogólna charakterystyka prezentacji: Prezentacja przygotowana przez Romana Kucharskiego i Leszka Kłoska dwóch ornitologów systematycznie współpracujących z Parkiem i od wielu lat badających ten piękny gatunek.
Tematyka dostosowana do grup wiekowych:
Grupy przedszkolne
i grupy „0”
Szkoła podstawowa
Klasy 1-3
Szkoła podstawowa
Klasy 4-6
Gimnazjum Szkoły średnie Studenci
dorośli
TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Możliwość prezentacji w salce dydaktycznej WPK – Grupa maksymalnie 20 osób.

Tytuł: Wdecki Park Krajobrazowy
Slajdów: 58
Przewidywany czas: 60 - 120 min.
Ogólna charakterystyka prezentacji: Prezentacja ogólna o Parku jego historii, bogactwie fauny i flory, dziedzictwie kulturowym, zadaniach Parku, ochronie przyrody.
Tematyka dostosowana do grup wiekowych:
Grupy przedszkolne
i grupy „0”
Szkoła podstawowa
Klasy 1-3
Szkoła podstawowa
Klasy 4-6
Gimnazjum Szkoły średnie Studenci
dorośli
TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Możliwość prezentacji w salce dydaktycznej WPK – Grupa maksymalnie 20 osób.

Tytuł: Ekosystemy wodne
Slajdów: 19
Przewidywany czas: 45 min.
Ogólna charakterystyka prezentacji: Wody stanowią niewielki procent powierzchni Parku, jednak to, co się w nich dzieje zaskoczyć może niejednego. Bogactwo fauny i flory tego świata staje się szkieletem wielu ciekawych historii.
Tematyka dostosowana do grup wiekowych:
Grupy przedszkolne
i grupy „0”
Szkoła podstawowa
Klasy 1-3
Szkoła podstawowa
Klasy 4-6
Gimnazjum Szkoły średnie Studenci
dorośli
NIE NIE TAK TAK TAK TAK
Możliwość prezentacji w salce dydaktycznej WPK – Grupa maksymalnie 20 osób.