wpk
Tytuł: Inwentaryzacja kapliczek i krzyży przydrożnych na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego i okolic
Slajdów: 28
Przewidywany czas: 45 min.
Ogólna charakterystyka prezentacji: Prezentacja przedstawia w skrócie przeprowadzoną inwentaryzacje obiektów sakralnych. Przedstawia historie wybranych  kapliczek i krzyży na terenie gmin leżących na terenie WPK jak i okolic.
Tematyka dostosowana do grup wiekowych:
Grupy przedszkolne
i grupy „0”
Szkoła podstawowa
Klasy 1-3
Szkoła podstawowa
Klasy 4-6
Gimnazjum Szkoły średnie Studenci
dorośli
NIE NIE OPCJA TAK TAK TAK
Możliwość prezentacji w salce dydaktycznej WPK – Grupa maksymalnie 20 osób.