wpk
Tytuł: Żaby - cykl rozwojowy
Slajdów: 25
Przewidywany czas: 45 min.
Ogólna charakterystyka prezentacji: Prezentacja przybliża uczniom cykl rozwojowy żab. Integralną częścią prezentacji jest model rozwoju w postaci preparatów kolejnych cykli rozwojowych zatopionych w pleksi.
Tematyka dostosowana do grup wiekowych:
Grupy przedszkolne
i grupy „0”
Szkoła podstawowa
Klasy 1-3
Szkoła podstawowa
Klasy 4-6
Gimnazjum Szkoły średnie Studenci
dorośli
TAK TAK TAK NIE NIE NIE
Możliwość prezentacji w salce dydaktycznej WPK – Grupa maksymalnie 20 osób.