wpk
Tytuł: Złota polska jesień
Slajdów: 34
Przewidywany czas: 60 min.
Ogólna charakterystyka prezentacji: Rozszerzona wersja prezentacji „Dary jesieni”
Tematyka dostosowana do grup wiekowych:
Grupy przedszkolne
i grupy „0”
Szkoła podstawowa
Klasy 1-3
Szkoła podstawowa
Klasy 4-6
Gimnazjum Szkoły średnie Studenci
dorośli
TAK TAK TAK OPCJA NIE NIE
Możliwość prezentacji w salce dydaktycznej WPK – Grupa maksymalnie 20 osób.