wpk
Tytuł: Ekosystemy wodne
Slajdów: 19
Przewidywany czas: 45 min.
Ogólna charakterystyka prezentacji: Wody stanowią niewielki procent powierzchni Parku, jednak to, co się w nich dzieje zaskoczyć może niejednego. Bogactwo fauny i flory tego świata staje się szkieletem wielu ciekawych historii.
Tematyka dostosowana do grup wiekowych:
Grupy przedszkolne
i grupy „0”
Szkoła podstawowa
Klasy 1-3
Szkoła podstawowa
Klasy 4-6
Gimnazjum Szkoły średnie Studenci
dorośli
NIE NIE TAK TAK TAK TAK
Możliwość prezentacji w salce dydaktycznej WPK – Grupa maksymalnie 20 osób.