wpk
Tytuł: Zimorodki Zalewu Żurskiego
Slajdów: 27
Przewidywany czas: 45 min.
Ogólna charakterystyka prezentacji: Prezentacja przygotowana przez Romana Kucharskiego i Leszka Kłoska dwóch ornitologów systematycznie współpracujących z Parkiem i od wielu lat badających ten piękny gatunek.
Tematyka dostosowana do grup wiekowych:
Grupy przedszkolne
i grupy „0”
Szkoła podstawowa
Klasy 1-3
Szkoła podstawowa
Klasy 4-6
Gimnazjum Szkoły średnie Studenci
dorośli
TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Możliwość prezentacji w salce dydaktycznej WPK – Grupa maksymalnie 20 osób.