wpk
Tytuł: Wdecki Park Krajobrazowy
Slajdów: 58
Przewidywany czas: 60 - 120 min.
Ogólna charakterystyka prezentacji: Prezentacja ogólna o Parku jego historii, bogactwie fauny i flory, dziedzictwie kulturowym, zadaniach Parku, ochronie przyrody.
Tematyka dostosowana do grup wiekowych:
Grupy przedszkolne
i grupy „0”
Szkoła podstawowa
Klasy 1-3
Szkoła podstawowa
Klasy 4-6
Gimnazjum Szkoły średnie Studenci
dorośli
TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Możliwość prezentacji w salce dydaktycznej WPK – Grupa maksymalnie 20 osób.