wpk
  Tytuł: Pszczołowate - wyjątkowy świat owadów
Slajdów: 44
Przewidywany czas: 45 min.
Ogólna charakterystyka prezentacji: Prezentacja ma za zadanie przedstawić świat pszczół. Za co powinniśmy je chronić, dlaczego ta rodzina jest dla nas tak bardzo ważna. Prezentacja przedstawia również inne gatunki z tej rodziny itd.
Tematyka dostosowana do grup wiekowych:
Grupy przedszkolne
i grupy „0”
Szkoła podstawowa
Klasy 1-3
Szkoła podstawowa
Klasy 4-6
Gimnazjum Szkoły średnie Studenci
dorośli
TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Możliwość prezentacji w salce dydaktycznej WPK – Grupa maksymalnie 20 osób.